Злополука в чужбина: как да използваме застраховка?

ноември 1, 2023

Злополука в чужбина – неприятното събитие се е случило… нека да разгледаме как да използваме застрахователната полица. За необходимостта от застраховка при пътуване в чужбина вече Ви информирахме в нашия блог, графа „Полезно“.
Всички предимства са очевидни дори и за не най-опитните туристи. В непозната страна е трудно да намерите квалифицирана медицинска помощ сами, такива услуги са много скъпи за чужденци и т.н. С една дума, няма нужда да рискувате здравето и финансите си в името на незначителни спестявания от застрахователна полица.

Повечето застрахователни компании работят чрез асистанс за предоставяне на помощ на клиенти в чужбина. Това са специализирани служби, които пряко организират медицинско обслужване, транспорт, лечение и хоспитализация.
Съдействието е на разположение 24/7, има служители, които могат да придружават процеса на различни езици. По този начин Вашето здраве, а понякога и животът по време на пътуване, зависи от качеството на тази услуга.

Застрахователни събития в чужбина
Списъкът на случаите, покрити от застраховката, ще бъде почти идентичен за всички компании. Пакетът може да се различава в набор от опции – например различна сума за стоматологична помощ или голям списък от включени медицински услуги. Но в крайна сметка това ще оскъпи полицата.


Какво точно попада в застрахователното събитие в чужбина, какви наранявания и заболявания – трябва внимателно да прочетете правилата за застраховане при избора на компания и да определите най-добрата оферта за себе си.


Също така трябва да проучите изключенията, така че по-късно да не разчитате на помощ, която не е предоставена. Например алкохолното отравяне автоматично ще изключи всички случаи на наранявания от застрахователни събития.
Много важно: когато получавате медицинска помощ в чужбина, трябва да се уверите, че всичко е ясно документирано в лечебното заведение. Запитванията, проверките и рецептите ще трябва да бъдат изпратени на застрахователната компания, след като се върнете у дома за възстановяване на разходите.
Струва си да разберете какво друго покрива застраховката – в допълнение към директната спешна медицинска помощ. Злополука в чужбина – как да използвате застраховката, можете да разберете от общите условия, които вървят заедно със застрахователния договор по полицата. Винаги можете да получите помощ и съдействие и от Вашия личен брокер в застраховането – Карол Стандарт.

Зелена карта – защо ми я издават и за какво ми е необходима?

август 27, 2023

Към задължителната полица Гражданска Отговорност на автомобилистите се издава стикер и зелена карта. Тя Ви е необходима при напускане територията на Р. България. Сертификатът зелена карта е валиден през целия застрахователен договор по Вашата полица. Препоръчително е да седи в жабката на автомобила Ви, заедно с полицата по ГО и двустранния протокол.

Сертификат Зелена карта е международен сертификат за застраховка,. Издава се от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Работната група към Комисията по сухопътен транспорт на ЕИК. На него са отбелязани държавите, за които важи. Тези, за които не Важи, са задраскани.
Имайте предвид, че ако преминавате през територията на държава, която не участва в споразумението, Вие сте длъжни да закупите за нея застраховка „гражданска отговорност“. Такава държава е Косово – при навлизане в нейната територия, трябва да се снабдите със застраховка ГО.

Ако по време на Вашето пътуване извън страната, станете виновник по време на злополука, Вашата застрахователна компания ще поеме изплащането на щетите на пострадалото лице или пострадалите лица в границите, установени от законите на страната, в която е настъпила злополуката.

Поради факта, че Зелената карта е задължителна, е забранено да пътувате в чужбина без нея. Шофьор без зелена карта може лесно да получи отказ за преминаване на границата. И ако липсата или невалидността на застраховката се установи вече в чужбина, тогава той може да се сблъска с наказание с различна степен на тежест, от голяма глоба до арест или депортиране.

Сертификатът зелена карта се издава без допълнителна такса. При загубен такъв, се обърнете към застрахователя си, за да Ви бъде издаден дубликат.

Желаем Ви безаварийно пътуване в чужбина. При още въпроси и нужда от съдействие за издаване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, можете да се обърнете към нашия екип! Ние от застрахователен брокер Карол Стандарт ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще Ви предоставим оферти от водещи застрахователни компании.

Досадно ли е понятието “застраховка”

януари 25, 2023

Досадно ли е понятието “застраховка”?

Били ли са хората по-умни и предвидливи преди няколкостотин години, отколкото днес? Застрахователните компании съществуват в Европа поне от 18 век. Самоорганизираната застрахователна защита възниква много по-рано. Каква е била застраховката тогава? Застраховка живот, имуществена застраховка срещу пожар и морска застраховка. Вместо всеки сам да се изправи пред финансовите загуби, хората още тогава са се сетили и предпочели да платят сравнително малка сума за застрахователна премия в общ „резерв“, за да помогнат на онези, които пострадат и ги застигне застрахователно събитие.  Така се е родила идеята за застраховането. Абсолютно добра и за времето си със сигурност революционна идея. 

Хората са застраховали различни злополуки. Те са били свързани с най-големи финансови последици: като ранна смърт на домакинята и загуба на имуществото поради пожар. Всички останали нещастни събития е трябвало да се понасят индивидуално и последствията е трябвало да се поемат сами. 

Със сигурност: животът на хората в Европа се е променил много оттогава и се променя с още по-бързи темпове. А с него и чувството ни за сигурност. Въпреки това животът на хората и загубата на вещи до ден днешен представлява най-големите финансови рискове и следователно са в списъка с приоритети, които трябва да бъдат защитени. Разбира се, възникнали са и нови области, като например отговорност за вреди, причинени на други лица (застраховка отговорност), а през последните десетилетия – рисковете свързани с киберсигурност.

„Двойната застраховка се равнява на двойна защита“.

Това зависи от продукта. Наличието на множество доживотни или анюитетни полици не е проблем и дори може да има много смисъл. При щета злополучно събитие, застрахованото лице с няколко застрахователни полици върху живота си ще получи обезщетение от всяка полица, в която е покрит настъпилия риск. Това важи и за рисковите застраховки, които покриват само застраховка срещу злополука, без заболяване.

Но, ако става дума за застрахователни полици, различни от животозастраховане, като застраховка за домашно имущество, сграда или застраховка отговорност, двойната застраховка не означава двойна защита. Защо? Защото застрахованото имущество, вещ или актив има лесно определяема стойност. При две застраховки, сключени за един и същ период, на един и същ актив ще донесе само негатив. Застрахователната отговорност е ограничена до действителната щета и до размера на застрахователната сума, като всеки от застрахователите дължи пропорционална част от обезщетението или двата застрахователя трябва да поделят размера на одобреното едно обезщетение за нанесената щети.

И малко въпроси за размисъл: Умеят ли хората наистина при избор на застраховка, да различат необходимото и излишното, подходящото от неподходящото и да разпознаят добрите и липсващите клаузи в застрахователните договори?

Необходима ли е застраховка за киберриск?

януари 23, 2023

Необходима ли е застраховка за киберриск? – Със сигурност е силно препоръчителна.

Както каза Робърт Мюлер (директор на ФБР от 2012 г.): „Има само два типа компании: компании, които вече са станали жертви на хакери, и компании, които тепърва ще ги станат“.

На практика всеки бизнес разчита на бази данни и компютърни системи. Когато тези системи са изложени на вирус или друга компютърна атака (кибератака), бизнесът рискува да загуби критична информация, необходима за ежедневните му дейности, и потенциално да носи отговорност пред трети страни. Някои данни могат да се продават на черния пазар на изключително високи цени, което е чудесна мотивация за лов на хакери.

Статистиката показва, че компаниите, чиито системи са били компрометирани от хакери в миналото, имат 65% шанс да бъдат хакнати повторно в бъдеще.

Всички компании с данни като имена, адреси, банкови сметки, кредитни карти или лични данни на клиенти са изложени на значителен риск от кибератаки. Малките предприятия са по-податливи на кибератаки от големите. Тъй като тяхната информационна сигурност и технически ресурси са ограничени. Слабата сигурност ги прави лесна мишена за хакери.

