Развенчаване на митовете за животозастраховането

декември 27, 2022

Животозастраховането е финансов инструмент, около който има много слухове и спекулации. Това вероятно се дължи на факта, че инструментът е доста сложен и не всеки разбира нюансите на застраховането, но прави изводи от информацията, която вероятно е получил .

Помислете за американски филми или телевизионни предавания, където видяхме как се извършват убийства и измами, за да се получат застрахователни плащания.

Може би оттам се е родил един от най-разпространените митове за животозастраховането, че договорът се сключва само при загуба на живот.

Нека развенчаем този и други митове днес!

Застраховка живот се  купува само, за да покрива риска смърт (загуба на живот).

Застрахователните програми , в допълнение към риска от загуба на живот, покриват много други важни рискове: злополука (нараняване, увреждане), заболяване, диагностика и лечение на заболявания, хоспитализация и много други. В допълнение, застрахователният договор ще ви позволи да спестите пари за важни събития (обучение на деца, допълнителна пенсия) или да увеличите натрупания капитал.

Животозастраховането е необходимо за хората с опасни професии

Разбира се, хората с опасни професии поемат повече рискове, но не по-малко опасности има и в ежедневието. Да, вероятността да попаднете в злополука е еднаква както за офис служител, така и за миньор, ако прекарват еднакво време в шофиране всеки ден.

Животозастраховането е скъпо

Разнообразието от застрахователни програми позволява на всеки да избере покритие според бюджета си. Предимството на животозастраховането е, че относително малките вноски ви позволяват да получите покритие, което е многократно по-голямо от внесените средства. Застрахователните разходи са малки в сравнение с медицинските сметки, които могат да възникнат в резултат на нараняване или заболяване.

Застраховка живот е необходима само за издържащия прехраната

Истината е, че от застраховка се нуждаят само онези, които се грижат за бъдещето си.

Все още съм твърде млад, за да мисля за застраховка 

Никога не е твърде рано за животозастраховане. Напротив, колкото по-рано сключите договора, толкова по-благоприятни ще бъдат застрахователните условия за Вас. На всяка възраст можете да започнете да спестявате за бъдеща пенсия , като инвестирате в  инвестиционен договор . Не забравяйте за рисковата застраховка, защото през последните години болестта стана „по-млада“ и фактът, че човек е все още млад, изобщо не означава, че той не се нуждае от застрахователна защита в случай на заболяване или нараняване.

Спестовен договор и депозит са едно и също

Това е популярна грешка. Депозитът и спестовният договор са различни финансови инструменти . Целта на договора за депозит е натрупване и, като правило, краткосрочно или средносрочно, тъй като договорите за депозит най-често се сключват за една година, по-рядко за 3-5 години.

Спестовният застрахователен договор е уникален инструмент, съчетаващ едновременно дългосрочно спестяване и застрахователна защита, каквато няма депозитът и никой друг финансов инструмент.

Застраховката живот има дисциплиниращия ефект на регулярните вноски и регулярното спестяване, което депозита не може да приложи.

Освен това, при застраховката живот целта, за която се натрупват средства, също е защитена при непредвидени събития, които могат да възникнат много преди крайния срок на застрахователния договор.

Застрахователните компании не са надеждни финансови институции

Дейността на застрахователните компании е строго регулирана от държавата. Регулаторни изисквания за размера на уставния капитал, изисквания за поставяне на застрахователни резерви и ограничения за тяхното използване, надзор и проверки от регулаторния орган – всичко това са гаранции за надеждността на животозастрахователните компании.

Надяваме се, че сме отговорили на популярни въпроси, които са подвеждащи и създават погрешно впечатление за животозастраховането. Трябва да се отбележи, че през последните години информираността на нашите граждани за животозастраховането нараства по същия начин, както броят на застрахованите расте всяка година.

И това вдъхва надежда, че по-младото поколение ще бъде още по-съзнателно!

Експлодиращ видеорекордер и летящи коледни елхи: редки, но неприятни застрахователни събития

декември 27, 2022

Шофьорите знаят, че е по-добре да не се шегуват с времето. При необичайна топлина двигателят може да прегрее, гумите да експлодират и спирачките да откажат. Да, и влиянието на студеното време автомобили също са податливи.

И дори шофьорският опит не винаги гарантира срещу проблеми. Събрахме от цял свят няколко реални, но редки застрахователни събития, причинени от времето.

Когато навън е горещо, не оставяйте бутилки с вода в кабината. Ако слънчевите лъчи са достатъчно силни, бутилката може да играе ролята на леща: тя ще събере лъчите в лъч светлина, сравним по мощност с малък електрически нагревател .

През 2018 г. потребителят Idaho Power публикува видео в YouTube, което показва как бутилка вода, оставена в колата, изгаря две дупки в тапицерията. Собственикът на колата имаше късмет, защото ако колата беше останала на слънце още по-дълго, щеше да възникне пожар и цялата да изгори.

Бутилката с вода не е единственото нещо, което не трябва да оставяте в колата си през летните месеци. Вторият такъв артикул е балон с полиуретанова пяна.

В цилиндъра има високо налягане и под въздействието на температурата пяната се разширява. Когато стените не могат да издържат натиска на разширяващата се маса, настъпва експлозия. В най-добрия случай ще трябва да се почисти вътрешността, в най-лошия щетите по вътрешността ще бъдат много по-силни. През 2017 г. например балон с полиуретанова пяна, който избухна в автомобил ВАЗ, изби предното стъкло.

Видеорегистраторите помагат в спорни ситуации на пътя, но има моменти, когато могат сериозно да навредят на собственика на автомобила.

В някои случаи слънчевите лъчи могат напълно да разтопят пластмасовия корпус на рекордера за няколко часа,от нагряването батерията набъбва, може да се запали или да експлодира . Същото може да се случи и с power bank или смартфон, оставени на слънце. Затова през лятото се опитайте да не оставяте такива предмети в купето под лъчите на слънцето или да ги оставите в багажника или жабката.

През зимата животни често се качват под капака и спят, заради топлината от двигателя. По-лошо е, когато плъховете си проправят път под капака. Гризачите могат да се опитат да построят гнездо вътре. Те влачат остатъци от храна, парчета вестници, парцали и други отпадъци под капака, за да изолират гнездото. Плъховете могат да прегризат жици и маркучи, особено когато наблизо няма друга храна.

Затова е препоръчително да не паркирате колата в близост до сметища, кофи за боклук и складове, да не оставяте остатъци от храна в купето и да проверявате колелата и пространството в близост до двигателя преди шофиране.

При настъпили застрахователни събития – застрахователен брокер Карол Стандарт разполага с екип ликвидация, който ще съдейства.

Застраховка живот – няколко думи за нея

декември 27, 2022

Застраховка Живот е застраховка, която осигурява защита на имуществените интереси на застрахованото лице, свързани с неговия живот и смърт.

Животозастраховането обикновено се свързва с дългосрочните интереси на застрахования/осигуреното лице поради факта, че животът се разглежда като дългосрочно състояние и съответно събитието смърт се разглежда като непредвидимо и далечно.

Животозастраховането позволява на човек да реши цял набор от социално-икономически проблеми. Условно тези задачи могат да бъдат разделени на две групи:

• Социални : прилагането им дава възможност да се преодолее недостатъчността на системата за държавно обществено осигуряване и сигурност (натрупване на определени суми пари, например за пенсиониране, или за навършване на пълнолетие, или за други събития в живота на осигурения лице).

• Финансови : изпълнението им е защита на финансовите интереси на застрахования или осигуреното лице в случай на смърт.

Застраховка – връзката между застрахования (който може да бъде и застраховано лице) и застрахователя) за защита на имуществени интереси в случай на определени събития (застрахователни събития) за сметка на парични средства (застрахователни фондове), образувани от платени застрахователни премии от тях (застрахователна премия).

Най-ранните споменавания за формирането на фондове от фондове и разпределението на щетите според рисковете за живота и здравето на хората датират от периода на античността. Доказателство за това могат да се считат първите взаимни фондове на римските професионални и военни колежи, както и религиозните погребални фондове. Най-простите форми на взаимно лично осигуряване съществуват и през Средновековието в рамките на занаятчийските работилници и гилдиите.

Застраховка Живот

Както можете да видите, застраховането е дългогодишен инструмент за решаване на различни социални и финансови проблеми, който има дълга традиция и очевидно е необходим на почти всеки.

Известните личности за застраховките:

„Не едно морално задължение, а едно просто лично изчисление трябва да насърчи всеки към животозастраховане.“ 

А.П. Чехов

„Застраховката е много важен инструмент в житейския план на всеки човек. Проблемът със застраховката е, че не можете да я купите, когато имате нужда от нея. Трябва да предвидите от какво ще имате нужда и да го купите, надявайки се, че никога няма да ви потрябва.“

Робърт Кийосаки

„Ако можеше да бъде по моя начин, бих написал думата „застраховка“ на портите на всяка къща и в дневника на всеки човек, защото съм сигурен, че такава малка жертва спасява семействата от бедствия, които иначе биха ги унищожили завинаги. Ние сме длъжни да осигурим не само човешкото щастие, но и здравето и силата, които могат да бъдат загубени, ако нещо се случи с носителя на семейството и крехкият кораб, на който плава щастливото семейство, внезапно потъне … „

Сър Уинстън Чърчил

Как да изберем застраховка злополука?

декември 26, 2022

Как да изберем застраховка злополука?

Застрахователните програми по застраховка злополука са индивидуални и корпоративни. Това е доброволен застрахователен продукт. В първия случай вие сами плащате застрахователни премии, като можете да застраховате не само себе си, но и вашите близки – деца, родители, съпруг. Застраховката се сключва за осигуряване на застрахователна закрила върху живота и здравето на Застрахования и/или върху живота и здравето на трети лица с тяхното писмено съгласие.

Какви рискове най-често покрива застраховката?

Застрахователните суми са избираеми от клиента и се посочва в застрахователната полица.
  • Смърт, причинена от злополука – трудова или битова
  • Трайна загуба на работоспособност причинена от злополука – трудова или битова
  • Временна загуба на работоспособност причинена от злополука – трудова и/или битова
  • Разходи за болнична помощ
  • Медицински разходи за лечението на злополука – трудова и/или битова
  • Болничен престой вследствие на злополука – трудова и/или битова
  • Оперативно лечение вследствие на злополука – трудова и/или битова
  • Разходи за транспортиране (репатриране) и за погребение вследствие на злополука – трудова и/или битова.
Какво включва понятието застрахователно събитие?  Какви са видовете?

При корпоративното застраховане работодателят плаща премии за своите служители. В някои браншове застраховката е задължителна за работодателя. Онези професии и класификации, които имат равен или по-висок коефициент на трудов травматизъм от средния за страната, подлежат на сключване на „Задължителна застраховка трудова злополука“ .  В допълнение на покритието за работодателя, препоръчваме сключването и на застраховка „Отговорност на работодателя“, която ще носи защиа в случай на възникнали претенции от служител към работодателя.

Ако служител е наранен, претърпи злополука по време на работа, застрахователната компания ще изплати обезщетение съгласно условията на договора или съгласно наредбата за задължително застраховане.

Има случаи, които не се считат за застрахователно събитие. Ето няколко примера:

Застрахованият сам си е причинил вреда умишлено или поради психическо разстройство, или вредата на застрахования е причинена от ползващото се лице по застрахователния договор.

Нараняванията са получени под въздействието на алкохол или наркотици, с изключение на лекарства, предписани от лекар в точната дозировка.

Травмата е получена в местата за лишаване от свобода или следствения арест, или когато застрахованото лице е извършило престъпление.

Травмата е получена при ПТП, когато водачът не е имал право да управлява МПС.

Злополуката е резултат от управление на самолет или практикуване на екстремни спортове (автомобилни и моторни спортове, състезания с джетове, парашутизъм, делтапланеризъм, други въздушни спортове, алпинизъм, бойни изкуства, стрелба, бокс, конен спорт, гмуркане, рафтинг, спелеология, лов и т.н.) – в такива случаи се нуждаете от отделна застраховка.

Самият застрахован е отказал медицинска помощ, в резултат на което е пострадал.

Поискайте застрахователна оферта за застраховка злополука от екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт. Вече над 20 години заедно налагаме стандартите в застраховането.

Застраховка на дрон – мога ли да сключа?

октомври 19, 2022

Застраховка на дрон – задължително за Вашия дрон трябва да сключите застраховка Гражданска отговорност към трети лица. Можете да добавите и застраховка автокаско – по желание. Застрахователните договори се сключват за срок от една година.

Покриват се всички суми, които Застрахованият е законово отговорен да плати като компенсация, вкл. съдебни разноски, за внезапно телесно нараняване или материална щета, причинени от дрона или предмет, паднал от него. Обезщетението е до размера на застрахователната сума.

Независимо дали става въпрос за филмовата индустрия, въздушната логистика, военното разузнаване, селското стопанство или дори днешните сватби, всичко би било немислимо без участието на дронове! И както при всяко движещо се превозно средство, дроновете са изложени на риск от инциденти, злополуки и повреди.

Ето защо практиката въведе и застраховка като начин за управление на риска. Може би не е изненадващо, че подобно на автомобилите, има два основни вида застрахователни полици за такива активи.

Застраховка на дрон е от съществено значение, тъй като покрива: загуба, унищожаване или повреда на дрона и свързаното с него оборудване, разходите за спасяване на дрона в случай на застрахователно събитие или аварийно кацане, вреди, причинени на трето лице (лично или имущество).

При застраховане на дрон има основни изключения, а те включват – използване на незаконна дейност и цели. Използване извън посочения географски лимит. Командване от лице извън посочените в застрахователната полица. Както и кацане или излитане от/ на място непрепоръчано от производителя, освен при форсмажорни обстоятелства.

Европейски Регламент 785/2004 определя минималната сума за застраховка на Гражданска Отговорност на въздухоплавателните средства. Дроновете попадат в категорията „под 500 кг максимална излетна маса (МТОМ)” и застраховката трябва да е минимум 750,000 СПТ (специални права на тираж), което е равно на приблизително 900,000 евро!

В развитите Европейски държави регулацията на притежанието и експлоатацията на дронове отдавна са под контрола на компетентния орган. От 2020 година вече и у нас- ГВА (Гражданска Въздухоплавателна Администрация) е органът, който управлява летателната дейност.

Започна масовото явяване на онлайн изпит в ГВА и сертифициране на пилоти категории А1/А3. Европейска директива 2019/947 възлага на ГВА да следи за наличието и поддържането на задължителните застраховки.

Селскостопански застраховки – необходимост ли са?

октомври 19, 2022

Селскостопански застраховки – открий подходящото решение за теб с помощта на застрахователен брокер Карол Стандарт.

Застраховането на земеделски култури, трайни насаждения и горски насаждения е важна част в застраховането в България, следвайки дългогодишната практика в европейските страни.


Трайни насаждения – без плод за определен брой години в зависимост от вида и сорта на насаждението, плод за определен брой години в зависимост от вида и сорта на насаждението и неговата експлоатация /винено и десертно грозде, праскови, мушмули, арония, маслодайни рози, лавандула, шипки, хмел, кайсии, череши, дюли, круши, вишни, сливи, ябълки, черници, орехи и др.


Горско стопанство като основно средство – иглолистни, широколистни, бързорастящи дървета и смесени видове дървета на възраст до 5 години.


Моля, обърнете внимание, че се застраховат растенията, които са основното средство за производство, а не реколтата от тях. За повече информация или по-конкретни запитвания се свържете с някой от нашите специалисти.


Какво покрива застраховката на трайни насаждения и горски култури?
Когато сключвате селскостопански застраховки, можете да разчитате на покритие за щети, причинени от следните природни рискове:
• Градушка;
• Буря;
• Проливни дъждове – голямо количество обилни валежи, паднали за кратък период от време.
• Наводнение – голямо количество вода, което залива нормално суха земя поради превишаване на нормалните граници на естествени или изкуствени водни течения, езера и резервоари. Причинява се от бързото топене на големи снежни маси, обилни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени брегове в реките и др;
• Пожар – коренови пожари, пожари, причинени от мълнии;
• Снеговалеж;
• Измръзване – увреждане или загиване на растения от ниски температури;
• осляняне;
• Земетресения, срутване на земни или скални маси и свлачища. Този риск се отнася само за горските насаждения.


Изключени рискове, които не се покриват от застрахователната полица:
Съществуват редица ситуации и събития, които не се считат за покрити рискове и следователно не се покриват при настъпването им. Това са. Загуба на нереализиран производствен доход поради повреда или смърт на растения.

Загуба на печалба поради забавено навлизане в периода на плододаване по време на естественото възстановяване на растенията, увредени от застрахователното събитие.


Загуби поради неприбиране на реколтата, включително лошо качество на посадъчния материал и неадекватни грижи за насажденията. Загуби от механични повреди, причинени от обработка на почвата, пестициди и други селскостопански технически мерки.


Загуби, причинени от война, военни действия и др. Щети, причинени от тероризъм.


Щети, причинени от земетресения, свлачища и срутища. Щети, причинени от суша, болести, химически щети, щети от диви животни, гризачи и вредители. Рискове, които не са покрити от общите условия на съответния застраховател.

Рискове, причинени на културите преди началото на застрахователния период.

За изготвяне на оферта, се свържете още днес със застрахователен брокер Карол Стандарт.

Инвестиционна застраховка живот – полезно

октомври 3, 2022


Инвестиционна застраховка живот е застрахователен продукт, който спада към животозастраховането. Различните застрахователи предлагат разнообразие от застрахователни програми.

Може би познавате някой, който иска да постигне своите финансови цели като избере най-подходящата животозастрахователна програма за него?


Избирайки такъв застрахователен продукт, той ще носи на притежателя си доходност и увереност в бъдещето.
Сред основните покрития по този договор са смърт вследствие на заболяване, смърт в следствие на злополука и трайна неработоспособност в резултат на злополука.


Този застрахователен продукт е подходящ за онези, които искат да инвестират, но не са готови сами да управляват портфолиото си. При избор на инвестиционна застраховка живот, застраховащият се грижи за финансовата сигурност на своето семейство.


Предимства на инвестиционна застраховка живот:
• Възможност за неограничено внасяне на допълнителни суми и увеличаване на инвестицията;
• Безсрочна инвестиция и висока ликвидност – възможност за внасяне на допълнителни суми и увеличаване на инвестицията;
• Възможност за частично използване на натрупаните средства след уточнен предварително период;
• Застрахователна защита в случай на злополука;
• Възможност за еднократна инвестиция;
• Изключителен достъп до инвестиционни възможности;
• Избор на инвестиционен подход спрямо личните предпочитания;
• Дългосрочна спестовност в съответствие с целите и приоритетите;
• Интегриране на застрахователни покрития за пълна защита;
• Активно управление на портфейла – фонд мениджър следи динамиката на пазарите и променя разпределението на активите в портфейла;
• Чрез инвестиционните фондове, застрахованият инвестира активно в акции и облигации на световноизвестни компании.
Различните видове инвестиционни застраховки се различават по ниво на риск, защита на капитала, механика на генериране на доходност и изплащане на доходи.

