Необходими застраховки за бизнеса

юли 10, 2018

Застраховки за бизнеса

Сключвайки необходимите застраховки за бизнеса, получавате цялостно решение за защита срещу евентуалните рискове, които могат да застрашат развитието и успеха на вашия бизнес/ вашата компания.

Имущества:

 • Сгради;
 • Оборудване;
 • Материални запаси.

Персонал:

 • Трудова злополука;
 • Живот;
 • Допълнително здравно застраховане;
 • Допълнително пенсионно осигуряване.

МПС:

 • Каско;
 • Гражданска отговорност;
 • Автоасистанс;
 • Места.

Отговорности:

 • Трети лица;
 • Работници;
 • Продукти;
 • Околна среда.

Финансови рискове:

 • Кредитен риск;
 • Застрахователни Гаранции;
 • Разни финансови загуби.

За подробна информация се свържете с екипа на Карол Стандарт!

Често срещани застрахователни термини

септември 17, 2017

Застрахователна премия  е цената на застраховката – еднократната сума или сборът на вноските, които човек заплаща на застрахователя, за да ползва защита при настъпване на неблагоприятно събитие.

Застрахователен риск е  обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахования., т.е събитието, което се опасява човек да не настъпи и срещу което се застрахова.

Застрахователно събитие е осъществяването на риска, срещу който е застрахован  за  периода  на сключената  застраховка.

Застрахователно обезщетение се използва само при имуществените застраховки и представлява сумата, която действително клиентът или близките му получават от застрахователя, ако рискът, за който са застраховани, настъпи.

Застрахователна сума  е 1) сумата, до размера на която застрахователят отговаря пред клиента при настъпване на рисково събитие, т.е максимумът, който може да бъде платен и 2) сумата, която се получава от застрахователя, когато е сключена лична застраховка.

Застрахователна стойност е стойността/сумата, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество.

Как да избера подходящата спестовна застраховка „Живот”?

април 3, 2017

Не искам да купувам, защото ми продават!

Според електронното издание CNN Money, Спестовните застраховки Живот не се купуват, те се продават. Един вид искаш, не искаш застрахователните агенти те намират и рано или късно някой успява да уцели точния момент, в който неговото желание да направи поредната си продажба и нашето отношение към живота съвпадат и водят до сключването на застрахователна полица. Тъй като става въпрос за сериозни и дългосрочни финансови решения не би било удачно да си кажем: Ще оставя моята застраховка да ме намери. Нещо както Гуруто винаги намира ученика когато той е готов, така и застрахователния посредник ще се появи когато му дойде времето!

Целта на  насточщия материал е да помогне на клиента да осъзнае причините и целите си при сключване на Спестовна застраховка „Живот”. А не да го откаже от ползването на подобни прудукти. Тези  продукти са много добро решение за голяма част от хората в България, но сключени по правилния за тях начин. Защото в противен случай, ако човек не е достатъчно запознат със спецификите на застраховката и е действал необмислено при подписването й, е твърде възможно на един по-късен етап да остане  разочарован. А точно това са случаите, в които слушаме разкази за лошите застраховки и застрахователи, които ни ограбват. Така че, ключът към добрата Спестовна застраховка ”Живот”, е осъзнатото решение за ползването й, и проучването на пазара.

Защото само ние сме отговорни за вземането на решения в собствения си живот, а най-лесното нещо е да прехвърлим вината върху някой извън нас, било то застраховател или продукт.

Все пак, кои са важните неща и какви са трудностите, с които можем да се сблъскаме?

 1. Отговорете си на въпроса какво искам да постигна с ползването на подобен продукт.

За всеки човек идва момент, в който се замисля за планирането на финасовото си бъдеще. Най-вероятно това е моментът, в който е добре да проучим и възможностите, които предлага дългосрочното спестовно застраховане. В този момент е важо първо да си отговорим на въпроса: Какви са целите, които искам да постигна?

Примерни отговори: Искате да си осигурите допълнителна пенсия. Искате да спестите пари за образованието на детето си. Искате да се научите да бъдете по-дисциплинирани финансово? Искате да защитите семейството си в случай на непредвидени събития? Искате добра доходност от инвестициите си? Искате да инвестиране или съхраните някаква сума пари за неопределено време? Разбира се може да има и повече от един верен отговор.

Добре е да знаем, че Спестовните застраховки, са едни от най- толерираните продукти за продажба от живото-застрахователните компании.

Агентските структури на застрахователите, са създадени с цел да се продават предимно тези продукти. Това е и причината поради, която биват предлагани и по малко по-агресивен начин. Не е изключено да се опитат да ви убедят, че с тази застраховка можете да  постигнете всяка една от изброените по-горе цели. За съжаление това не е точно така.

Но, ако се стремите към някои от следните неща – да си осигурите прилична пенсия, добро образование за детето, да си създадете финасова дисциплина или да осигурите застрахователна защита на семейството, тогава проучете възможностите за застраховане. Ползването на тази услуга самостоятелно или в комбинация с друг вид финансов продукт, може да Ви даде добро решение.

 • Пресметнете внимателно за колко дълъг период ще Ви трябва и каква сума можете да си позволите да внасяте.

Спестовните застраховки  „Живот”, независимо коя е компанията, която ги предлага, имат следната базова структура: На базата на възрастта на клиента, срока за който иска да бъде сключена застраховката и сумата, която реши да отделя месечно или годишно, се изчислява Застрахователна сума. След изтичане на периода, клиентът получава договорената застрахователна сума плюс натрупатата допълнителна доходност. В случай на фатално събитие застрахователната сума се изплаща на посочените ползващи лица. При желания на клиента могат да бъдат добавени и допълнителни застрахователни или спестовни покрития.

Две са най-важните числа, върху които трябва да помислите и определите – премията, която да внасяте и срока, за който да я сключите. Затова е важно да знаете за какво ще ползвате застраховката, така можете да пресметнете внимателно за колко години ще Ви трябва покритието. Определете срока точно според вашите нужи. Ако искате пенсия, изчислете след колко години ще се пенсионирате, ако сумата Ви трябва за обучение на детето Ви, изчислете след колко години ще учи в университет и т.н..

 При определяне на премията, най-важното нещо е да сте сигурни, че сумата е по силите Ви и няма да затрудни бюджета Ви.

Само така може да имате увереност, че ще успеете да поддържате полицата до края на периода. Ако Ви е трудно да определите сумата, знайте че  10% от месечния или годишен доход, се приема като разумно решение. Тъй като този вид застраховка е дългосрочен продукт, прекратяването й не е изгодно за Вас! При откупните стойности (сумата, която се получава при преждевременното прекратяване на договора) получавате по-малко пари отколкото реално сте внесли по полицата. От там идват и най-големите разочарования за клиентите.

 • Възраст.

 Вземането на решение за сключвнае на точно този вид застраховка никога не е крайно належащо, но ако все пак го обмисляте не отлагайте  прекалено дълго. Колкото по млади сключите подобна застраховка, толкова по изгодна е тя  като финансови параметри.

 • Определете нивото на застрахователна защита, от което се нуждаете.

Най- голямото предимство  на застраховката, е застрахователната защита. Тя дава сигурност, че ще постигнете целите си независимо от непредвидените обстоятелствата в живота Ви. При трайна загуба на трудоспособност, над определен процент, се изплаща обезщетение, клиентът е освободен от вноски до края на периода и след изтичането на срока, се получава договорената застрахователна сума плюс начислена доходност.

Тук е голямата разлика спрямо другите инструменти за спестяване и инвестиране. При тях в случай на подобно събитие, парите ще бъдат използвани и най-вероятно похарчени не по първоначалното предназначение. В зависимост от вашите желания може да изберете по-висока или по-ниска застрахователна защита. Помислете дали искате да има застрахователно покритие и върху други членове от семейството.

 • Разделете спестяванията и краткосрочните инвестиции от Спестовна застраховка „Живот”.

Ако искате да се научите на финасово планиране застраховката също е добър вариант, защото Ви обвързва с регулярни вноски, които отговорно внасяте и знаете, че не е разумно да изтеглите за поредната почивка или скъпа вещ.

Но, помнете ако искате да имате бързо ликвидни средства –спестовната застраховка „Живот” не е Вашият продукт. Ако искате  инвестиция с по-висока доходност, тогава най-добре проучете възможностите, които предлагат взаимните фондове. Разбира се, винаги е възможна комбинация между няколко продукта, което е най-добрият вариант, стига да можем да си го позволим.

 • Проучете пазара и сравнете няколко оферти.

Застрахователният пазар в България е достатъчно развит, за да имате избор между няколко застрахователни компании, които предлагат качествени продукти. Съберете поне три оферти и ги анализирайте внимателно, за да прецените коя от тях отговаря най-добре на изискванията Ви.

Добър вариант е за този вид консултация, е да ползвате застрахователен брокер. Той ще Ви спести времето за събиране на оферти и ще Ви изготви цялостен сравнителен анализ на събраните предложения.

Как да спестяваме и да инвестираме в здравето си?

февруари 7, 2017

В началото на 2017 година излезе изследване, което показа, че 30-40 годишните сега – ще се пенсионират най-вероятно на 70 години. Това е чиста математика. Когато тези поколения остареят, те ще представляват повече от половината от населението ни.

За да се получават пенсии подобни на сегашните, единственото решение е повишаване на пенсионната възраст. Чехия вече призна, че през 2050 година пенсионната възраст ще стане 73 години. Далеч не всички държави са толкова честни с бъдещите пенсионери. Сегашните 30-40 годишни, са най-голямото поколение. И като такова то плаща най-големия дял от текущите пенсии.

Днешният пенсионен модел се задъхва при най-положителното съотношение работещи-пенсионери. При тази ситуация само 40% от пенсиите се финансират от осигуровки. Останалите 60% от данъци чрез дотации от бюджета. Децата между 10 и 15 години в момента в България са едва 300 хиляди. На тях ли ще разчитаме да плащат пенсиите на всички нас?

Тъй като едва ли моделът за пенсиониране ще се промени в близко бъдеще, то всеки един от нас би трябвало да започне да мисли сам за старините си. Да започне да заделя на страна пари, които са само негови. Тези пари могат да му носят му доходност и да се умножават.

Често хората подхождат внимателно и скептично при сключване на застраховка живот. Липсата на информацията и „компетентните” мнения на кварталните „експерти” допълнително влошават ситуацията.

В тази статия сме Ви подбрали кратък списък, заради който си струва да сключите застраховка живот:

1.Търсите сигурност за вашето здраве и не разчитате особено на „надеждността” на здравната каса, която смени повече шефове, отколкото националния отбор по футбол – треньори. Съвсем нормално е хората да нямат доверие в подобна институция. Затова търсят начин да не разчитат само и единствено на нея.

2.Една от най-логичните и популярни причини хората да сключват този вид полици, са предлаганите данъчни облекчения при застраховка живот. От които се възползват повечето хора. Държавата ще ви признае за разход плащанията по полица за застраховка живот.  Тези плащания не трябва да са по-големи от 10% от облагаемия ви доход (ако са повече, то тя ще отчете пълните 10%) и вие няма да дължите данък върху тях.

3.При застраховка „Живот“ ако нещо ви се случи дори на втория ден, след като сте я сключили, то имате възможността да получите пълно покритие от цялата застрахователна сума т.е., ако сте застрахован за 40 000 лева, при настъпване на застрахователно събитие в първите дни от рисковото ви покритие, то можете да получите пълната сума.

4.Чрез застраховка „Живот“, можете да си осигурите допълнителна пенсия, която с оглед на огромния обем стаж, който се изисква днес, за да получите нормална пенсия може да се окаже едно изключително далновидно решение.

5.Не губите нищо дори да е настъпило застрахователно събитие. Ако боледувате или се нараните, то застрахователната компания се задължава да ви изплати съответния процент от застрахователната ви сума. Този процент е отговарящ на нараняванията ви, болничния престой и т.н., като същевременно вашата застраховка „Живот“ продължава да бъде активна. Съответно вие ще получите пълния и размер, плюс доходността от нея при изтичането на вашата полица.

6.Спестовната застраховка живот е един отличен начин да планирате бъдещето на семейството си. Чрез нея можете да платите за образованието на децата си. Също така да направите плащане за жилище или автомобил, както и да си осигурите втора допълнителна пенсия.

Трябва да знаем, че това е широко използван финансов инструмент в цивилизования свят. В момента в повечето западноевропейски страни, САЩ, Япония, Канада, Австралия и др. населението, което притежава такива продукти е между 60 и 85%.

Освен това има и нещо друго –  това не е само форма на спестяване, това е един продукт, който ще ни подсигури в най-тежките моменти от нашия живот. По този начин мислим и за бъдещето и сигурността на семейството си. А когато остареем спестовната част ще ни помогне да живеем по-нормално. Хората по света спестяват по този начин, защото искат да си осигурят спокойствие в несигурния свят, в който живеят, а не защото са богати.

Застраховането е…

февруари 7, 2017
Застраховането е дейност, при която застрахователната компания набира средства от физически и юридически лица и се задължава да осигури застрахователно покритие през периода на застраховката, като при настъпване на риск, изплаща обезщетение или поема разходи.

