инцидент при паркиране
Karoll Standard Няма коментари

Наскоро клиентка се свърза с нашия екип за своя случай. Колата ѝ е ударена от отваряща се врата на паркиран до нея автомобил. Нейният въпрос е дали получената щета – инцидент при паркиране ще ѝ бъде заплатена по застраховка гражданска отговорност.
Съгласно Закона за безопасност на движението по пътищата пътнотранспортно произшествие е събитие, настъпило в процеса на движение на превозно средство по пътя и с негово участие.

По смисъла на Закона за пътищата и Градоустройствения кодекс паркингът е неразделна част от път или улично-пътна мрежа. В разбирането на Правилата за движение по пътищата паркингът е прилежаща територия.

Най-значимият фактор за квалифициране на застрахователно събитие тук е движението на автомобила. Ако инцидентът се случи, докато едно от превозните средства се движи, тогава участниците биха могли доста лесно да съставят двустранен протокол и след това пострадалия имуществено да получи обезщетение по застраховка гражданска отговорност без никакви проблеми.

При издаване на застраховка Гражданска отговорност, освен полица, стикер и зелена карта, към нея се дава и бланка двустранен протокол.

Според Закона за безопасност на движението по пътищата пътнотранспортно произшествие с двустранен протокол се удостоверява, когато когато има само двама участници в ПТП, няма пострадали лица и има съгласие за вината.


Ако автомобила, участвал в споменатото в началото ПТП, има застраховка ПЪЛНО АВТОКАСКО, това определено би било застрахователно събитие и щетата възникнала от инцидент при паркиране подлежи на обезщетение.

В случай, че има спор за вината между двамата водачи на автомобили, следва да се заяви ПТП-то с материални щети на телефон 112.