За повече информация и детайли експертите от екипа на Карол Стандарт ще се радват да подготват подходящи оферти. Екипът ни ще предостави информирани решения на база индивидуалните нужди.
Ние се отличаваме с индивидуален подпод към нашите клиенти, пълна конфиденциалност, следим новините в застрахователния свят и налагаме вече 20 години високи стандарти. Като застрахователен брокер, ние работим в интерес на нашите клиенти, а наши партньори са водещите застрахователни компании в страната. Свържи се с нас още днес.

Медицинска застраховка на чужденци

октомври 3, 2022

Медицинска застраховка на чужденци е задължителна за чуждестранните граждани, временно пребиваващи на територията на република България. Лечение без документ е възможно само срещу заплащане от страна на чужденците.

Предназначена е за чуждетстранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително в република България, или преминават транзитно през страната.

Застраховката се сключва, съгласно наредба, регламентираща задължителното застраховане на чужденци, които пребивават на територията на Р. България (Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната).

Освен, че е задължителна, тази застраховка има редица ползи. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият ще може да се възползва от преглед и лечение в България. Лечение на наранявания, компенсация за направени разходи и да получи качествено медицинско обслужване.


Медицинска застраховка на чужденци е особено популярна сред чуждестранните студенти, които избират България за придобиване на образование. Закупувайки застрахователна полица, те получават покрития като хоспитализация и спешна стоматология. Всичко е описано в застрахователния договор. Спрямо желанието на клиента, има различни покрития по този тип застраховка.

Какви документи са необходими за застраховане на чужд гражданин?

За да бъде сключен застрахователен договор е необходим основният документ, удостоверяващ самоличността на гражданина. В допълнение е необходима и информация за контакт като имейл адрес, телефонен номер.


Медицинска застраховка за чуждестранни граждани се издава за период от 1 година и се удължава при необходимост.
Може ли договорът да бъде прекратен предсрочно?
Възстановяване на застрахователната премия в случай на предсрочно прекратяване на договора от физическо лице не се предвижда.

Избирайки застрахователен брокер Карол Стандарт, избирате стандарта в застраховането. Доверете ни се още днес!

Детска застраховка – какво е? Защо да избера?

октомври 3, 2022

Детска застраховка се предлага от застрахователните компании под различни имена. Тя спада към застраховки живот. И може да се сключи в срок от 3 до 25 години. Основните покрития по нея са доживяване срока на договора, загуба на живот, трайна загуба на работоспособност от злополука или инфекциозно заболяване.

Всички ние осъзнаваме, че децата са нашето бъдеще и нашата най-голяма радост. Именно затова е необходимо да проявим отговорност и грижа към тях. Имаме тази възможност и можем да се възползваме от нея посредством различни застрахователни програми.

Чрез детска застраховка имаме възможност да планираме отрано и да осигурим на нашите деца един добър старт в живота и качествено образование. Като допълнителни покрития по тази застраховка могат да се добавят дневни пари за болничен престой. Както и критични заболявания и последствията от тях, хирургично лечение, злополука, второ медицинско мнение и временна неработоспособност.
Можем да добавяме и допълнителни покрития, като така застрахователната защита на детето става по-пълна…


Застрахователните компании предлагат и рискова детска застраховка. Параметрите при този застрахователен продукт са малко по-различни.


Валутата по застраховката се избира от застрахования, може да бъде в лева, евро или долари. Избира се и начинът на плащане на застрахователната премия. Тя може да бъде расрочена на едномесечни вноски, на 3-месечни, 6-месечни или годишни. Всичко спрямо бюджета на застраховащия.


Застраховките живот са материя с много елементи и варианти. Ако искаш да бъдеш ориентиран от експерт по животозастраховането, не се колебай да се свържеш с нас още днес. Ние следим тенденциите и разбираме от застраховане. Над 20 години застрахователен брокер Карол Стандарт налага стандарта в застраховането! Свържи се с нас по удобен за теб начин – чрез контактната ни форма в сайта или на посочените телефони, ще насрочим среща и ще отговорим на всички въпроси.