Здравна застраховка – как да изберем правилната?

ноември 8, 2023

Търсенето на здравна застраховка нарасна през последните години. Медицинската застраховка, е полица, която предоставя здравна грижа за Вашите служители. Освен това предоставя и по-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на цялата страна.

Застраховката гарантира комплексно и качествено медицинско обслужване, бързо и адекватно решаване на здравословни проблеми, спокойствие и сигурност за здравето на служителите с персонално обслужване.


Застрахователен брокер Карол Стандарт ще изготви оферти спрямо Вашите индивидуални нужди, за да изберете най-подходящата здравна застраховка за Вашите служители.


Освен че, този продукт се предлага за юридически лица, застрахователните компании имат продукти, разработени и за физически лица и семейства. За тях можете също да прочетете в нашия блог. Можете да получите повече информация и от нашите колеги. Само ще споменем, че ефективният екип е богатството на всяка компания, а здравите служители са ключът към успеха на предприятието.


Когато търсите най-добрата доброволна здравна застраховка за Вас, не се ръководете единствено от съображение за икономия. Погледнете, какви рискове покриват пакетите, тяхната пълнота, ограничения и подлимити.

Помислете, кое ще Ви устройва според включените опции и крайната цена на полицата. Цената на полицата не е фиксирана и зависи от покритите рискове, застрахователните суми, комбинацията от включени услуги. За да се определи цената на полица, трябва да се вземат предвид множество фактори като брой на служителите, тяхното разпределение в страната или тяхната концентрация, видовете включени пакети, лимити и подлимити, начин на ползване на услугата и др.


Именно от тази гледна точка препоръчваме работа със специалист в застраховането, който ще може да Ви ориентира и предостави адекватни “tailor-made” оферти. При работа със застрахователен брокер, Вие получавате набор от оферти от водещи застрахователни компании, отговори на всички Ваши въпроси, лично отношение, коректност, конфиденциалност и информираност.
Вашият застрахователен брокер ще Ви информира при наближаване падежа на вноската или изтичане на застрахователната Ви полица, както и ще Ви съдейства при настъпване на щети и ще защити Вашия интерес.


Потърсете ни още днес.

Застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери

октомври 27, 2023

Трудно е да се прецени отговорността на архитектите и инженерите, които проектират строителни и други обекти и извършват всички необходими изчисления, свързани със здравината, издръжливостта и комфорта на бъдещите конструкции. Съвременните проекти стават все по-сложни, изискват индивидуален подход и изпълнение, а очакванията и изискванията на клиентите и клиентите по отношение на тези обекти са силно надценени, а сроковете за изпълнение на проекта са ограничени. Като се има предвид колосалното количество работа и сложността на изчисленията, дори най-внимателният и надежден професионалист може да направи грешка, която ще му струва десетки или дори стотици хиляди лева, поради което нито една компания не може да си позволи да остане без застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери.

Застрахователен брокер Карол Стандарт е добре запознат с точните видове застрахователни покрития, необходими за застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери, което ни позволява да дадем оферти за застрахователна полица, която осигурява на нашите клиенти застрахователно покритие за всички възможни рискове.

Проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – се застраховат съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.
Застрахователно покритие на застраховка професионална отговорност на архитекти и инженери:
 1. Нарушаване на задължения: искове на трети лица, произтичащи от некачествено изпълнение на професионални задължения, грешки, пропуски, неточно/невярно твърдение (изявление), нечестно изпълнение на техните функции или нарушаване на поверителността, настъпило в резултат на действия или бездействия в предоставянето на професионални услуги.
 2. Физически и/или имуществени щети, ако и когато са резултат от действително или декларирано несъответствие със законово установеното ниво на компетентност и опит в предоставянето на професионални услуги.
 3. Интелектуална собственост: обхваща нарушаване на авторски права.
 4. Клевета: обезщетение за искове на трети лица за клевета и клевета
 5. Измама и некоректност на служителите: покрива финансови претенции, произтичащи от измамни действия/операции на служителите на застрахования.
 6. Защита на данните: обхваща искове, произтичащи от нарушаване на поверителността на личните данни (съхранение, предаване и използване).
  Кой може да сключи застраховка професионална отговорност:

• Архитекти;
• строителни инженери;
• машинни инженери;
• електронни инженери;
• химически инженери;
• инженери по минно дело и приложна геология;
• топографи;
• оценители;
• градостроители.

