Karoll Standard Няма коментари

В качеството си на Администратори на лични данни, и в изпълнение на разпоредбите на чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и съгласно „Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679“ на работната група по защита на личните данни по чл. 20 към КЗЛД, ЗБ „Карол Стандарт“ЕООД уведомява своите клиенти за установено нарушение на сигурността на личните данни, които се обработват в използваната от застрахователен брокер „Карол Стандарт“ЕООД уеб базирана информационна система „Sirma Insurance Enterprise”.

  • Естество на нарушението – Нарушението се изразява в компрометиране на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до информационна система „Sirma Insurance Enterprise”.  

След направена проверка от поддържащата платформата софтуерна компания, се установява, че има вход в системата от трето неоторизирано лице.

Датите, за които се предполага, че е направен пробива са: 11.12.2020 г., 18.12.2020 г. и 23.12.2020 г.

 

Считаме за нужно да Ви уведомим, че след направената щателна проверка от ЗБ „Карол Стандарт“ ЕООД, е засегната много малка част от клиентската база данни

  • Евентуални последици – От нарушението са засегнати застраховани лица по поддържани от нас застрахователни полици. Данните за точния брой – не е известен към момента Възможно е да се породи риск за правата  на засегнатите от нарушението на сигурността лица.
  • Предприетите от администратора мерки за справяне с нарушението, включително мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици – по-високи нива на сигурност при достъп до ползваната от нас информационна система като са подменени паролите на потребителите, активира се модул за заключване на потребители за определен период от време, налице е двуфакторна автентикация, както и са добавени допълнителни технически криптографски средства за повишаване сигурността на обработваните лични данни.

Извиняваме се за неудобството и Ви уверяваме, че са предприети всички необходими законови мерки, като са сигнализирани компетентните институции.

  • За контакти – За повече информация може да се обръщате към нас на следния имейл адрес: dpo_standard@karoll.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *