застраховки финансово планиране
Karoll Standard Няма коментари

Бъдещето е непредсказуемо, затова Вашият финансов план трябва да бъде достатъчно гъвкав. Такъв, че да може да Ви предпази в случай на увреждане или настъпване на друго неприятно събитие, което може да доведе след себе си до тежки финансови последици.

Застраховането е съществена част от всеки финансов план. Трябва да сте подготвени за неочакваното. На всеки един човек в даден момент от живота му, се налага да сключи застраховка – има такива, които са задължителни на територията на нашата страна.

Застраховането като ключов компонент на финансовото планиране, е и сигурен начин да постигнете целите си, дори ако попаднете във финансова криза. Освен че помага, правилната застрахователна полица може да защити Вас,  Вашите близки, Вашия бизнес.

За целта трябва да определите внимателно Вашите застрахователни нужди. Има редица фактори, които трябва да проследите, сред които – семейство, възраст, икономическа ситуация.

Както споменахме при избор на застрахователни продукти, има различни такива, най-разпространени са застраховките на автомобили, имуществени застраховки, застраховки живот, допълнителни здравни застраховки, земеделски застраховки, карго застраховки, застраховки на кредитни вземания, отговорности, разни финансови загуби.

И така защо е важно да имате застраховки? Истината е, че застраховките ще Ви помогнат да покриете разходи в случай на щети, финансова криза или друго непредвидено неблагоприятно събитие.

Застраховка Автокаско ще покрие щети по Вашия автомобил, имуществената застраховка по Вашия дом, здравната ще покрие непредвидени разходи.

Застраховката на помещения, ще предпази Вашия бизнес имот от събития като пожар или кражба. Застраховката на кредитни вземания ще Ви предпази от некоректен партньор или клиент. Земеделската застраховка ще предпази от финансови загуби.

Застраховките са единственият начин да се уверите, че неочаквана неприятна ситуация няма да остави Вас, Вашите близки, Вашия бизнес във финансови проблеми.

Нека обобщим, застраховката е за рискове, които трудно могат да се предвидят – „Ако знаех, къде ще падна, щях да сложа нещо меко.“ Ние пък можем да кажем „Не знам какво ще стане, но имам застрахователна полица, която покрива рисковете, това ми дава сигурност и нямам притеснения.“

Въпреки това, изборът на подходяща застраховка може да се окаже истинско предизвикателство. Непрактично е да се застраховат всички рискове, затова първо трябва да дефинирате какво трябва да бъде застраховано, после да изберете застрахователна компания.

 Имайки предвид това, препоръчваме да се консултирате със застрахователен брокер. Още днес може да планирате среща и да поговорите с експерти в застраховането, които ще защитят изцяло Вас и Вашите интереси!