застрахователно събитие
Karoll Standard Няма коментари

Можете да защитите финансовото си състояние в критични ситуации с помощта на застрахователни продукти. Основават се на договорните отношения между клиента и компанията. Първо, потребителят получава оферти и купува застрахователна полица, която отговаря на нуждите му. В застрахователния договор трябва да се посочи видът на застраховката, да се изброят застрахователните случаи, да се определят размерите и механизмът на обезщетението. В случай на непреодолима сила застрахователната компанията се задължава да извърши съответните плащания. Тази система е взаимноизгодна и за двете страни. Какво да правим при настъпило застрахователно събитие ще обсъдим в редовете по-долу.

Какво е застрахователно събитие?
Това е името на настъпилото събитие и е включено в списъка на покритите рискове посочени в застрахователния договор. Съгласно закона за застраховането, компанията е длъжна да обезщети щетите, причинени на застрахования в резултат на реализирал се риск.

Сред най-разпространените случаи са:
• пожар
• наводнение
• кражба
• заболявания, злополука с получени наранявания – ако е сключен договор за медицинска застраховка, който защитава живота и здравето;
• пътни инциденти. Въз основа на задължителната автомобилна застраховка, известна като застраховка Гражданска отговорност, водач ще получи обезщетение от застрахователя на виновника за инцидента;
• извънредни събития при пътуване в чужбина. Заболявания, злополуки, изгубен багаж, спасителни разходи и други са обект на застраховката за пътуване в чужбина.


Във всички тези ситуации човек трябва да се свърже с представителите на своята застрахователна компания възможно най-скоро, да съобщи за проблема и да се консултира за следващите стъпки.


Сроковете за уведомяване са записани в общите условия към застрахователния договор. Те варират от 24 ч до 30 дни.
Изплащане на обезщетение или изпращане на писмо с отговор за отказ или писмо, изискващо допълнителни документи, застрахования ще получи до 15 дни.

Какво да направите, ако е настъпило застрахователно събитие?
В критична ситуация всеки може да се обърка, но все пак си струва да се “съберете” и да се опитате веднага да се обадите на посочения от компанията номер или да осведомите своя застрахователен брокер.
Там ще отговорят на въпроса дали събитието, което е настъпило, е застрахователно събитие и какви действия да предприемете.
Ако притежателят на полицата е в чужбина, той ще се свърже с партньорска организация, която ще окаже подкрепа на туриста.
В случай на повреда на имуществото на застрахования имот, трябва да се опитате да намалите последствията, да положите усилия за ограничаване на вредата.

Застрахователните компании могат също да поискат допълнителни документи. Най-често е необходимо да се потвърди размерът на причинените щети. Това могат да бъдат фактури, разчети на извършени ремонтни дейности, различни актове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *