Работно време: 09:00 – 18:00

Понеделник - Петък

София, бул. Христо Ботев 57

София, бул. Арсеналски 67

Работно време: 09:00 – 18:00

Понеделник - Петък

София, бул. Христо Ботев 57

София, бул. Арсеналски 67

Във връзка със създалата се сложна ситуация за човечеството с Covid-19 (коронавирус), рисковете по всички направления многократно се увеличиха. С надеждата, че проблемът скоро ще отмине, последствията от загуба във всички сектори ще останат и затова ще са необходими много средства и време, за пълно възстановяване.
В тази връзка и като част от нашата дейност и опит, обръщаме внимание към икономиката, която ще понесе много силни загуби.

Чрез нашите партньори от дълги години, работим в сферата на застраховките по кредитния риск. Имаме възможност да Ви предложим да защитите бъдещите си вземания надеждно, а с това и Вашия бизнес.

Застраховането на търговски вземания не е типичен застрахователен продукт.
Застраховката “Кредитен риск” защитава договорите за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при условията на отложено плащане.
Предимствата за клиентите ползващи застраховането на търговски кредитен риск:
– Възможност за планиране на паричен поток и печалба;
– По-голяма конкурентоспособност;
– Увеличаване на продажбите и навлизане на нови пазари.
– Застраховката на вземанията може да послужи като обезпечение по кредит в търговска банка;

– Застраховката на вземанията Ви дава възможност да сте гъвкави на пазара;

– Застраховката на вземания увеличава кредитния рейтинг на Вашата фирма.

Заявете онлайн консултация на живо с нас:Top