Здравна застраховка – кога да купя?

ноември 20, 2020

С постоянно нарастващите цени на здравеопазването у нас и с непрекъснато нарастващите случаи на заболявания, притежанието на здравна застраховка днес е необходимост. Тя осигурява на хората необходимия финансов резерв по време на спешни медицински нужди.

Рисковете за здравето и несигурността, са част от живота. Човек не може да планира дали и кога ще се разболее, но със сигурност може да бъде подготвен във финансов аспект. Един от начините да бъдем подготвени финансово срещу несигурните рискове за нашето здраве е чрез закупуването на здравна застраховка.

Здравната застраховка е вид застрахователно покритие, което заплаща направени медицински разходи от застрахования. Здравната застраховка може да възстанови на застрахования разходите, причинени от заболяване или нараняване. Съществуват различни видове здравни застраховки. Само по себе си този застрахователен продукт е неразделна част от финансовото планиране.
Здравна застраховка
Има различни причини, заради които си заслужава да имаме сключена здравна застраховка.

Сред тях са промяна начина на живот – пътуването до работното място, забързаните работни графици, неправилните ни хранителни навици, качеството на храната и нарастващите нива на замърсяване увеличават риска от развитие на здравословни проблеми.

Или нарастващи медицински разходи – в случай не спешна медицинска помощ, хората харчат част от спестяванията си или дори прибягват до заеми. Това оказва влияние върху бъдещите им планове.

Сред хората има често срещана дилема относно подходящата възраст за закупуване на здравна застраховка. Истината е, че няма подходяща възраст за закупуване на здравна застраховка. Човек не знае кога и дали ще се разболее, но ако това се случи, е желателно да бъде подготвен от финансова гледна точка.

Застрахователната полица ще ни осигури лична здравна карта, достъп до абонаментно обслужване във всички медицински заведения, с които застрахователната компания има сключен договор. Още ще имаме достъп до висококвалифицирани лекари и специалисти, както и възможност за бързо и гъвкаво назначаване на прием или дата за манипулация, без да имаме нужда от направление от личния ни лекар.

Към момента съществуват различни застрахователни продукти, които могат да отговорят на индивидуалните нужди на всеки. За консултация и повече информация се обърнете към екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт.

Как да спестяваме и да инвестираме в здравето си?

февруари 7, 2017

В началото на 2017 година излезе изследване, което показа, че 30-40 годишните сега – ще се пенсионират най-вероятно на 70 години. Това е чиста математика. Когато тези поколения остареят, те ще представляват повече от половината от населението ни.

За да се получават пенсии подобни на сегашните, единственото решение е повишаване на пенсионната възраст. Чехия вече призна, че през 2050 година пенсионната възраст ще стане 73 години. Далеч не всички държави са толкова честни с бъдещите пенсионери. Сегашните 30-40 годишни, са най-голямото поколение. И като такова то плаща най-големия дял от текущите пенсии.

Днешният пенсионен модел се задъхва при най-положителното съотношение работещи-пенсионери. При тази ситуация само 40% от пенсиите се финансират от осигуровки. Останалите 60% от данъци чрез дотации от бюджета. Децата между 10 и 15 години в момента в България са едва 300 хиляди. На тях ли ще разчитаме да плащат пенсиите на всички нас?

Тъй като едва ли моделът за пенсиониране ще се промени в близко бъдеще, то всеки един от нас би трябвало да започне да мисли сам за старините си. Да започне да заделя на страна пари, които са само негови. Тези пари могат да му носят му доходност и да се умножават.

Често хората подхождат внимателно и скептично при сключване на застраховка живот. Липсата на информацията и „компетентните” мнения на кварталните „експерти” допълнително влошават ситуацията.

В тази статия сме Ви подбрали кратък списък, заради който си струва да сключите застраховка живот:

1.Търсите сигурност за вашето здраве и не разчитате особено на „надеждността” на здравната каса, която смени повече шефове, отколкото националния отбор по футбол – треньори. Съвсем нормално е хората да нямат доверие в подобна институция. Затова търсят начин да не разчитат само и единствено на нея.

2.Една от най-логичните и популярни причини хората да сключват този вид полици, са предлаганите данъчни облекчения при застраховка живот. От които се възползват повечето хора. Държавата ще ви признае за разход плащанията по полица за застраховка живот.  Тези плащания не трябва да са по-големи от 10% от облагаемия ви доход (ако са повече, то тя ще отчете пълните 10%) и вие няма да дължите данък върху тях.

3.При застраховка „Живот“ ако нещо ви се случи дори на втория ден, след като сте я сключили, то имате възможността да получите пълно покритие от цялата застрахователна сума т.е., ако сте застрахован за 40 000 лева, при настъпване на застрахователно събитие в първите дни от рисковото ви покритие, то можете да получите пълната сума.

4.Чрез застраховка „Живот“, можете да си осигурите допълнителна пенсия, която с оглед на огромния обем стаж, който се изисква днес, за да получите нормална пенсия може да се окаже едно изключително далновидно решение.

5.Не губите нищо дори да е настъпило застрахователно събитие. Ако боледувате или се нараните, то застрахователната компания се задължава да ви изплати съответния процент от застрахователната ви сума. Този процент е отговарящ на нараняванията ви, болничния престой и т.н., като същевременно вашата застраховка „Живот“ продължава да бъде активна. Съответно вие ще получите пълния и размер, плюс доходността от нея при изтичането на вашата полица.

6.Спестовната застраховка живот е един отличен начин да планирате бъдещето на семейството си. Чрез нея можете да платите за образованието на децата си. Също така да направите плащане за жилище или автомобил, както и да си осигурите втора допълнителна пенсия.

Трябва да знаем, че това е широко използван финансов инструмент в цивилизования свят. В момента в повечето западноевропейски страни, САЩ, Япония, Канада, Австралия и др. населението, което притежава такива продукти е между 60 и 85%.

Освен това има и нещо друго –  това не е само форма на спестяване, това е един продукт, който ще ни подсигури в най-тежките моменти от нашия живот. По този начин мислим и за бъдещето и сигурността на семейството си. А когато остареем спестовната част ще ни помогне да живеем по-нормално. Хората по света спестяват по този начин, защото искат да си осигурят спокойствие в несигурния свят, в който живеят, а не защото са богати.