Киберзастраховане – инструмент за управление на риска

август 27, 2023

           Глобализацията се превърна в тенденция на 21 век. Положителната страна на този процес е увеличаването на международната търговия. Увеличаването на мащаба и темпото на движение на капитали, появата на световни финансови пазари, работещи денонощно в реално време. Това се случи до голяма степен благодарение на съвременните технологии и интернет, които направиха възможно преодоляването на разстоянието, границите и времето за обмен на активи, идеи и научни иновации.

Глобализацията обаче има и негативни страни, една от които са хакерските атаки. Киберпрестъпността отдавна е надхвърлила границите. В светлината на нарастването на броя и тежестта на киберпрестъпленията. Управлението на риска на организациите е принудено да добави към списъка си още една опасност за бизнеса и държавата, на която преди това си затваряха очите.

Необходимо е да се работи с тези рискове и да се търсят начини за тяхното оптимизиране.

За тези цели има три основни направления: технологични решения за сигурност, образователна работа в областта на борбата и предотвратяването на киберпрестъпленията, както и киберзастраховане. През последните години инструментът за киберзастраховане стана широко разпространен на международния пазар. И сега се предлага от повече от 60 застрахователни компании по целия свят.

Основната цел на киберзастраховането е защита срещу мащабна хакерска атака. Този вид застраховка предоставя финансов механизъм за възстановяване от големи загуби, като помага на бизнеса да се върне към нормална работа, да поддържа стабилност, платежоспособност и да намали загубите поради прекъсване на дейността.

Хакерите са насочени не само към държавни институции и предприятия, но и към частния сектор. Киберзастраховането придоби своята популярност в развитите страни. Причината – разбирането, че чрез внедряване на най-новите решения за киберсигурност и постоянна работа с персонала винаги остава този 1% риск от компрометиране на системата, който не може да бъде предвиден и оценен.

Всъщност на този етап влиза в действие киберзастраховането, което се характеризира с широк обхват на покритие и защитава компаниите от финансови загуби в резултат на DDoS атаки, фишинг, кибер изнудване, заразяване със злонамерен софтуер, отговорност за съхранение на поверителна информация и лични данни.

Не на последно място, покриват се прекъсване на дейността и пропуснати ползи в резултат на споменатите инциденти. Освен това застрахователните компании предлагат следните допълнителни условия: възстановяване на разходи за разследване на киберпрестъпления, антикризисен PR за възстановяване на репутация, разходи за защита в съда и възстановяване на ИТ системи.

Защо си струва да подпишете договор за застраховка живот точно днес?

декември 27, 2022
Защо си струва да подпишете договор за застраховка живот точно днес? Ето няколко добри причини:

Причина 1. Възраст.

Колкото по-рано се сключи договорът, толкова по-изгодни са застрахователните условия.

В крайна сметка с възрастта рисковете на човек се увеличават, съответно цената на застрахователния договор също ще се увеличи. Следователно не трябва да отлагате финансово изгодно решение за по-късно.

Причина 2. Здравословно състояние.

Много е хубаво, че броят на хората, които спортуват и поддържат здравословен начин на живот, се увеличава всяка година.

Но независимо от всичко, с течение на времето и напредване на възрастта, вероятността за откриване на заболявания се увеличава. Ако заболяването вече е диагностицирано, застраховката ще струва повече или ще има отказ от застраховка или покритие за болестта. Следователно определено не си струва да се отлага. Защото при диагностициране на тежко заболяване застрахованото лице ще има средства за лечение.

Причина 3. Период на изчакване.

Според условията на програмата може да има период на изчакване за влизане в сила на застрахователното покритие. А в някои случаи дори един ден може да изиграе роля.

Причина 4. Увереност в утрешния ден.

Повярвайте, сънят ви ще бъде много по-добър, ако знаете, че имате сключено КАСКО за автомобил, а почивката Ви ще мине много по-спокойно, ако имате платена застраховка на имущество, както и такава за пътуване. А най-високия дзен ще достигнете с издаването на договор за застраховка живот. Това ще ви запази спокойствие във всяка ситуация: със собственото Ви здраве, бъдещата Ви пенсия или университетското образование на детето Ви.

Причина 5. Цената на договора.

Търсенето на животозастраховане непрекъснато нараства. Този факт със сигурност ни радва. Особено в условията на пандемия, когато започнахме да гледаме по различен начин на собствените си резерви и да се отнасяме с повече уважение към собственото си здраве. Затова е логично услугите на застрахователните компании да поскъпват с времето. Затова правилното решение е да не отлагаме за утре това, което може да се направи днес!

Животозастраховането не е просто финансов инструмент, а грижа за роднини, семейство, хора, които са финансово зависими от Вас, така че зависи от вас да изберете програмите и застрахователните условия, от които се нуждаете! Свържете се с екипа на Застрахователен брокер Карол Стандарт.

Развенчаване на митовете за животозастраховането

декември 27, 2022

Животозастраховането е финансов инструмент, около който има много слухове и спекулации. Това вероятно се дължи на факта, че инструментът е доста сложен и не всеки разбира нюансите на застраховането, но прави изводи от информацията, която вероятно е получил .

Помислете за американски филми или телевизионни предавания, където видяхме как се извършват убийства и измами, за да се получат застрахователни плащания.

Може би оттам се е родил един от най-разпространените митове за животозастраховането, че договорът се сключва само при загуба на живот.

Нека развенчаем този и други митове днес!

Застраховка живот се  купува само, за да покрива риска смърт (загуба на живот).

Застрахователните програми , в допълнение към риска от загуба на живот, покриват много други важни рискове: злополука (нараняване, увреждане), заболяване, диагностика и лечение на заболявания, хоспитализация и много други. В допълнение, застрахователният договор ще ви позволи да спестите пари за важни събития (обучение на деца, допълнителна пенсия) или да увеличите натрупания капитал.

Животозастраховането е необходимо за хората с опасни професии

Разбира се, хората с опасни професии поемат повече рискове, но не по-малко опасности има и в ежедневието. Да, вероятността да попаднете в злополука е еднаква както за офис служител, така и за миньор, ако прекарват еднакво време в шофиране всеки ден.

Животозастраховането е скъпо

Разнообразието от застрахователни програми позволява на всеки да избере покритие според бюджета си. Предимството на животозастраховането е, че относително малките вноски ви позволяват да получите покритие, което е многократно по-голямо от внесените средства. Застрахователните разходи са малки в сравнение с медицинските сметки, които могат да възникнат в резултат на нараняване или заболяване.

Застраховка живот е необходима само за издържащия прехраната

Истината е, че от застраховка се нуждаят само онези, които се грижат за бъдещето си.

Все още съм твърде млад, за да мисля за застраховка 

Никога не е твърде рано за животозастраховане. Напротив, колкото по-рано сключите договора, толкова по-благоприятни ще бъдат застрахователните условия за Вас. На всяка възраст можете да започнете да спестявате за бъдеща пенсия , като инвестирате в  инвестиционен договор . Не забравяйте за рисковата застраховка, защото през последните години болестта стана „по-млада“ и фактът, че човек е все още млад, изобщо не означава, че той не се нуждае от застрахователна защита в случай на заболяване или нараняване.

Спестовен договор и депозит са едно и също

Това е популярна грешка. Депозитът и спестовният договор са различни финансови инструменти . Целта на договора за депозит е натрупване и, като правило, краткосрочно или средносрочно, тъй като договорите за депозит най-често се сключват за една година, по-рядко за 3-5 години.

Спестовният застрахователен договор е уникален инструмент, съчетаващ едновременно дългосрочно спестяване и застрахователна защита, каквато няма депозитът и никой друг финансов инструмент.

Застраховката живот има дисциплиниращия ефект на регулярните вноски и регулярното спестяване, което депозита не може да приложи.

Освен това, при застраховката живот целта, за която се натрупват средства, също е защитена при непредвидени събития, които могат да възникнат много преди крайния срок на застрахователния договор.

Застрахователните компании не са надеждни финансови институции

Дейността на застрахователните компании е строго регулирана от държавата. Регулаторни изисквания за размера на уставния капитал, изисквания за поставяне на застрахователни резерви и ограничения за тяхното използване, надзор и проверки от регулаторния орган – всичко това са гаранции за надеждността на животозастрахователните компании.

Надяваме се, че сме отговорили на популярни въпроси, които са подвеждащи и създават погрешно впечатление за животозастраховането. Трябва да се отбележи, че през последните години информираността на нашите граждани за животозастраховането нараства по същия начин, както броят на застрахованите расте всяка година.

И това вдъхва надежда, че по-младото поколение ще бъде още по-съзнателно!

Експлодиращ видеорекордер и летящи коледни елхи: редки, но неприятни застрахователни събития

декември 27, 2022

Шофьорите знаят, че е по-добре да не се шегуват с времето. При необичайна топлина двигателят може да прегрее, гумите да експлодират и спирачките да откажат. Да, и влиянието на студеното време автомобили също са податливи.

И дори шофьорският опит не винаги гарантира срещу проблеми. Събрахме от цял свят няколко реални, но редки застрахователни събития, причинени от времето.

Когато навън е горещо, не оставяйте бутилки с вода в кабината. Ако слънчевите лъчи са достатъчно силни, бутилката може да играе ролята на леща: тя ще събере лъчите в лъч светлина, сравним по мощност с малък електрически нагревател .

През 2018 г. потребителят Idaho Power публикува видео в YouTube, което показва как бутилка вода, оставена в колата, изгаря две дупки в тапицерията. Собственикът на колата имаше късмет, защото ако колата беше останала на слънце още по-дълго, щеше да възникне пожар и цялата да изгори.

Бутилката с вода не е единственото нещо, което не трябва да оставяте в колата си през летните месеци. Вторият такъв артикул е балон с полиуретанова пяна.

В цилиндъра има високо налягане и под въздействието на температурата пяната се разширява. Когато стените не могат да издържат натиска на разширяващата се маса, настъпва експлозия. В най-добрия случай ще трябва да се почисти вътрешността, в най-лошия щетите по вътрешността ще бъдат много по-силни. През 2017 г. например балон с полиуретанова пяна, който избухна в автомобил ВАЗ, изби предното стъкло.

Видеорегистраторите помагат в спорни ситуации на пътя, но има моменти, когато могат сериозно да навредят на собственика на автомобила.

В някои случаи слънчевите лъчи могат напълно да разтопят пластмасовия корпус на рекордера за няколко часа,от нагряването батерията набъбва, може да се запали или да експлодира . Същото може да се случи и с power bank или смартфон, оставени на слънце. Затова през лятото се опитайте да не оставяте такива предмети в купето под лъчите на слънцето или да ги оставите в багажника или жабката.

През зимата животни често се качват под капака и спят, заради топлината от двигателя. По-лошо е, когато плъховете си проправят път под капака. Гризачите могат да се опитат да построят гнездо вътре. Те влачат остатъци от храна, парчета вестници, парцали и други отпадъци под капака, за да изолират гнездото. Плъховете могат да прегризат жици и маркучи, особено когато наблизо няма друга храна.

Затова е препоръчително да не паркирате колата в близост до сметища, кофи за боклук и складове, да не оставяте остатъци от храна в купето и да проверявате колелата и пространството в близост до двигателя преди шофиране.

При настъпили застрахователни събития – застрахователен брокер Карол Стандарт разполага с екип ликвидация, който ще съдейства.

Застраховка живот – няколко думи за нея

декември 27, 2022

Застраховка Живот е застраховка, която осигурява защита на имуществените интереси на застрахованото лице, свързани с неговия живот и смърт.

Животозастраховането обикновено се свързва с дългосрочните интереси на застрахования/осигуреното лице поради факта, че животът се разглежда като дългосрочно състояние и съответно събитието смърт се разглежда като непредвидимо и далечно.