Застраховката за киберриск помага за защита на компанията от финансови и репутационни рискове. Те са свързани с изтичане на поверителни данни, хакване на компютърни системи, грешки на служителите и пряко или косвено причинени от използването на информационни компютърни системи и интернет.

Застрахователното покритие включва възстановяване на следните групи разходи:

• Оценка на цената на проблема (разследване и съдебни разходи);

• Цената на услугите на експерт по управление на кризи;

• Разходите за информиране на засегнатите клиенти;

• Глоби и санкции срещу компанията;

• Правни съвети и експертни съвети;

• Разходи за договаряне в случаите, когато хакер иска откуп

• Цената на работата, свързана с възстановяване на системи и оборудване;

• Разходите за събиране на данни и възстановяването им от електронни ресурси;

• Разходи за възстановяване на данни с помощта на други източници за съхранение на информация (хартиени носители и др.);

• Услугите на специалисти по връзки с обществеността (PR) и разходите за информационна кампания, която ще ви позволи да възстановите репутацията си;• Гражданска отговорност към трети лица.

Свържете се с нашия екип още днес, за да получите оферти за застраховка киберриск, които отговарят на Вашите нужди.

Медицинска застраховка на чужденци

октомври 3, 2022

Медицинска застраховка на чужденци е задължителна за чуждестранните граждани, временно пребиваващи на територията на република България. Лечение без документ е възможно само срещу заплащане от страна на чужденците.

Предназначена е за чуждетстранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително в република България, или преминават транзитно през страната.

Застраховката се сключва, съгласно наредба, регламентираща задължителното застраховане на чужденци, които пребивават на територията на Р. България (Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната).

Освен, че е задължителна, тази застраховка има редица ползи. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият ще може да се възползва от преглед и лечение в България. Лечение на наранявания, компенсация за направени разходи и да получи качествено медицинско обслужване.


Медицинска застраховка на чужденци е особено популярна сред чуждестранните студенти, които избират България за придобиване на образование. Закупувайки застрахователна полица, те получават покрития като хоспитализация и спешна стоматология. Всичко е описано в застрахователния договор. Спрямо желанието на клиента, има различни покрития по този тип застраховка.

Какви документи са необходими за застраховане на чужд гражданин?

За да бъде сключен застрахователен договор е необходим основният документ, удостоверяващ самоличността на гражданина. В допълнение е необходима и информация за контакт като имейл адрес, телефонен номер.


Медицинска застраховка за чуждестранни граждани се издава за период от 1 година и се удължава при необходимост.
Може ли договорът да бъде прекратен предсрочно?
Възстановяване на застрахователната премия в случай на предсрочно прекратяване на договора от физическо лице не се предвижда.

Избирайки застрахователен брокер Карол Стандарт, избирате стандарта в застраховането. Доверете ни се още днес!

Застраховка за киберриск – Полезно!

юни 1, 2022

Застраховка за киберриск – увери се, че имаш план за спешни случаи! Въпросите за отговорността за личните данни, защитата на поверителна информация и лични данни в Интернет днес са с по-голямо значение от всякога.


С развитието на технологиите за обработка и съхранение на данни престъпленията в областта на информационната сигурност се превръщат в една от най-сериозните заплахи за бизнеса и държавата. Според анализатори от Световния икономически форум през 2019 г. киберзаплахите се нареждат на 5-то място по вероятност от възникване и на 7-мо по потенциални щети сред всички глобални рискове.


Експертите отбелязват, че броят на уникалните кибер инциденти непрекъснато расте.

Делът на заразените със зловреден софтуер сред правителствените агенции също нараства, като криптиращите троянски коне атакуват правителствените институции най-често.

Невъзможно е напълно да се изключи възможността за успешна хакерска атака, но можете да прехвърлите тези рискове към застрахователя.

Всяка компания, която ежедневно обработва електронни лични данни чрез използване на преносими устройства, компютри, сървъри, интернет ресурси, е изложена на риск от кибератаки.

Последиците от кибератаки, като изтичане на данни от вашите сървъри, могат да бъдат много значителни. Ето защо днес е необходимо да се обърне внимание на защитата на информационните системи.

Кибер рисковете могат да бъдат различни. От загуба на информация на един лаптоп до кибер атаки, свързани с работата на изчислителни системи. Компаниите също се сблъскват с проблеми като срив на информационните системи или хакване на уебсайт


Загубата или изтичането на лични данни може да доведе до отговорност за разкриването на лични данни. Това води именно до глоби, и по този начин да навреди на репутацията на компанията. Хакерските атаки могат да доведат до спиране на сървъра, загуба на доверие във фирмата и загуба на печалби. Ето защо, за да се предпази от изтичане на данни, застраховката за информационен риск вече е необходима за всяка фирма, чиято работа е пряко свързана с обработката на електронни данни.


Обърни се към екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт. Ще получиш повече информация относно покритите рискове по застраховка за киберриск.


Застрахователен брокер Карол Стандарт е сред водещите застрахователни брокери в страната. През годините е изградил дългогодишни партньорски отношения с реномираните застрахователни компании. Свържи се с нашия екип още днес и получи оферта.

Застраховки – няколко интересни факта за тях

май 11, 2022

Застраховки – знаем, че има различни видове като застраховка гражданска отговорност, застраховка имущество, застраховка живот, здравна застраховка.

Знаем и предимствата на застрахователните продукти – спокойствието и защитата, които те осигуряват на своите притежатели.

Застраховането се появява в ранните етапи на развитието на общественото производство, като своеобразен механизъм за защита на производителите от рискове, свързани със социалното производство, природни бедствия и загуба на здраве.

В съвременния свят човек, независимо от пол и възраст, начин на живот, финансово и социално положение, ежедневно рискува живота и здравето си.

Неприятните и трудни ситуации в живота често ни изненадват. За да се удовлетвори една от основните човешки потребности – нуждата от безопасност, има застраховка живот и здраве.

Застраховката е инструментът, който ни помага да се справим с непредвиденото или с последствията от непредвиденото и по този начин избягваме неочаквани разходи.

Какво е отношението на „богатите и известните“ към застраховането? Гласовете, дългите крака, съблазнителните форми и дори косата си имат цена.

Холивуд процъфтява от много години: звездите от време на време застраховат не само домовете и колите си, но и части от тялото си. Споделяме няколко любопитни факта свързани със застраховките:

  • Първият застрахователен договор е сключен през 1346 година;
  • Актьорът Бен Търпин е първият клиент, който отваря модата на „екзотичните“ застраховки. Той застрахова очите си за 20 хиляди щатски долара. Негова запазена марка са кръстосаните очи;
  • Лицето на топ модела Клаудия Шифере било застраховано за 5 милиона долара;
  • Най-скъпата застрахователна полица в света принадлежи на американския режисьор Стивън Спилбърг, животът му е застрахован за 1,2 милиарда долара;
  • Един ексцентрик реши да преплува Ламанша във вана, като преди това се е застраховал за 100 хиляди паунда.Застрахователната компания спокойно прие този риск, като постави само условието отводнителният отвор на ваната да бъде затворен с тапа;
  • Във Великобритания огромна част от хората участват в различни хазартни дейности. Застрахователна компания разработва полица за застраховане на работодателите в случай на напускане на двама или повече служители, спечелили националната лотария или от друг вид хазартни игри. Съгласно тази полица, застрахователят покрива на работодателя разходите за услугите на агенцията за подбор на персонал;
  • За 18 000 паунда бе застрахована в Лондон най-голямата пура в света, тежаща 110 килограма и дължа почти 4 метра;
  • Усмивката на Джулия Робъртс е застрахована за 30 милиона щатски долара. Това е застрахователната сума, която ще бъде изплатена при настъпването на застрахователно събитие;
  • Марая Кери решава да застрахова краката си за 1 милиард щатски долара.

Искате ли да сключите застраховки спрямо Ваште индивидуални нужди или да получите съвет?

Специалистите от застрахователен брокер Карол Стандарт, са винаги на Ваше разположение!

Какво трябва да знам за услугата „Пътна помощ“?

юни 18, 2021

Когато тръгнем на път и случайно преживеем трудна ситуация, в която се нуждаем от помощ, е по-добре да имаме застраховка „Пътна помощ“ позната още като „Помощ на пътя“.

