Застрахователни продукти – кой има нужда от защита?

септември 20, 2023

Животът е постоянно движение напред. Само стабилността ни дава възможност да стъпваме уверено в бъдещето. Застраховките са създадени само за предвидливите и далновидни собственици. Застрахователен брокер Карол Стандарт е компания, която се грижи препятствията по пътя да не Ви накарат да спрете. Предоставяйки застрахователни продукти на водещите застрахователни компании в страната. Защо да изберете нас като свой сигурен партньор в застрахователния свят?
Над 20 години успешна работа на застрахователния пазар в България;
Повече от 90 офиса в 65+ населени места в България
Експерти в корпоративно застраховане и ликвидиране на щети;

Застрахователните продукти, в които имаме експертиза са различни, сред които:

Мисията на застрахователен брокер Карол Стандарт е да осигури високо ниво на застрахователно обслужване. Предоставяме избор от оферти за застрахователни продукти измежду водещите застрахователни компании, за да може застрахования да вземе информирано решение. Считаме че, застраховките помагат за финансова защита на бизнеса и семейството в непредвидени ситуации.


Стремейки се да бъдем максимално достъпни за нашите клиенти, застрахователен брокер Карол Стандарт открива нови офиси и разширява обхвата на предлаганите услуги на територията на страната.


Всяка година в България застраховката става все по-популярна услуга. Доказано е, че този важен елемент от всяка икономическа връзка е най-ефективният начин за компенсиране на щетите и възстановяване в първоначален вид, след неблагоприятно и непредвидено събитие.


Изберете застрахователна полица по застраховка Автокаско и изпитайте предимствата на професионалното обслужване. Качественото и бързо разрешаване на проблеми с Вашия автомобил са нашите основни предимства. На Ваше разположение ще бъде нашият екип по ликвидация, който ще съдейства при настъпване на щета с Вашия автомобил, имот или необходимата здравна грижа.
По време на своята дългогодишна и успешна дейност застрахователен брокер Карол Стандарт се утвърди като надежден партньор.

Застрахователен договор, редът за неговото сключване и прекратяване, правата и задълженията

август 31, 2023

Застрахователен договор е споразумение, по силата на което едната страна (застрахователят) се задължава да предостави застрахователна защита на другата страна, застрахования или трето лице, предвидено в договора, застрахования, срещу фиксирана такса (застрахователна премия).Характеризирайки договора за застраховка, можем да разграничим следните характеристики.
  • Застрахователният договор е двустранна сделка. Страни по застрахователния договор са: застрахования и застрахователя, като за сключването му е необходимо да се изрази съгласуваната воля на тези два субекта. Съзастраховането не превръща застрахователния договор в многостранен договор, а само показва, че от едната му страна (страната на застрахователя) участват няколко лица.

  • Застрахователният договор е платен. Застрахователят плаща застрахователната премия, а застрахователят носи риска от застрахователно събитие и при настъпването му извършва застрахователно плащане.

  • Застрахователният договор е взаимен договор, което означава, че двете страни имат субективни права и задължения.

  • Няма безсрочни застрахователни договори, дори ако в случай на лична застраховка плащанията на застрахователната сума ще продължат до смъртта на застрахованото лице.

  • Дълго време се водят спорове относно реалността или консенсуалността на договора.

  • Характерна особеност на eдин застрахователен договор е, че той винаги се сключва във връзка със застрахователно събитие, в резултат на което застрахователят има задължение да заплати на застрахования застрахователното обезщетение или застрахователната сума. В тази връзка трябва да се каже, че някои автори считат застрахователния договор за условна сделка или по-скоро за сделка, извършена под отлагателно условие. Условният характер на договора обикновено се дължи на факта че плащането или неплащането на застрахователно обезщетение (застрахователна сума) зависи от това дали е настъпило или не застрахователно събитие.

  • Повечето автори характеризират застрахователния договор като алеаторна (от лат. alea – зар, шанс), рискова сделка. Това се обяснява с факта, че застраховката е предназначена да компенсира щетите (загуба, вреда), причинени от застрахователното събитие. Междувременно застрахователно събитие може или не може да настъпи. Може да причини вреда (загуба), но може и да не е така. Застрахованият, плаща застрахователната премия, рискува всичките му разходи да бъдат напразни, тъй като застрахователното събитие може да не настъпи и той да не получи застрахователно плащане. Застрахователят носи риск от настъпване на застрахователно събитие и той трябва да извърши застрахователно плащане в размер, значително надвишаващ тази сумата, която е получил под формата на застрахователна премия.

