09:00 – 18:00

Понеделник - Петък

град София

Бул. Христо Ботев 57

02/ 4008 400

Добре дошли в официалния сайт на застрахователен брокер и осигурителен посредник Карол Стандарт!

23.09.2020

09:00 – 18:00

Понеделник - Петък

град София

Бул. Христо Ботев 57

02/ 4008 400

Застраховки

Автомобилни застраховки

Всеки един наш клиент е уникален и има нужда от изготвяне на индивидуална автомобилна застраховка. Нашите колеги ще помогнат за направата на най-добрия избор!

Имуществени застраховки

Нашият дом е нашата крепост! Със застраховането на имуществото получаваш сигурност, спокойствие и защиа. Попитай нашите експерти за твоята имуществена застраховка!

Финансов риск и „Гаранции“

Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само част от предимствата на застраховките за финансови рискове.

Отговорности

Според закона, всички професионалисти, чиято работа може да доведе до сериозен риск за околните, са длъжни да сключат полица, чрез която да покрият евентуални щети към трети лица: лекари и медицински персонал, строители, двокати,туроператори, застрахователни брокери, нотариуси, железопътни и авиокомпании

Здравно застраховане

Обект на Медицинска застраховка са дееспособни български и чуждестранни граждани, с постоянен адрес в Република България. Медицинска застраховка се сключва за срок от 1 година.

Отговорност на превозвача (ЧМР)

Застраховката покрива отговорността на застрахования, като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенция за международен превоз на стоки по шосе (CMR)

Живот и злополука

Договорите за застраховка Живот и Злополука се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице.

Помощ при пътуване

Застраховката дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Селскостопански застраховки

Селскостопанските застраховки имат различни покрития. При застраховане на земеделски култури, се покриват различни рискове като градушка, буря, проливен дъжд, пожар и други. Застраховат се и животни.

Застраховка „Товари по време на превоз”

Застраховат се товари, предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на Застрахования срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз до и от всички страни в света и на територията на Република България.
Top