Застрахователните договори са формални (изискват форма за действителност) полици. Специфичен белег на застрахователните договори е, че те са алеаторни*, тъй като към момента на сключването им страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. В България лиценз се издава от Комисията за финансов надзор. Застрахователното акционерно дружество издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са например Гражданска отговорност за автомобилистите, „Трудова злополука“, „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Доброволни са всички, които законът не задължава.

Принципно застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето.

* Алеаторни сделки са тези, при които една от страните не знае точния размер на задължението си или на вземането си, т.е. не знае какво ще дължи или какво ще получи. Алеаторни могат да бъдат както уредените, така и неуредените договори; както възмездните, така и безвъзмездните и т.н. Алеаторни са застрахователните договори, договорите за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, продажба на наследство (уреден в Закона за Задълженията и Договорите – чл. 212 и 213), покупка на лотариен билет и др.

Защо са необходими и препоръчителни застраховките? Защо да застраховам?

февруари 7, 2017

Когато се направи застраховка, лицето печели спокойствие и сигурност. Също така при застраховка, отговорността е споделена. За съжаление има много фактори, които не могат да бъдат предвидени и много рискови ситуации.


Няма как да се знае със сигурност, дали един дом няма да се превърне обект на кражба за апашите, или да бъде наводнен от някой съсед. Едно лице не знае кога може да претърпи злопоука или да му бъде нанесена друга вреда. За съжаление тези неща се случват, животът е непредвидим. Затова ако се направи застраховка днес, се получава спокойствие и сигурност утре, през неизвестния ден. Чрез направата на застраховка, лицето получава финансово спокойствие при настъпване на неблагоприятна ситуация, както на застрахования, така и в определени случаи за неговите наследници.

Често задаван въпрос е какво може да се застрахова? Отговорът не е никак изненадващ! – Всичко може да бъде застраховано от вещ като телевизор до човешки живот.

Някои разделят застраховането на общо застраховане и на животозастраховане. При първия вид застраховки спадат всички видове имуществени застраховки, гражданска отговорност, каско, помощ при пътуване, злопоука, застраховка на кредити, финансови услуги, правни разноски, гаранции.

Към животозастраховането имаме застраховка живот, застраховка за пенсия или застраховка за рента, застраховка женитба и детска застраховка, постоянна здравна осигуровка, застраховка злопоука.

При какви обстоятелства ще ми бъде платено от застрахователя?

януари 8, 2017

Застрахователят ще плати обезщетение при настъпило неблагоприятно събитие по време на валидна застрахователна полица.

От 2016 година насам въведоха по-ясни условия за документиране на заведените претенции.

Най-важното е при настъпване на застрахователно събитие, застрахованият да съобщи на застрахователя и да заведе претенция. Сроковете за съобщение, начинът за описване, подробна информация за всичко се намира в застрахователния договор.

Нашата препоръка е да се обърнете към застрахователя почти веднага след настъпване на застрахователно събитие, колкото по-бързо реагирате, толкова по-добре. Ако сключите полица през застрахователен брокер, първо потърсете него. Добрите застрахователни брокери предлагат не само изгодни застрахователни продукти, а и помощ при уреждане на претенции.

Понякога дори могат да свършат всичко необходимо вместо вас, тъй като застрахователният брокер разполага със специалисти, които се занимават само с това.

При задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, срокът за окончателен отговор от застрахователната компания е 3 месеца. Този срок влиза в момента, в който заведете претенция. В рамките на този срок трябва да получите обратна връзка – дали ще ви изплатят обезщетение и какъв ще бъде неговия размер.

Трябва да знаете, че не може да бъде отказано обезщетение в случаите, когато представите двустранен протокол и не сте викали КАТ. Също така при отказ от страна на застрахователната компания, трябва да получите подробен отговор с аргументи защо Ви е отказано обезщетение.

За застраховки „Злополука“, „Заболяване“, „Автокаско“, както и имуществените застраховки, срокът за отговор е 15 дни. При изрядно представени документи и представено всичко необходимо, но последва забавяне от страна на застрахователя, той е длъжен да Ви изплати лихва върху платеното обезщетение.

В срок от 15 дни след като застрахователят е получил всички необходими документи трябва или да заплати обезщетението или да откаже, като се задължава да посочи каква точно е причината за крайното решение. Тук трябва да знаете, че ако не сте предоставили всичко, което е било изискано от вас, застрахователната компания може да се произнесе в срок от 6 месеца от завеждането на претенцията.

