09:00 – 18:00

Понеделник - Петък

град София

Бул. Христо Ботев 57

02/ 4008 400

Добре дошли в официалния сайт на застрахователен брокер и осигурителен посредник Карол Стандарт!

18.09.2020

09:00 – 18:00

Понеделник - Петък

град София

Бул. Христо Ботев 57

02/ 4008 400

Във връзка със създалата се сложна ситуация за човечеството с Covid-19 (коронавирус), рисковете по всички направления многократно се увеличиха. С надеждата, че проблемът скоро ще отмине, последствията от загуба във всички сектори ще останат и затова ще са необходими много средства и време, за пълно възстановяване.
В тази връзка и като част от нашата дейност и опит, обръщаме внимание към икономиката, която ще понесе много силни загуби.

Чрез нашите партньори от дълги години, работим в сферата на застраховките по кредитния риск. Имаме възможност да Ви предложим да защитите бъдещите си вземания надеждно, а с това и Вашия бизнес.

Застраховането на търговски вземания не е типичен застрахователен продукт.
Застраховката “Кредитен риск” защитава договорите за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при условията на отложено плащане.
Предимствата за клиентите ползващи застраховането на търговски кредитен риск:
– Възможност за планиране на паричен поток и печалба;
– По-голяма конкурентоспособност;
– Увеличаване на продажбите и навлизане на нови пазари;
– Застраховката на вземанията може да послужи като обезпечение по кредит в търговска банка;

– Застраховката на вземанията Ви дава възможност да сте гъвкави на пазара;

– Застраховката на вземания увеличава кредитния рейтинг на Вашата фирма.

Заявете онлайн консултация на живо с нас!

Top