Животозастраховането позволява на човек да реши цял набор от социално-икономически проблеми. Условно тези задачи могат да бъдат разделени на две групи:

• Социални : прилагането им дава възможност да се преодолее недостатъчността на системата за държавно обществено осигуряване и сигурност (натрупване на определени суми пари, например за пенсиониране, или за навършване на пълнолетие, или за други събития в живота на осигурения лице).

• Финансови : изпълнението им е защита на финансовите интереси на застрахования или осигуреното лице в случай на смърт.

Застраховка – връзката между застрахования (който може да бъде и застраховано лице) и застрахователя) за защита на имуществени интереси в случай на определени събития (застрахователни събития) за сметка на парични средства (застрахователни фондове), образувани от платени застрахователни премии от тях (застрахователна премия).

Най-ранните споменавания за формирането на фондове от фондове и разпределението на щетите според рисковете за живота и здравето на хората датират от периода на античността. Доказателство за това могат да се считат първите взаимни фондове на римските професионални и военни колежи, както и религиозните погребални фондове. Най-простите форми на взаимно лично осигуряване съществуват и през Средновековието в рамките на занаятчийските работилници и гилдиите.

Застраховка Живот

Както можете да видите, застраховането е дългогодишен инструмент за решаване на различни социални и финансови проблеми, който има дълга традиция и очевидно е необходим на почти всеки.

Известните личности за застраховките:

„Не едно морално задължение, а едно просто лично изчисление трябва да насърчи всеки към животозастраховане.“ 

А.П. Чехов

„Застраховката е много важен инструмент в житейския план на всеки човек. Проблемът със застраховката е, че не можете да я купите, когато имате нужда от нея. Трябва да предвидите от какво ще имате нужда и да го купите, надявайки се, че никога няма да ви потрябва.“

Робърт Кийосаки

„Ако можеше да бъде по моя начин, бих написал думата „застраховка“ на портите на всяка къща и в дневника на всеки човек, защото съм сигурен, че такава малка жертва спасява семействата от бедствия, които иначе биха ги унищожили завинаги. Ние сме длъжни да осигурим не само човешкото щастие, но и здравето и силата, които могат да бъдат загубени, ако нещо се случи с носителя на семейството и крехкият кораб, на който плава щастливото семейство, внезапно потъне … „

Сър Уинстън Чърчил

Как да изберем застраховка злополука?

декември 26, 2022

Как да изберем застраховка злополука?

Застрахователните програми по застраховка злополука са индивидуални и корпоративни. Това е доброволен застрахователен продукт. В първия случай вие сами плащате застрахователни премии, като можете да застраховате не само себе си, но и вашите близки – деца, родители, съпруг. Застраховката се сключва за осигуряване на застрахователна закрила върху живота и здравето на Застрахования и/или върху живота и здравето на трети лица с тяхното писмено съгласие.

Какви рискове най-често покрива застраховката?

Застрахователните суми са избираеми от клиента и се посочва в застрахователната полица.
 • Смърт, причинена от злополука – трудова или битова
 • Трайна загуба на работоспособност причинена от злополука – трудова или битова
 • Временна загуба на работоспособност причинена от злополука – трудова и/или битова
 • Разходи за болнична помощ
 • Медицински разходи за лечението на злополука – трудова и/или битова
 • Болничен престой вследствие на злополука – трудова и/или битова
 • Оперативно лечение вследствие на злополука – трудова и/или битова
 • Разходи за транспортиране (репатриране) и за погребение вследствие на злополука – трудова и/или битова.
Какво включва понятието застрахователно събитие?  Какви са видовете?

При корпоративното застраховане работодателят плаща премии за своите служители. В някои браншове застраховката е задължителна за работодателя. Онези професии и класификации, които имат равен или по-висок коефициент на трудов травматизъм от средния за страната, подлежат на сключване на „Задължителна застраховка трудова злополука“ .  В допълнение на покритието за работодателя, препоръчваме сключването и на застраховка „Отговорност на работодателя“, която ще носи защиа в случай на възникнали претенции от служител към работодателя.

Ако служител е наранен, претърпи злополука по време на работа, застрахователната компания ще изплати обезщетение съгласно условията на договора или съгласно наредбата за задължително застраховане.