Това е доброволен застрахователен продукт, по който могат да се застраховат МПС с български регистрационни номера.

Биват застраховати леки и товарни автомобили, мотоциклети, каравани и ремаркета с общо тегло до 3,5 тона и с до 9 места.

Необходима ни е услуга, на която можем да разчитаме независимо дали е ден или нощ. Чрез „Пътна помощ“ можем да се справим добре с всяка ситуация на пътя – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за всяко застрахователно събитие. Избирайки застрахователна полица „Помощ на пътя“ имаме покритие за събития, след които колата ни вече не е мобилна. В това число пътнотранспопртни произшествия, технически неизправности, повреда на гуми, загуба на ключове и други.

Услугата е валидна за автомобили, които не се използват за участие в спортни състезания, рали състезания.

Срокът на застраховката може да бъде 1 година, или дори за по-кратък период като 15 дни, 3 или 6 месеца.

В случай, че застраховката се сключва за срок от 1 година, застрахователната премия може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на две вноски. Нейната цена се определя спрямо избраното покритие и периода, за който ще се сключи полицата.

Можем да изберем различни покрития по тази услуга, в момента на издаване на нашата полица Автокаско, или чрез закупуване на отделен застрахователен продукт, който покрива услугите за пътна помощ.

Застрахователната полица може да бъде закупена от физически и юридически лица. Този тип застраховка предлага различни покрития на пътната помощ, в зависимост от индивидуалните нужди на всеки клиент. Попитай своя застрахователен брокер Карол Стандарт за покритията и лимитите по застраховка „Помощ на пътя“.

Предимствата на „Пътна помощ“ са много. Не се налага да звъниш на близки и роднини, получаваш помощ на мястото на инцидента, 24 часа в денонощието. Ще бъдат отстранени неизправностите по повредения автомобил, при нужда ще се извърши смяна на увредена гума, доставка на гориво, информационни услуги, аварийно отключване, престой на паркинг.

След сключване на застраховка Гражданска отговорност – какво мога да променя по договора?

юни 2, 2021

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е насочена към трети лица, тези, които са пострадали по вина на притежателя на полицата. Застраховката защитава и своя притежател, както и неговата финансова стабилност.

Тя е нашето задължение да сме отговорни на пътя.

Като стандартизиран финансов продукт, покритието, както и лимитите са еднакви, независимо от застрахователната компания, към която е закупена застраховката. Целта на този застрахователен продукт е да осигури защита на всички невинно пострадали лица.

Консултирайки се със своя застрахователен брокер – можеш да разшириш покритието по застраховката, да прехвърлиш правата по застрахователния договор или да прекратиш полицата.

Застрахователен договор по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се прекратява като се изпрати писмено предизвестие за това. Полицата може да се прекрати при промяна на собствеността на посоченото в полицата МПС от страна на новия собственик. Полицата може да бъде прекратена при бракуване на МПС – предоставя се служебна бележка с печат „бракуван“ върху талона, или перфориран ламиниран талон.  Застрахователният договор може да бъде прекратен и при противозаконно отнето МПС – предоставя се документ, който удостоверява, че МПС-то не е открито.

При спряно МПС от движение, застрахователният договор може да бъде прекратен след предоставяне на служебна бележка, издадена от ПП „КАТ“.

При продажба на МПС продавачът трябва да предаде на купувача всички документи свързани с превозното средство. В това число и сключената застрахователна полица по застраховка гражданска отговорност. По свое собствено желание новият собственик може да прехвърли застраховката на свое име или да я прекрати, като сключи нова застраховка при друг застраховател. Независимо от варианта, който ще избере, има 7 дневен срок от придобиването на автомобила, в който трябва да посети офис. При прехвърляне на застрахователната полица се издава анекс към застраховката за промяна на собственост.

Важно е да уточним, че всеки притежател на МПС трябва да има сключена валидна застраховка гражданска отговорност, която има покритие на територията на Р. България, съгласно действащото законодателство. На територията на държава членка, съгласно нейния закон и на трета страна, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“.