ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Карол Стандарт предлага на своите клиенти пълна гама продукти в областта на здравното застраховане, покриващи различни области на медицината и насочени към здравните потребности на застрахованите лица.

Здравната застраховка,  предоставя здравна грижа за Вас, Вашето семейство или Вашите служители.  Тя осигурява по-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на цялата страна. Застраховката гарантира комплексно и качествено медицинско обслужване, бързо и адекватно решаване на здравословни проблеми. Осигурява още спокойствие и сигурност за здравето на служителите с персонално обслужване.

Договорите за здравна застраховка са: индивидуални, семейни и групови, с които се застраховат български и чуждестранни граждани.

Обект на Здравната застраховка са дееспособни български и чуждестранни граждани, с постоянен адрес в Република България.

Здравната застраховка се сключва за срок от 1 година. Срещу получаване на застрахователна премия се покриват рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на застрахованите лица за ползваните от тях през срока на застрахователния договор определени здравни услуги и стоки.

Здравната застраховка покрива:

 1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – включва обстойни профилактични прегледи и лабораторни изследвания с цел навременно поставяне на диагноза и лечение на здравословен проблем;
 2. Извънболнична медицинска помощ – включва всички прегледи и изследвания, които предшестват медицинската помощ в болнично заведение;
 3. Болнична медицинска помощ – обединява избора на лечебно заведение и подготовката на Вашия престой в него, включително и изготвянето на необходимата документация;
 4. Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия – например настаняване в самостоятелна болнична стая с необходимите удобства за по-приятния Ви престой в лечебното заведение и други;
 5. Медицински стоки – за получаване обратно на направените от Вас разходи за здравни услуги и стоки (превързочни материали, медикаменти и консумативи) до посочения в договора Ви лимит за здравно осигуряване.
 6. Дентална помощ – включва обстоен първоначален профилактичен преглед, последваща терапевтична дейност, хирургична дейност, ортопедична дейност по лекарско предписание.

Допълнително могат да се договорят :

 • Проследяване на бременност;
 • Раждане;
 • Избор на екип и/или лекар;
 • Медицински консумативи при хирургични операции.

Ползването на здравните услуги може да се осъществи по два начина:

 1. Абонаментен принцип – може да бъде използван само в здравните заведения, с които застрахователя има сключени договори. При този принцип не се заплащат ползваните услуги от застрахованите лица. Застрахованите лица представят на лекаря – координатор валидна медицинска карта, на базата на която застрахователят директно се разплаща с избраното здравно заведение – поема комуникацията и плащането на лечението.
 2. Възстановителен принцип – прилага се за всички останали случаи, при които застрахованото лице посещава здравни заведения извън списъка на застрахователя срещу представяне на фактура с касов бон, придружен от копия на медицинските прегледи/изследвания. Предимството е в свободния избор на лечебно заведение или лекар.

Клиентите избират начина, по който желаят да ползват здравните услуги в съответствие с приложими условия. В рамките на договорените лимити всяка една извънболнична или болнична здравна услуга може да се ползва на абонаментен принцип или на принципа на възстановяване на разходите.

Извънболничната и болнична помощ се осъществяват в медицинските центрове, университетски болници и национални центрове, многопрофилни и специализирани лечебни заведения в град София и на територията на страната, в които работят най-добрите и авторитетни професионалисти в различните области на медицината.

ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ:
1. Начини за завеждане на претенция
Оnline през личното електронно здравно досие чрез попълване на онлайн форма и качване на необходимите сканирани документи към искането;

В Централно управление на Застрахователя;

В Ликвидационен център или офис на Застрахователя;

В Централно управление или офис на Брокера.
2. Необходими документи за възстановяване на направените разходи:
• Искане за възстановяне на разходи за здравни услуги и стоки по образец на Застрахователя;
• Документи доказващи основанието и размера на предявената претенция и изскванията към тях, описани в Указания за възстановяване на разходи за здравни стоки и/или услуги на застрахователя.
3. Одобрените суми по заведени претенции се изплащат по банков път.

Безспорни предимства на медицинската застраховка:

 • Персонална грижа и внимание;
 • Евтин начин за получаване на бърза и навременна лекарска помощ;
 • Ясен регламент за ползване на услугата;
 • Услугата спестява ценно време на активно заетия човек;
 • Комплексна грижа и персонално отношение при възникнал здравословен проблем;
 • 24/7 медицински асистанс от Call center;
 • Достъп до лечебни заведения с високоспециализирано медицинско оборудване и медицински специалисти за диагностика и лечение в цялата страна;
 • Застрахователно покритие обвързано с индивидуалните Ви потребности на разумна цена;
 • Безкасово обслужване в лечебни заведения, с които Застрахователят има сключен договор;
 • Спестяване на време и финансови средства;
 • Спокойствие и сигурност за решаването на всеки възникнал здравословен проблем.

За да научите повече за здравна застраховка посетете някой от нашите офиси или пишете на karollstandard@karoll.bg. Експертите ни ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви помогнат да изберете подходящо застрахователно покритие.