Има случаи, които не се считат за застрахователно събитие. Ето няколко примера:

Застрахованият сам си е причинил вреда умишлено или поради психическо разстройство, или вредата на застрахования е причинена от ползващото се лице по застрахователния договор.

Нараняванията са получени под въздействието на алкохол или наркотици, с изключение на лекарства, предписани от лекар в точната дозировка.

Травмата е получена в местата за лишаване от свобода или следствения арест, или когато застрахованото лице е извършило престъпление.

Травмата е получена при ПТП, когато водачът не е имал право да управлява МПС.

Злополуката е резултат от управление на самолет или практикуване на екстремни спортове (автомобилни и моторни спортове, състезания с джетове, парашутизъм, делтапланеризъм, други въздушни спортове, алпинизъм, бойни изкуства, стрелба, бокс, конен спорт, гмуркане, рафтинг, спелеология, лов и т.н.) – в такива случаи се нуждаете от отделна застраховка.

Самият застрахован е отказал медицинска помощ, в резултат на което е пострадал.

Поискайте застрахователна оферта за застраховка злополука от екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт. Вече над 20 години заедно налагаме стандартите в застраховането.

Селскостопански застраховки – необходимост ли са?

октомври 19, 2022

Селскостопански застраховки – открий подходящото решение за теб с помощта на застрахователен брокер Карол Стандарт.

Застраховането на земеделски култури, трайни насаждения и горски насаждения е важна част в застраховането в България, следвайки дългогодишната практика в европейските страни.


Трайни насаждения – без плод за определен брой години в зависимост от вида и сорта на насаждението, плод за определен брой години в зависимост от вида и сорта на насаждението и неговата експлоатация /винено и десертно грозде, праскови, мушмули, арония, маслодайни рози, лавандула, шипки, хмел, кайсии, череши, дюли, круши, вишни, сливи, ябълки, черници, орехи и др.


Горско стопанство като основно средство – иглолистни, широколистни, бързорастящи дървета и смесени видове дървета на възраст до 5 години.


Моля, обърнете внимание, че се застраховат растенията, които са основното средство за производство, а не реколтата от тях. За повече информация или по-конкретни запитвания се свържете с някой от нашите специалисти.


Какво покрива застраховката на трайни насаждения и горски култури?
Когато сключвате селскостопански застраховки, можете да разчитате на покритие за щети, причинени от следните природни рискове:
• Градушка;
• Буря;
• Проливни дъждове – голямо количество обилни валежи, паднали за кратък период от време.
• Наводнение – голямо количество вода, което залива нормално суха земя поради превишаване на нормалните граници на естествени или изкуствени водни течения, езера и резервоари. Причинява се от бързото топене на големи снежни маси, обилни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени брегове в реките и др;
• Пожар – коренови пожари, пожари, причинени от мълнии;
• Снеговалеж;
• Измръзване – увреждане или загиване на растения от ниски температури;
• осляняне;
• Земетресения, срутване на земни или скални маси и свлачища. Този риск се отнася само за горските насаждения.


Изключени рискове, които не се покриват от застрахователната полица:
Съществуват редица ситуации и събития, които не се считат за покрити рискове и следователно не се покриват при настъпването им. Това са. Загуба на нереализиран производствен доход поради повреда или смърт на растения.

Загуба на печалба поради забавено навлизане в периода на плододаване по време на естественото възстановяване на растенията, увредени от застрахователното събитие.


Загуби поради неприбиране на реколтата, включително лошо качество на посадъчния материал и неадекватни грижи за насажденията. Загуби от механични повреди, причинени от обработка на почвата, пестициди и други селскостопански технически мерки.


Загуби, причинени от война, военни действия и др. Щети, причинени от тероризъм.


Щети, причинени от земетресения, свлачища и срутища. Щети, причинени от суша, болести, химически щети, щети от диви животни, гризачи и вредители. Рискове, които не са покрити от общите условия на съответния застраховател.

Рискове, причинени на културите преди началото на застрахователния период.

За изготвяне на оферта, се свържете още днес със застрахователен брокер Карол Стандарт.