Застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери
Karoll Standard Няма коментари

Трудно е да се прецени отговорността на архитектите и инженерите, които проектират строителни и други обекти и извършват всички необходими изчисления, свързани със здравината, издръжливостта и комфорта на бъдещите конструкции. Съвременните проекти стават все по-сложни, изискват индивидуален подход и изпълнение, а очакванията и изискванията на клиентите и клиентите по отношение на тези обекти са силно надценени, а сроковете за изпълнение на проекта са ограничени. Като се има предвид колосалното количество работа и сложността на изчисленията, дори най-внимателният и надежден професионалист може да направи грешка, която ще му струва десетки или дори стотици хиляди лева, поради което нито една компания не може да си позволи да остане без застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери.

Застрахователен брокер Карол Стандарт е добре запознат с точните видове застрахователни покрития, необходими за застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери, което ни позволява да дадем оферти за застрахователна полица, която осигурява на нашите клиенти застрахователно покритие за всички възможни рискове.

Проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – се застраховат съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.
Застрахователно покритие на застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери:
  1. Нарушаване на задължения: искове на трети лица, произтичащи от некачествено изпълнение на професионални задължения, грешки, пропуски, неточно/невярно твърдение (изявление), нечестно изпълнение на техните функции или нарушаване на поверителността, настъпило в резултат на действия или бездействия в предоставянето на професионални услуги.
  2. Физически и/или имуществени щети, ако и когато са резултат от действително или декларирано несъответствие със законово установеното ниво на компетентност и опит в предоставянето на професионални услуги.
  3. Интелектуална собственост: обхваща нарушаване на авторски права.
  4. Клевета: обезщетение за искове на трети лица за клевета и клевета
  5. Измама и некоректност на служителите: покрива финансови претенции, произтичащи от измамни действия/операции на служителите на застрахования.
  6. Защита на данните: обхваща искове, произтичащи от нарушаване на поверителността на личните данни (съхранение, предаване и използване).
    Кой може да сключи застраховка професионална отговорност:

• Архитекти;
• строителни инженери;
• машинни инженери;
• електронни инженери;
• химически инженери;
• инженери по минно дело и приложна геология;
• топографи;
• оценители;
• градостроители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *