Най-важното за застраховка при злополука
Karoll Standard Няма коментари

Застраховка при злополука – най-важната информация ще намерите в тази статия.

Неочаквани инциденти се случват често. За предвидливите и онези, които искат да имат подкрепа, при злополука, съществуват разнообразни застрахователни продукти. Застрахованият получава финансова подкрепа за възстановяване от злополука, както и при възникване на други покрити от застрахователната полица рискове.

Защо е препоръчително да имаме застраховка срещу злополука?

Изгаряния, фрактури и други наранявания причиняват физически страдания и материални щети на пострадалия и неговите близки. В допълнение към цената на лекарствата, семейството очаква загуба на доходи за няколко месеца, а понякога и за години.

Ако резултатът е увреждане, лицето ще трябва да се подложи на преквалификация, което не винаги играе в негова полза от гледна точка на финансите. Не всеки успява да се справи сам със ситуацията. И в разцвета на силите си е трудно да повярвате, че нещо лошо ще се случи с Вас или Вашите близки. Ако обаче това се случи, застрахованите се чувстват по -уверени в подобни ситуации.

Какви рискове покрива този вид застраховка?

Застрахованият самостоятелно избира за какви покрития да важи застрахователната полица, както и размерът на застрахователната сума. Покритите рискове при застраховка „Злополука“ могат да бъдат:

  • смърт от злополука
  • трайна загуба на работоспособност /инвалидност/
  • временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
  • разходи за медикаменти
  • дневни пари болничен престой по същата причина;

Застрахователният продукт застраховка при злополука може да бъде както индивидуален, така и групов. Фирмите се интересуват от корпоративно застраховане на своите служители, не само защото е престижно. Полиците предпазват от големи финансови разходи с непланиран характер и  дават право на данъчни облекчения. При настъпване на застрахователно събитие пострадалият застрахован получава парично обезщетение.

За работодатели, чиято икономическа дейност е с коефициент равен или по-висок от обявения от Министерството на труда и социалната грижа, застраховката „Трудова злополука“ е задължителна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *