Застраховка на дрон – мога ли да сключа?

октомври 19, 2022

Застраховка на дрон – задължително за Вашия дрон трябва да сключите застраховка Гражданска отговорност към трети лица. Можете да добавите и застраховка автокаско – по желание. Застрахователните договори се сключват за срок от една година.

Покриват се всички суми, които Застрахованият е законово отговорен да плати като компенсация, вкл. съдебни разноски, за внезапно телесно нараняване или материална щета, причинени от дрона или предмет, паднал от него. Обезщетението е до размера на застрахователната сума.

Независимо дали става въпрос за филмовата индустрия, въздушната логистика, военното разузнаване, селското стопанство или дори днешните сватби, всичко би било немислимо без участието на дронове! И както при всяко движещо се превозно средство, дроновете са изложени на риск от инциденти, злополуки и повреди.

Ето защо практиката въведе и застраховка като начин за управление на риска. Може би не е изненадващо, че подобно на автомобилите, има два основни вида застрахователни полици за такива активи.

Застраховка на дрон е от съществено значение, тъй като покрива: загуба, унищожаване или повреда на дрона и свързаното с него оборудване, разходите за спасяване на дрона в случай на застрахователно събитие или аварийно кацане, вреди, причинени на трето лице (лично или имущество).

При застраховане на дрон има основни изключения, а те включват – използване на незаконна дейност и цели. Използване извън посочения географски лимит. Командване от лице извън посочените в застрахователната полица. Както и кацане или излитане от/ на място непрепоръчано от производителя, освен при форсмажорни обстоятелства.

Европейски Регламент 785/2004 определя минималната сума за застраховка на Гражданска Отговорност на въздухоплавателните средства. Дроновете попадат в категорията „под 500 кг максимална излетна маса (МТОМ)” и застраховката трябва да е минимум 750,000 СПТ (специални права на тираж), което е равно на приблизително 900,000 евро!

В развитите Европейски държави регулацията на притежанието и експлоатацията на дронове отдавна са под контрола на компетентния орган. От 2020 година вече и у нас- ГВА (Гражданска Въздухоплавателна Администрация) е органът, който управлява летателната дейност.

Започна масовото явяване на онлайн изпит в ГВА и сертифициране на пилоти категории А1/А3. Европейска директива 2019/947 възлага на ГВА да следи за наличието и поддържането на задължителните застраховки.

Селскостопански застраховки – необходимост ли са?

октомври 19, 2022

Селскостопански застраховки – открий подходящото решение за теб с помощта на застрахователен брокер Карол Стандарт.

Застраховането на земеделски култури, трайни насаждения и горски насаждения е важна част в застраховането в България, следвайки дългогодишната практика в европейските страни.


Трайни насаждения – без плод за определен брой години в зависимост от вида и сорта на насаждението, плод за определен брой години в зависимост от вида и сорта на насаждението и неговата експлоатация /винено и десертно грозде, праскови, мушмули, арония, маслодайни рози, лавандула, шипки, хмел, кайсии, череши, дюли, круши, вишни, сливи, ябълки, черници, орехи и др.


Горско стопанство като основно средство – иглолистни, широколистни, бързорастящи дървета и смесени видове дървета на възраст до 5 години.


Моля, обърнете внимание, че се застраховат растенията, които са основното средство за производство, а не реколтата от тях. За повече информация или по-конкретни запитвания се свържете с някой от нашите специалисти.


Какво покрива застраховката на трайни насаждения и горски култури?
Когато сключвате селскостопански застраховки, можете да разчитате на покритие за щети, причинени от следните природни рискове:
• Градушка;
• Буря;
• Проливни дъждове – голямо количество обилни валежи, паднали за кратък период от време.
• Наводнение – голямо количество вода, което залива нормално суха земя поради превишаване на нормалните граници на естествени или изкуствени водни течения, езера и резервоари. Причинява се от бързото топене на големи снежни маси, обилни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени брегове в реките и др;
• Пожар – коренови пожари, пожари, причинени от мълнии;
• Снеговалеж;
• Измръзване – увреждане или загиване на растения от ниски температури;
• осляняне;
• Земетресения, срутване на земни или скални маси и свлачища. Този риск се отнася само за горските насаждения.


Изключени рискове, които не се покриват от застрахователната полица:
Съществуват редица ситуации и събития, които не се считат за покрити рискове и следователно не се покриват при настъпването им. Това са. Загуба на нереализиран производствен доход поради повреда или смърт на растения.

Загуба на печалба поради забавено навлизане в периода на плододаване по време на естественото възстановяване на растенията, увредени от застрахователното събитие.


Загуби поради неприбиране на реколтата, включително лошо качество на посадъчния материал и неадекватни грижи за насажденията. Загуби от механични повреди, причинени от обработка на почвата, пестициди и други селскостопански технически мерки.


Загуби, причинени от война, военни действия и др. Щети, причинени от тероризъм.


Щети, причинени от земетресения, свлачища и срутища. Щети, причинени от суша, болести, химически щети, щети от диви животни, гризачи и вредители. Рискове, които не са покрити от общите условия на съответния застраховател.

Рискове, причинени на културите преди началото на застрахователния период.

За изготвяне на оферта, се свържете още днес със застрахователен брокер Карол Стандарт.

Инвестиционна застраховка живот – полезно

октомври 3, 2022


Инвестиционна застраховка живот е застрахователен продукт, който спада към животозастраховането. Различните застрахователи предлагат разнообразие от застрахователни програми.

Може би познавате някой, който иска да постигне своите финансови цели като избере най-подходящата животозастрахователна програма за него?


Избирайки такъв застрахователен продукт, той ще носи на притежателя си доходност и увереност в бъдещето.
Сред основните покрития по този договор са смърт вследствие на заболяване, смърт в следствие на злополука и трайна неработоспособност в резултат на злополука.


Този застрахователен продукт е подходящ за онези, които искат да инвестират, но не са готови сами да управляват портфолиото си. При избор на инвестиционна застраховка живот, застраховащият се грижи за финансовата сигурност на своето семейство.


Предимства на инвестиционна застраховка живот:
• Възможност за неограничено внасяне на допълнителни суми и увеличаване на инвестицията;
• Безсрочна инвестиция и висока ликвидност – възможност за внасяне на допълнителни суми и увеличаване на инвестицията;
• Възможност за частично използване на натрупаните средства след уточнен предварително период;
• Застрахователна защита в случай на злополука;
• Възможност за еднократна инвестиция;
• Изключителен достъп до инвестиционни възможности;
• Избор на инвестиционен подход спрямо личните предпочитания;
• Дългосрочна спестовност в съответствие с целите и приоритетите;
• Интегриране на застрахователни покрития за пълна защита;
• Активно управление на портфейла – фонд мениджър следи динамиката на пазарите и променя разпределението на активите в портфейла;
• Чрез инвестиционните фондове, застрахованият инвестира активно в акции и облигации на световноизвестни компании.
Различните видове инвестиционни застраховки се различават по ниво на риск, защита на капитала, механика на генериране на доходност и изплащане на доходи.

За повече информация и детайли експертите от екипа на Карол Стандарт ще се радват да подготват подходящи оферти. Екипът ни ще предостави информирани решения на база индивидуалните нужди.
Ние се отличаваме с индивидуален подпод към нашите клиенти, пълна конфиденциалност, следим новините в застрахователния свят и налагаме вече 20 години високи стандарти. Като застрахователен брокер, ние работим в интерес на нашите клиенти, а наши партньори са водещите застрахователни компании в страната. Свържи се с нас още днес.

Медицинска застраховка на чужденци

октомври 3, 2022

Медицинска застраховка на чужденци е задължителна за чуждестранните граждани, временно пребиваващи на територията на република България. Лечение без документ е възможно само срещу заплащане от страна на чужденците.

Предназначена е за чуждетстранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително в република България, или преминават транзитно през страната.

Застраховката се сключва, съгласно наредба, регламентираща задължителното застраховане на чужденци, които пребивават на територията на Р. България (Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната).

Освен, че е задължителна, тази застраховка има редица ползи. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият ще може да се възползва от преглед и лечение в България. Лечение на наранявания, компенсация за направени разходи и да получи качествено медицинско обслужване.


Медицинска застраховка на чужденци е особено популярна сред чуждестранните студенти, които избират България за придобиване на образование. Закупувайки застрахователна полица, те получават покрития като хоспитализация и спешна стоматология. Всичко е описано в застрахователния договор. Спрямо желанието на клиента, има различни покрития по този тип застраховка.

Какви документи са необходими за застраховане на чужд гражданин?

За да бъде сключен застрахователен договор е необходим основният документ, удостоверяващ самоличността на гражданина. В допълнение е необходима и информация за контакт като имейл адрес, телефонен номер.


Медицинска застраховка за чуждестранни граждани се издава за период от 1 година и се удължава при необходимост.
Може ли договорът да бъде прекратен предсрочно?
Възстановяване на застрахователната премия в случай на предсрочно прекратяване на договора от физическо лице не се предвижда.

Избирайки застрахователен брокер Карол Стандарт, избирате стандарта в застраховането. Доверете ни се още днес!

Детска застраховка – какво е? Защо да избера?

октомври 3, 2022

Детска застраховка се предлага от застрахователните компании под различни имена. Тя спада към застраховки живот. И може да се сключи в срок от 3 до 25 години. Основните покрития по нея са доживяване срока на договора, загуба на живот, трайна загуба на работоспособност от злополука или инфекциозно заболяване.

Всички ние осъзнаваме, че децата са нашето бъдеще и нашата най-голяма радост. Именно затова е необходимо да проявим отговорност и грижа към тях. Имаме тази възможност и можем да се възползваме от нея посредством различни застрахователни програми.

Чрез детска застраховка имаме възможност да планираме отрано и да осигурим на нашите деца един добър старт в живота и качествено образование. Като допълнителни покрития по тази застраховка могат да се добавят дневни пари за болничен престой. Както и критични заболявания и последствията от тях, хирургично лечение, злополука, второ медицинско мнение и временна неработоспособност.
Можем да добавяме и допълнителни покрития, като така застрахователната защита на детето става по-пълна…


Застрахователните компании предлагат и рискова детска застраховка. Параметрите при този застрахователен продукт са малко по-различни.


Валутата по застраховката се избира от застрахования, може да бъде в лева, евро или долари. Избира се и начинът на плащане на застрахователната премия. Тя може да бъде расрочена на едномесечни вноски, на 3-месечни, 6-месечни или годишни. Всичко спрямо бюджета на застраховащия.


Застраховките живот са материя с много елементи и варианти. Ако искаш да бъдеш ориентиран от експерт по животозастраховането, не се колебай да се свържеш с нас още днес. Ние следим тенденциите и разбираме от застраховане. Над 20 години застрахователен брокер Карол Стандарт налага стандарта в застраховането! Свържи се с нас по удобен за теб начин – чрез контактната ни форма в сайта или на посочените телефони, ще насрочим среща и ще отговорим на всички въпроси.

Застраховка при злополука – най-важното!

юни 17, 2022

Застраховка при злополука – най-важната информация ще намерите в тази статия.

Неочаквани инциденти се случват често. За предвидливите и онези, които искат да имат подкрепа, при злополука, съществуват разнообразни застрахователни продукти. Застрахованият получава финансова подкрепа за възстановяване от злополука, както и при възникване на други покрити от застрахователната полица рискове.

Защо е препоръчително да имаме застраховка срещу злополука?

Изгаряния, фрактури и други наранявания причиняват физически страдания и материални щети на пострадалия и неговите близки. В допълнение към цената на лекарствата, семейството очаква загуба на доходи за няколко месеца, а понякога и за години.

Ако резултатът е увреждане, лицето ще трябва да се подложи на преквалификация, което не винаги играе в негова полза от гледна точка на финансите. Не всеки успява да се справи сам със ситуацията. И в разцвета на силите си е трудно да повярвате, че нещо лошо ще се случи с Вас или Вашите близки. Ако обаче това се случи, застрахованите се чувстват по -уверени в подобни ситуации.

Какви рискове покрива този вид застраховка?

Застрахованият самостоятелно избира за какви покрития да важи застрахователната полица, както и размерът на застрахователната сума. Покритите рискове при застраховка „Злополука“ могат да бъдат:

 • смърт от злополука
 • трайна загуба на работоспособност /инвалидност/
 • временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • разходи за медикаменти
 • дневни пари болничен престой по същата причина;

Застрахователният продукт застраховка при злополука може да бъде както индивидуален, така и групов. Фирмите се интересуват от корпоративно застраховане на своите служители, не само защото е престижно. Полиците предпазват от големи финансови разходи с непланиран характер и  дават право на данъчни облекчения. При настъпване на застрахователно събитие пострадалият застрахован получава парично обезщетение.

За работодатели, чиято икономическа дейност е с коефициент равен или по-висок от обявения от Министерството на труда и социалната грижа, застраховката „Трудова злополука“ е задължителна.

Застраховка на техника – застраховка на смартфон

юни 6, 2022

Застраховка на техника – застраховка на смартфон може да бъде сключена в застрахователен брокер Карол Стандарт.
Ние правим необходимото, за да могат нашите клиенти да получат добър, подходящ застрахователен продукт, за да се чувстват в безопасност и подсигурени в едно неизвестно бъдеще.

В тази статия ще обсъдим един полезен застрахователен продукт, а именно – застраховка на техника.

Застрахователната полица за техниката, ще осигури защита за смартфони, таблети, лаптопи, компютърни конфигурации, телевизори, фотоапарати и друга техника в случай на счупване, кражба или грабеж.  (Грабежът е отнемане на устройство с насилие или заплахи. Кражбата с взлом е кражба на устройство от заключено пространство).

Застрахователната полица може да се сключи в срок от 1 година или за 2 по желание на застрахования.

„Всичко се поврежда правопропорционално на цената му.“

Закон на Мърфи

Застрахователните покрития свързани със застраховка на техника включват покритие срещу материални загуби, падане или удар, намокряне или изгаряне, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития.

Застраховката на смартфон е допълнителен слой защита и спокойствие за притежателя, тъй като знаем, че екранът на модерен смартфон е една от най-скъпите му части. Притежателят на застрахователна полица свързана със защита на техниката ще му спести повече пари, отколкото нейното отсъствие. 

Статистика за повреди на най-разпространената електроника – смартфони е ужасяваща. Американската реномирана компания Square Trade изчисли, че:

66% от случаите за ремонт на смартфон са свързани с неговия дисплей, 29% от собствениците са си счупили екраните, 74% от щетите са свързани с изпускане на телефона.

Съответно близо 39% от потребителите отказват да ремонтират екрана, поради високата цена за ремонт. Минималният ремонт не излиза по-евтино от 10% от цената на ново устройство.

Застраховката на телефона е полезна опция, която позволява да се спести от ремонти или притежателят ѝ да получи обратно пари за покупка, ако устройството е откраднато.

За застраховка на техника е необходимо предоставянето на фактура за закупуването на техниката, като това трябва да стане не по-късно 5 дни от датата на закупуване. При предоставянето на тази услуга има самоучастие от страна на застрахования. Всичко е описано подробно в застрахователния договор.

Необходима ти е застраховка на техника – застраховка на смартфон? Свържи се с нашия екип още днес и получи оферта спрямо твоите индивидуални нужди!

Застраховка за киберриск – Полезно!

юни 1, 2022

Застраховка за киберриск – увери се, че имаш план за спешни случаи! Въпросите за отговорността за личните данни, защитата на поверителна информация и лични данни в Интернет днес са с по-голямо значение от всякога.


С развитието на технологиите за обработка и съхранение на данни престъпленията в областта на информационната сигурност се превръщат в една от най-сериозните заплахи за бизнеса и държавата. Според анализатори от Световния икономически форум през 2019 г. киберзаплахите се нареждат на 5-то място по вероятност от възникване и на 7-мо по потенциални щети сред всички глобални рискове.


Експертите отбелязват, че броят на уникалните кибер инциденти непрекъснато расте.

Делът на заразените със зловреден софтуер сред правителствените агенции също нараства, като криптиращите троянски коне атакуват правителствените институции най-често.

Невъзможно е напълно да се изключи възможността за успешна хакерска атака, но можете да прехвърлите тези рискове към застрахователя.

Всяка компания, която ежедневно обработва електронни лични данни чрез използване на преносими устройства, компютри, сървъри, интернет ресурси, е изложена на риск от кибератаки.

Последиците от кибератаки, като изтичане на данни от вашите сървъри, могат да бъдат много значителни. Ето защо днес е необходимо да се обърне внимание на защитата на информационните системи.

Кибер рисковете могат да бъдат различни. От загуба на информация на един лаптоп до кибер атаки, свързани с работата на изчислителни системи. Компаниите също се сблъскват с проблеми като срив на информационните системи или хакване на уебсайт


Загубата или изтичането на лични данни може да доведе до отговорност за разкриването на лични данни. Това води именно до глоби, и по този начин да навреди на репутацията на компанията. Хакерските атаки могат да доведат до спиране на сървъра, загуба на доверие във фирмата и загуба на печалби. Ето защо, за да се предпази от изтичане на данни, застраховката за информационен риск вече е необходима за всяка фирма, чиято работа е пряко свързана с обработката на електронни данни.


Обърни се към екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт. Ще получиш повече информация относно покритите рискове по застраховка за киберриск.


Застрахователен брокер Карол Стандарт е сред водещите застрахователни брокери в страната. През годините е изградил дългогодишни партньорски отношения с реномираните застрахователни компании. Свържи се с нашия екип още днес и получи оферта.

Застраховки – няколко интересни факта за тях

май 11, 2022

Застраховки – знаем, че има различни видове като застраховка гражданска отговорност, застраховка имущество, застраховка живот, здравна застраховка.

Знаем и предимствата на застрахователните продукти – спокойствието и защитата, които те осигуряват на своите притежатели.

Застраховането се появява в ранните етапи на развитието на общественото производство, като своеобразен механизъм за защита на производителите от рискове, свързани със социалното производство, природни бедствия и загуба на здраве.

В съвременния свят човек, независимо от пол и възраст, начин на живот, финансово и социално положение, ежедневно рискува живота и здравето си.

Неприятните и трудни ситуации в живота често ни изненадват. За да се удовлетвори една от основните човешки потребности – нуждата от безопасност, има застраховка живот и здраве.

Застраховката е инструментът, който ни помага да се справим с непредвиденото или с последствията от непредвиденото и по този начин избягваме неочаквани разходи.

Какво е отношението на „богатите и известните“ към застраховането? Гласовете, дългите крака, съблазнителните форми и дори косата си имат цена.

Холивуд процъфтява от много години: звездите от време на време застраховат не само домовете и колите си, но и части от тялото си. Споделяме няколко любопитни факта свързани със застраховките:

 • Първият застрахователен договор е сключен през 1346 година;
 • Актьорът Бен Търпин е първият клиент, който отваря модата на „екзотичните“ застраховки. Той застрахова очите си за 20 хиляди щатски долара. Негова запазена марка са кръстосаните очи;
 • Лицето на топ модела Клаудия Шифере било застраховано за 5 милиона долара;
 • Най-скъпата застрахователна полица в света принадлежи на американския режисьор Стивън Спилбърг, животът му е застрахован за 1,2 милиарда долара;
 • Един ексцентрик реши да преплува Ламанша във вана, като преди това се е застраховал за 100 хиляди паунда.Застрахователната компания спокойно прие този риск, като постави само условието отводнителният отвор на ваната да бъде затворен с тапа;
 • Във Великобритания огромна част от хората участват в различни хазартни дейности. Застрахователна компания разработва полица за застраховане на работодателите в случай на напускане на двама или повече служители, спечелили националната лотария или от друг вид хазартни игри. Съгласно тази полица, застрахователят покрива на работодателя разходите за услугите на агенцията за подбор на персонал;
 • За 18 000 паунда бе застрахована в Лондон най-голямата пура в света, тежаща 110 килограма и дължа почти 4 метра;
 • Усмивката на Джулия Робъртс е застрахована за 30 милиона щатски долара. Това е застрахователната сума, която ще бъде изплатена при настъпването на застрахователно събитие;
 • Марая Кери решава да застрахова краката си за 1 милиард щатски долара.

Искате ли да сключите застраховки спрямо Ваште индивидуални нужди или да получите съвет?

Специалистите от застрахователен брокер Карол Стандарт, са винаги на Ваше разположение!