За да сключи договор, застрахователят трябва да уведоми писмено или по друг начин застрахователя за намерението си. В този случай застрахователят може да предложи на застрахования да попълни разработеното от него заявление за постъпване в застраховка. Застрахованият е длъжен да информира застрахователя и за всички известни му обстоятелства, които са от съществено значение за определяне на вероятността от сключване на застрахователно събитие по договора и възможните загуби от него (степента на риска по договора), ако тези обстоятелства са налице неизвестен и не трябва да е известен на застрахователя.

Зелена карта – защо ми я издават и за какво ми е необходима?

август 27, 2023

Към задължителната полица Гражданска Отговорност на автомобилистите се издава стикер и зелена карта. Тя Ви е необходима при напускане територията на Р. България. Сертификатът зелена карта е валиден през целия застрахователен договор по Вашата полица. Препоръчително е да седи в жабката на автомобила Ви, заедно с полицата по ГО и двустранния протокол.

Сертификат Зелена карта е международен сертификат за застраховка,. Издава се от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Работната група към Комисията по сухопътен транспорт на ЕИК. На него са отбелязани държавите, за които важи. Тези, за които не Важи, са задраскани.
Имайте предвид, че ако преминавате през територията на държава, която не участва в споразумението, Вие сте длъжни да закупите за нея застраховка „гражданска отговорност“. Такава държава е Косово – при навлизане в нейната територия, трябва да се снабдите със застраховка ГО.

Ако по време на Вашето пътуване извън страната, станете виновник по време на злополука, Вашата застрахователна компания ще поеме изплащането на щетите на пострадалото лице или пострадалите лица в границите, установени от законите на страната, в която е настъпила злополуката.

Поради факта, че Зелената карта е задължителна, е забранено да пътувате в чужбина без нея. Шофьор без зелена карта може лесно да получи отказ за преминаване на границата. И ако липсата или невалидността на застраховката се установи вече в чужбина, тогава той може да се сблъска с наказание с различна степен на тежест, от голяма глоба до арест или депортиране.

Сертификатът зелена карта се издава без допълнителна такса. При загубен такъв, се обърнете към застрахователя си, за да Ви бъде издаден дубликат.

Желаем Ви безаварийно пътуване в чужбина. При още въпроси и нужда от съдействие за издаване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, можете да се обърнете към нашия екип! Ние от застрахователен брокер Карол Стандарт ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще Ви предоставим оферти от водещи застрахователни компании.

Киберзастраховане – инструмент за управление на риска

август 27, 2023

           Глобализацията се превърна в тенденция на 21 век. Положителната страна на този процес е увеличаването на международната търговия. Увеличаването на мащаба и темпото на движение на капитали, появата на световни финансови пазари, работещи денонощно в реално време. Това се случи до голяма степен благодарение на съвременните технологии и интернет, които направиха възможно преодоляването на разстоянието, границите и времето за обмен на активи, идеи и научни иновации.

Глобализацията обаче има и негативни страни, една от които са хакерските атаки. Киберпрестъпността отдавна е надхвърлила границите. В светлината на нарастването на броя и тежестта на киберпрестъпленията. Управлението на риска на организациите е принудено да добави към списъка си още една опасност за бизнеса и държавата, на която преди това си затваряха очите.

Необходимо е да се работи с тези рискове и да се търсят начини за тяхното оптимизиране.

За тези цели има три основни направления: технологични решения за сигурност, образователна работа в областта на борбата и предотвратяването на киберпрестъпленията, както и киберзастраховане. През последните години инструментът за киберзастраховане стана широко разпространен на международния пазар. И сега се предлага от повече от 60 застрахователни компании по целия свят.

Основната цел на киберзастраховането е защита срещу мащабна хакерска атака. Този вид застраховка предоставя финансов механизъм за възстановяване от големи загуби, като помага на бизнеса да се върне към нормална работа, да поддържа стабилност, платежоспособност и да намали загубите поради прекъсване на дейността.

Хакерите са насочени не само към държавни институции и предприятия, но и към частния сектор. Киберзастраховането придоби своята популярност в развитите страни. Причината – разбирането, че чрез внедряване на най-новите решения за киберсигурност и постоянна работа с персонала винаги остава този 1% риск от компрометиране на системата, който не може да бъде предвиден и оценен.