5 причини винаги да носиш предпазен колан:

януари 5, 2017

Предпазният колан спасява живота! Според проучване на Европейската комисия, нейният доклад показва, че слагането на предпазен колан може да спаси средно 7300 живота годишно в ЕС. Коланът трябва да бъде първата стъпка към безопасно пътуване с автомобил.

 1. Системата за безопасност на автомобила е проектирана да работи като едно цяло, а не на части. Ефективността на въздушните възглавници е доказана само ако е сложен предпазният колан. В негово отсъствие, задействането на въздушните възглавници може да създаде наранявания по време на удар.
 2. В случай на удар, пътниците отзад могат да бъдат да пострадат сериозно, затова се препоръчва слагането на предпазен колан и на тези, които седят на задните седалки.
 3. Пътниците, които не носят предпазен колан, рискуват да излязат от колата по време на инцидент и това може да доведе до много по-сериозни вреди, дори до фатален край.
 4. В случай на инцидент, при който автомобилът се търкаля, вероятността пътниците да оцелеят, е с 45% по-голяма, ако имат предпазен колан, в сравнение с тези, които нямат. Освен това, тези, които носят колан, имат по-големи шансове да останат защитени и невредими, така че да могат безопасно да излязат от колата.
 5. Коланът има важна роля в защитата на гръбначния ни стълб по време на удар. Той поддържа тялото ни в по-стабилно положение по време на инцидента, като по този начин намалява драстично риска от парализа след силна травма.

Предпазният колан е най-ефективното средство за защита по време на пътнотранспортно произшествие. За да бъдат ефективни наистина, трябва да бъде добре настроен по тялото, да не се извива. Препоръчително е да не се държат и остри предмети в джоба или в близост до тялото.


И накрая, но не и на последно място, предпазният колан е задължителен на територията на република България.

Коя е най-добрата гаранция за запазване на стабилно финансово състояние?

август 7, 2014

Чрез опустошителната градушка, която се разрази на 8-ми юли 2014-та година над територия на столицата ни, природата за пореден път ни показа силата си. За по-малко от половин час градоносният облак изсипа над цяла София ледени късове с големина от орех до едри мандарини. Равносметката е материални щети за стотици милиони левове. Почти няма домакинство, което да не е понесло щети от бедствието.

Единственото положително нещо в това, че бедствието се изсипа над столицата, е че традиционно в София обхватът на доброволните застраховки е по-голям от средния за страната. Близо 50% от автомобилите със софийска регистрация имат сключена застраховка Автокаско. Така голяма част от собствениците ще бъдат обезщетени за нанесените щети от застрахователните компании. По предварителни данни броят на увредените от градушката застраховани автомобили е над 100 000. Среден размер на щета около 2000 лв. Нанесени бяха увреждания и по голяма част от сградите в гр. София. Имаше множество счупени стъкла, повредени покриви, изолации.

Освен събитие, което донесе огромни по размери щети за населението и бизнеса, бедствието беше и своеобразен тест за застраховането в България. Още на следващия ден пред офисите на застрахователните компании, се образуваха опашки от стотици чакащи застраховани граждани. Създадената организация от страна на застрахователните компании и активното съдействие на брокерите намалиха до минимум напрежението.  Всички пострадали заведоха щетите си. Наблюдавайки съвкупността от застраховани чрез Карол Стандарт клиенти, мога да твърдя, че клиентите получават опции за обезщетяване, заложени в клаузите на застрахователните договори.

Доброто управление на застрахователните фондове, както и адекватна презастрахователна програма, ме карат да вярвам, че с помощта на застраховането в България финансовата тежест на събитие от подобен мащаб може да бъде успешно покрита без да се създават сериозни сътресения във финансовата сигурност на икономическите субекти в държавата.

Изводът, който можем да извлечем, е, че най-добрият гарант за запазване на стабилно финансово състояние, е застраховането.
То осигурява спокойствие. Също така изпълня функцията на гръбнак на икономиката.

Моят съвет е: преди придобиване на всеки актив, задължително при определяне на бюджета, необходим за закупуването му, включвайте цената на застраховането му. Това ще ви гарантира, че ще можете да го използвате толкова дълго, колкото сте предвидили, без това да ви струва извънредни разходи.

Автор: Румен Христов, мениджър „Клонова мрежа“ към застрахователно дружество „Карол Стандарт“