Karoll Standard Няма коментари

Отдели си минутка време, за да прочетеш следващите редове!

Знаеш ли, че често застраховането е сравнявано със спасителна жилетка? Защо?

Защото точно като жилетката, когато не се нуждаеш от нея, тя е като едно неудобство и бреме, но когато ти се наложи, благодарността, че е върху теб, е огромна. Без застраховка, човек може да пострада и да поеме цялата отговорност за последствията, без да има кой да му помогне. Истината е, че никой не обича да поема непосилни отговорности и в такива моменти хората най-често се сещат, че имат нужда от застраховка и от това да им бъде подадена ръка. Именно затова трябва да се научим, че застраховането ни осигурява защита от финансови загуби за нас и нашето семейство. Когато застраховаме навреме, ние се справяме с неосъзнатия риск, който е навсякъде около нас.

Всички знаем, че нашето финансово благополучие е от изключително значение, а застраховката често става една сложна, дори неудобна тема. Именно затова решихме да надигнем малко завесата и да дадем полезна информация.

Като за начало, нашият съвет е да се ориентираш към независим застрахователен брокер. Той може да помогне да намериш подходящите видове застраховки, съобразени с твоите индивидуални нужди. Застрахователният брокер брани интересите на своя клиент, той е личен консултант.

Има различни видове застраховки, които можем да притежаваме:

Застраховка живот – това е сред най-разпространените застраховки, при която притежателят на полицата плаща определена сума. Тази сума се плаща на определен период от време на застрахователната компания. При смърт на застрахованото лице, в резултат на застрахователно събитие, настъпило през срока на застраховката, на посочените ползващи лица се изплаща застрахователната сума.

Имуществена застраховка – тя е сигурният начин да предпазим нашето имущество, ако бъде унищожено от пожар, земетресение, наводнение и ред други неблагоприятни събития. Това е нашата гаранция, че при неблагоприятни обстоятелства по застрахователната полица, ще бъде изплатена застрахователна сума (обезщетение) и имуществото може да се възстанови-

Застраховка карго – осигурява защита срещу загуба или повреда на товар.

Други застраховки са свързани със застраховка на автомобил, застраховка на стоки, застраховка  при пътуване, застраховка „отмяна на пътуване“. Съществуват различни видове медицински и здравни застраховки. За подборна информация се обърнете към вашия личен консултант от Карол Стандарт – лидерът в застраховането!