Всъщност на този етап влиза в действие киберзастраховането, което се характеризира с широк обхват на покритие и защитава компаниите от финансови загуби в резултат на DDoS атаки, фишинг, кибер изнудване, заразяване със злонамерен софтуер, отговорност за съхранение на поверителна информация и лични данни.

Не на последно място, покриват се прекъсване на дейността и пропуснати ползи в резултат на споменатите инциденти. Освен това застрахователните компании предлагат следните допълнителни условия: възстановяване на разходи за разследване на киберпрестъпления, антикризисен PR за възстановяване на репутация, разходи за защита в съда и възстановяване на ИТ системи.

Какво е застрахователно събитие?

август 25, 2023

Можете да защитите финансовото си състояние в критични ситуации с помощта на застрахователни продукти. Основават се на договорните отношения между клиента и компанията. Първо, потребителят получава оферти и купува застрахователна полица, която отговаря на нуждите му. В застрахователния договор трябва да се посочи видът на застраховката, да се изброят застрахователните случаи, да се определят размерите и механизмът на обезщетението. В случай на непреодолима сила застрахователната компанията се задължава да извърши съответните плащания. Тази система е взаимноизгодна и за двете страни. Какво да правим при настъпило застрахователно събитие ще обсъдим в редовете по-долу.

Какво е застрахователно събитие?
Това е името на настъпилото събитие и е включено в списъка на покритите рискове посочени в застрахователния договор. Съгласно закона за застраховането, компанията е длъжна да обезщети щетите, причинени на застрахования в резултат на реализирал се риск.

Сред най-разпространените случаи са:
• пожар
• наводнение
• кражба
• заболявания, злополука с получени наранявания – ако е сключен договор за медицинска застраховка, който защитава живота и здравето;
• пътни инциденти. Въз основа на задължителната автомобилна застраховка, известна като застраховка Гражданска отговорност, водач ще получи обезщетение от застрахователя на виновника за инцидента;
• извънредни събития при пътуване в чужбина. Заболявания, злополуки, изгубен багаж, спасителни разходи и други са обект на застраховката за пътуване в чужбина.


Във всички тези ситуации човек трябва да се свърже с представителите на своята застрахователна компания възможно най-скоро, да съобщи за проблема и да се консултира за следващите стъпки.


Сроковете за уведомяване са записани в общите условия към застрахователния договор. Те варират от 24 ч до 30 дни.
Изплащане на обезщетение или изпращане на писмо с отговор за отказ или писмо, изискващо допълнителни документи, застрахования ще получи до 15 дни.

Какво да направите, ако е настъпило застрахователно събитие?
В критична ситуация всеки може да се обърка, но все пак си струва да се “съберете” и да се опитате веднага да се обадите на посочения от компанията номер или да осведомите своя застрахователен брокер.
Там ще отговорят на въпроса дали събитието, което е настъпило, е застрахователно събитие и какви действия да предприемете.
Ако притежателят на полицата е в чужбина, той ще се свърже с партньорска организация, която ще окаже подкрепа на туриста.
В случай на повреда на имуществото на застрахования имот, трябва да се опитате да намалите последствията, да положите усилия за ограничаване на вредата.

Застрахователните компании могат също да поискат допълнителни документи. Най-често е необходимо да се потвърди размерът на причинените щети. Това могат да бъдат фактури, разчети на извършени ремонтни дейности, различни актове.

Земеделска застраховка и ползите от нея

август 11, 2023

Земеделското застраховане е специален вид земеделска застраховка, която е създадена, за да предпази земеделието от големи загуби при реализирането на рисковете, свързани с производството на селскостопанска продукция – отглеждане на растения или животни, прибиране на реколтата.

Основното предимство на селскостопанската застраховка, както и на всяка застраховка, е, че чрез закупуване на полица притежателят ѝ може да разчита предварително на определена „финансова възглавница“ в случай на настъпване на щети, в следствие на рисковете, които са описани в договора.

Застраховането на реколтата защитава земеделските производители от финансови загуби. Условията на полицата се различават в зависимост от региона и вида на отглежданите култури.

Ето защо, преди да сключат споразумение, както земеделците, така и застрахователните компании трябва да анализират кой вид земеделска застраховка е оптимален в този случай.


Тъй като много земеделци се издържат от своята продукция, такава финансова подкрепа е от съществено значение.


