Застраховка Гаранция – за кого е?

февруари 15, 2021

Застраховка Гаранция е релативно нов застрахователен продукт на нашия пазар.

Гаранцията, независимо от издателя / банкова или застрахователна/, е един от най-силните козове на Възложителя при подписване на договор, защото му добавя допълнителна сигурност за доброто и качествено изпълнение на договора.

Гаранцията е много желан инструмент от всеки Възложител, но и предимство на всеки Изпълнител който може да подсигури такава при спечелване на договора.

Гаранцията означава, че изпълнителят има трето лице, което гарантира за неговите качества да изпълни договора според предвидените клаузи.

Застрахователните гаранции или Застрахователния Бонд е добре известен продукт на световния пазар, особено в строителството, производството на стоки / хранителни и нехранителни/, туризма, транспорта и др. Това е един много бърз, гъвкав и ефективен начин за по-лесно сключване на договори.

Застрахователната гаранция е документ за задействане на тристранен механизъм между Възложител, Изпълнител и Застраховател, който се задейства още преди сключване на договора и приключва с датата определена за това в него, следейки за изпълнение на поетите ангажименти.

За съжаление на българския застрахователен пазар, застрахователите се ограничават до предлагане на няколко вида застрахователни гаранции и само по договори сключени по ЗОП. За всички други, банковия сектор евентуално може да подсигури банкови гаранции. В скоро време, надяваме се, че застрахователите ще намерят начин да разширят покритията и по други видове гаранции, като митнически, складови, междуфирмени или търговски гаранции и др. Разбира се, за това трябва да се създадат подходящи икономически условия, както и добра законова основа, върху която се работи.

застраховка гаранция

Застрахователните гаранции, които се предлагат при нас основно са:

 1. Гаранция за Изпълнение;
 2. Гаранция за покриване на гаранционни срокове;
 3. Гаранция за авансово плащане.
Застраховка Гаранция е една от трите предвидени опции, допустими в договорите по ЗОП и в много случаи е по-добрата алтернатива на банковата гаранция или превод на гаранционна сума по сметка на Възложителя.

Застрахователен брокер Карол Стандарт разполага с екип, специализиран във финансовите застраховки, който ще даде безплатна професионална консултация, предложения и оферта и ще изясни всичко свързано със застраховката гаранция. Важно е да се знае, че застрахователната премия се формира на база процент от застрахователната сума и периода на валидност на гаранцията, а премията винаги се заплаща еднократно. Всеки договор за изпълнение и всеки изпълнител се разглеждат индивидуално. Поради тази причина, определянето на тарифно число и премия, става само при предоставяне и разглеждане на документи.

Защо застраховка Гаранция? – Защото е финансов инструмент, който е лесно достъпен, ценово конкурентен и гъвкав. Все повече компании се спират на застрахователната гаранция, защото получават множество предимства, сред които:
 • Не се блокират финансови средства;
 • няма залог на активи и ипотеки;
 • ниски разходи.

Още предимства:

 • Възможност за участие в повече обществени търгове;
 • При постъпила претенция от страна на възложителя, застрахователната компания не начислява лихви, комисионни и такси по сумите за възстановяване.

Карол Стандарт ЕООД – ловим най-добрите решения.

Необходим ли е застрахователният брокер?

март 10, 2014

Няколко причини, заради които е по-добре да се довериш на застрахователен брокер!

Много от потребителите търсещи изгодни застрахователни продукти, мислят, че ако отидат директно при застрахователна компания ще получат по-добра оферта. Дали обаче това е вярно? В тази статия ще разгледаме какви са ползите при закупуване на застраховка от застрахователен брокер и крайното решение ще оставим на Вас.

Какво е най-важно за всеки един потребител при избор на застраховка?

 1. Цената на застраховката.
 2. Достъпността/ лекотата.
 3. Бързината.
 4. Спокойствието, което дава полицата.
 5. Сигурност на личните данни.
Нека анализираме важните за потребителя неща:

 1. Разходите за направата на застраховки – противно на популярното мнение на потребителите, ние можем да потвърдим, че ценообразуването при застрахователните брокери всъщност е по-добро и по-изгодно от ценообразуването директно при застрахователните компании.

Причината е, че застрахователните брокери могат да договорят по-добри цени със застрахователните компании. Те работят на едни по-специални цени.
Така рискът за застрахователните компании е по-нисък, защото брокерите са професионалисти, обучени да избират правилната застраховка за всеки един свой клиент.

Те избягват направата на ненужни застраховки, като същевременно предоставят най-изгодните за клиента полици.

2. Ако разполагате с достатъчно време, можете да направите тест, къде ще по-достъпно и по-лесно да закупите застраховка. При брокера дори при запитване онлайн, той ще обърне внимание, ще звънне на посочения от клиента телефон и ще го консултира за всичко, което му е необходимо. Брокерите имат по-лично отношение и са до клиентите си през цялата валидност на застраховката. Те помагат и при настъпили неблагоприятни събития.

3. Скорост – резултатите тук по-скоро са равномерно балансирани, понякога брокерите може да се забавят малко повече при даване на оферти, но това е, защото очакват от повече застрахователни компании обратна връзка.

4. Застрахователните брокери дават пълна информация на своите клиенти за всички видове покрития на желания от тях застрахователен продукт. Те са подготвени да отговорят на всякакви запитвания.

5. Брокерите са добре подготвени да се справят с всякакви специфични застрахователни въпроси и са свикнали да общуват с множество клиенти. Точно това е в техен плюс, защото хората се чувстват в сигурни ръце. Също така дейността на застрахователните брокери е строго наблюдавана от няколко институции, в това число и КФН – комисия за финансов надзор.

Нашата препоръка е да намерите подходящият за вас застрахователен брокер и да му се доверите. Пазаруването на застрахователни продукти при него ще доведе до дивиденти за вас, както и ще осигури максимално спокойствие и защита.