Karoll Standard Няма коментари

Застраховка „Злополука“ – за кого е подходяща? Какво покрива застрахователната полица?

Всеки един от нас ежедневно е изправен пред потенциална опасност. Живеем в забързано ежедневие, а нараняванията и болестите, ни чакат навсякъде – по време на пътуване, по време на полети, на тренировки, в ресторант.

Нараняванията са различни, има и такива, които изискват скъпо лечение. В резултат на нараняване човек може да изгуби възможността да работи, което означава, че губи източник на доходи. Понякога лечението се забавя и може да отнеме месеци или години, за да се възстанови.

Съществува риск от инвалидност поради определени наранявания или заболявания. В повечето случаи това води до смяна на професията, в резултат на което нивото на материално благосъстояние често пада.

За съжаление не може да сме сигурни, че това на нас няма да ни се случи, защото животът е низ от събития, които не винаги можем да предвидим, но можем да се застраховаме. Можем да не оставяме всичко на случайността. Застрахованият може да сключи застрахователна полица, която покрива злополуки, болести и други ситуации, които водят до увреждане.

Ето как най-често се дефинира терминът „злополука“:

„Злополука е всяка телесна повреда или друго нарушение на вътрешни или външни функции на тялото, идентифицирано по мястото и времето на настъпване и не зависищо от волята на застрахования, както и други причини и фактори извън контрола на застрахования, ако са причинени или получени през периода на валидност на застрахователния договор“.

Важно е да се отбележи, че застрахователната полица не покрива злополуки, ако увреждането на здравето е причинено умишлено. Също така не са покрити злополуки, произтичащи от злоупотреба с алкохол, наркотици и токсични вещества, или ако човек е получил нараняване вследствие на извършване на незаконни дейности.

Този тип застраховка има дълга история. За първи път тази практика е записана в британския морски закон на Висби от 1541 година. В документа се посочва, че собствениците на морски плавателни съдове са длъжни да застраховат капитана от инциденти.

Застраховка злополука е доброволна застраховка, която предполага, че притежателят на полицата самостоятелно решава дали да сключи застрахователен договор срещу определени рискове.

За да сключи договор, притежателят на полицата (може да бъде физическо или юридическо лице) пише декларация. Каква ще бъде застрахователната премия и застрахователното обезщетение се определя от пазара и икономическата политика на застрахователя.

Има две възможни форми на доброволно осигуряване: индивидуална и колективна.

В първия случай притежателят на полицата (юридическо или физическо лице) сключва застраховка за себе си или за друго лице и плаща застрахователна премия за това. Във втория случай организацията застрахова своите служители и също плаща за тях.

Обикновено груповата застраховка се издава от фирми, които се смятат за социално отговорни. Те осигуряват застраховка на своите служители като част от социалния пакет на служителите.

В допълнение към добрата репутация, корпоративното застраховане позволява на застрахованото дружество да се предпази от непланирани разходи, тъй като при липса на застраховка финансовата помощ на пострадалите работници се изплаща от печалбите на организацията. Предимството на корпоративната застраховка е, че подлежи на данъчни облекчения.

Екипът на застрахователен брокер Карол Стандарт ще изготви индивидуални оферти по застраховка „Злополука“.