Някои от рисковете, които могат да бъдат застраховани по земеделска застраховка са:
Пожар, пожар на корен
Проливен дъжд
Буря
Градушка
Осланяване
Наводнение
Киша
Измръзване
Изтегляне


Застрахователната сума се договаря между страните, съобразно пазарните условия и района, в който се отглежда културата.
Застрахователната сума на декар следва да отговаря на очаквания доход от културата и не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователната премия се определя за период до една година в зависимост от вида на културата и застрахователната сума на декар, размерът на площите, рисковият клас за района, в който се намира културата, избраните рискове.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?При настъпване на застрахователно събитие трябва да се:
предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, и оползотворяване на годната продукция;
уведоми писмено застрахователя до 3 дни от узнаването, като се подава пълна и достоверна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, обстоятелствата при които същото е настъпило и предварителната оценка на вредите по преценка на собственика;
спазват всички указания дадени от застрахователя, както и да се окаже съдействие за определяне размера на обезщетението;
Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. При липса на наблюдения от последните, установяването на събитието може да стане по анкетен път.

Застраховка „Злополука“ – колко е важна?

май 27, 2023

Как би се справил човек при злополука и как би се отразило това на неговото семейство? Особено ако той е основен източник на средства за семейството си?

Трябва да се запитаме: „Може ли моето семейство финансово да се справи с последиците от неочаквано събитие?“ 

Как изграждаме план за бъдеще, който ще защити нас и нашите близки възможно най-ефективно. Застраховка Злополука е форма на финансова защита.

Много е важно да бъдем добре информирани. Да изберем продукта, който ни подхожда най-добре. От тази гледна точка застрахователният брокер е този, който помага да разберем кои са категориите рискове, които подобна застраховка може да покрие и как да изградим стратегия, така че независимо от неочакваната ситуация, като злополука, ние и нашето семейство разполагаме с необходимите ресурси, за да се справим.

Какво представлява продуктът Застраховка злополука?

Това е един от застрахователните продукти, които осигуряват финансова защита на застрахования в случай на смърт, трайна или временна нетрудоспособност в резултат на злополука. По-конкретно, в такава непредвидена ситуация се изплаща парична сума, която или се дължи на нас, като застраховани, или на определени от нас бенефициенти или законни наследници.

Такава застрахователна полица покрива инциденти или всякакви непредвидени събития, които причиняват страдания. Не покрива пътни инциденти или ситуации, при които ние сме отговорни за настъпването на тези събития, като например когато сте консумирали алкохол или забранени вещества, паднали сме и сме счупили крака си.

За да бъде информацията много ясна, във всеки застрахователен договор има два важни момента, на които трябва да обърнем внимание. Става дума за това какво не покрива застрахователната полица срещу злополука в зависимост от вида на полицата и застрахователните ограничения, които обикновено се прилагат независимо от вида на полицата.

Как ни помага застраховката срещу злополука? В случай на непредвидена ситуация, като злополука, е много важно да мислим предварително и да обмислим последствията, които подобно събитие може да има върху нас и нашите близки. По принцип не можем да контролирате кога се случва, нито степента на влияние, които може да има върху нас или членовете на нашето семейство (физически и емоционални).
Това, което можем да направите обаче, е да сме сигурни, че в такъв случай ние и близките ни ще разполагаме с необходимите финансови средства, за да се справим с подобна непредвидена ситуация.

Къде е най-доброто място за закупуване на застраховка за пътуване?

януари 29, 2023

Къде е най-доброто място за закупуване на застраховка за пътуване? Когато планират почивката си, много хора, в очакване на предстоящата ваканция, избират добри хотели, чисти плажове, изгодни условия и правят списък с предстоящите покупки за почивката. Често обаче, този списък не включва закупуването на застраховка за пътуване от надежден застраховател. 

За съжаление е невъзможно да се предвидят всички рискове, така че ваканцията да не бъде помрачена от проблеми и огромни финансови разходи. Все пак си струва да се погрижите за закупуването на застраховка предварително. Застрахователна полица за пътуващите в чужбина определено е необходимо да закупите ПРЕДИ планираното пътуване. Оптимално е да я вземете от надежден застраховател, а не да се доверявате на застраховката с минимално покритие на риска, включена в туристическия пакет по подразбиране.

И планирайте покупката си поне няколко дни преди да заминете за чужбина. Винаги дръжте разпечатано копие на полицата със себе си и електронно в телефона си; Няма да е излишно да имате копия на всички важни документи на телефона си, в случай на спешна хоспитализация можете да ги предоставите.

Струва си да се помни, че застраховката за пътуване в чужбина се издава въз основа на лични данни, възрастта и пола на застрахованото лице и датите на пътуването също ще бъдат взети под внимание. Ако напускате страната няколко пъти в годината, по-изгодно е да издадете полица за всяко пътуване поотделно. Ако често пътувате по света: по бизнес или лични причини, тогава е по-изгодно да издадете годишен пакет за многократни пътувания.

Силно препоръчително е при въпрос къде е най-доброто място за закупуване на застраховка за пътуване, да се допитате до Вашия застрахователен брокер. Предимствата при закупуване на застрахователни продукти от застрахователен брокер са много:

• Ще получите лично отношение, професионализъм и ще срещнете разбиране;

Застрахователният брокер ще сравни вместо Вас оферти от водещи застрахователни компании;

• Ще предостави информация за размер на застрахователните премии и покритие, както и възможните допълнителни опции;

• Ще бъде до Вас през целия срок на застрахователния договор;

• При изтичане на полица или наближаваща вноска, ще Ви напомни.

Понятието „Риск“. Риск и застраховка

януари 29, 2023

Терминът „риск“ се определя като „възможна опасност“ и „действие за късмет с надеждата за щастлив изход“. Следователно рискът предполага възможността за неблагоприятен изход. Рискът е несигурността относно възможните загуби по пътя към целта. Икономическите публикации конкретизират понятието „риск” във връзка с целта на изследването, като го определят или като „отклонение на действителния резултат от постигнатия”, или като „вероятност от определено нежелано събитие”. 

Повечето икономисти разбират под тази дума вероятността (заплахата) човек или организация да загуби част от своите ресурси, недостиг на доходи или появата на допълнителни разходи в резултат на прилагането на определена производствена или финансова политика. За всеки бизнес е важно да не избягва изцяло риска, а да го предвиди и да вземе най-доброто решение по отношение на определен критерий, който отразява основния интерес на предприемача. Изправени сме пред риск всеки ден, рискът означава несигурност относно възможния резултат. Всички видове риск се характеризират с фактор на несигурност. Разбирайки ситуацията на риск, човек взема решения, насочени към премахване или минимизиране на негативните последици от риска. Риск и застраховка се допълват успешно.

 Понятието щета е тясно свързано с понятието риск. Ако рискът е само възможно отрицателно отклонение, тогава щетата е действителното, отрицателно отклонение. Чрез увреждане рискът се реализира, придобивайки конкретно измерими очертания. Рискът и вредата са свързани с преобразуващата дейност на човека в процеса на разбиране на природата. Най-голямата вреда се проявява чрез рискове, чиято същност остава неизвестна за човека.

    Има много дефиниции на понятието „риск“ във връзка с различни критерии за неговото разглеждане:

    1. Възможна опасност.

    2. Характеристики на дейността, състоящи се в несигурността на нейния резултат и възможните неблагоприятни последици в случай на неуспех.

    3. Възможността или вероятността от увреждане или вреда.

    4. Застрахователен интерес.

    5. Имущество или лице, което е повредено или нанесено вреда.

    6. Несигурност на застрахователя по отношение на крайната сума на плащането по претенцията (застрахователен риск – поемателен риск) или несигурност по отношение на момента на плащанията по претенцията (тайминг риск – тайминг риск) или и двата риска едновременно.

 Застраховката се използва за намаляване на риска. Застраховането е официален социален механизъм, предназначен да намали риска чрез прехвърляне на рисковете на няколко отделни юридически лица към застраховател въз основа на споразумение между тях. Договор, с който едно лице (застрахователят) се съгласява да осигури или гарантира на друго лице (притежателя на полицата), че щетите, възникнали по конкретна причина или дължими доходи при настъпването на определени обстоятелства, ще бъдат компенсирани в бъдеще от първия, на когото, въз основа на възнаграждение, на последния ще бъде изплатен размерът на установените осигурителни премии в определения срок.

 Застрахователният риск е вероятността от настъпване на застрахователно събитие. Изразява размера на възможната отговорност на застрахователя по определен вид застраховка. Степента на вероятност от настъпване на определени събития, включени в обхвата на застрахователната отговорност, определена въз основа на статистически данни, е важна за правилното определяне на размера на застрахователния фонд, необходим на застрахователя за изпълнение на финансовите му задължения към застрахованите лица.