Karoll Standard Няма коментари

Земеделското застраховане е специален вид земеделска застраховка, която е създадена, за да предпази земеделието от големи загуби при реализирането на рисковете, свързани с производството на селскостопанска продукция – отглеждане на растения или животни, прибиране на реколтата.

Основното предимство на селскостопанската застраховка, както и на всяка застраховка, е, че чрез закупуване на полица притежателят ѝ може да разчита предварително на определена „финансова възглавница“ в случай на настъпване на щети, в следствие на рисковете, които са описани в договора.

Застраховането на реколтата защитава земеделските производители от финансови загуби. Условията на полицата се различават в зависимост от региона и вида на отглежданите култури.

Ето защо, преди да сключат споразумение, както земеделците, така и застрахователните компании трябва да анализират кой вид земеделска застраховка е оптимален в този случай.


Тъй като много земеделци се издържат от своята продукция, такава финансова подкрепа е от съществено значение.


Някои от рисковете, които могат да бъдат застраховани по земеделска застраховка са:
Пожар, пожар на корен
Проливен дъжд
Буря
Градушка
Осланяване
Наводнение
Киша
Измръзване
Изтегляне


Застрахователната сума се договаря между страните, съобразно пазарните условия и района, в който се отглежда културата.
Застрахователната сума на декар следва да отговаря на очаквания доход от културата и не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователната премия се определя за период до една година в зависимост от вида на културата и застрахователната сума на декар, размерът на площите, рисковият клас за района, в който се намира културата, избраните рискове.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?При настъпване на застрахователно събитие трябва да се:
предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, и оползотворяване на годната продукция;
уведоми писмено застрахователя до 3 дни от узнаването, като се подава пълна и достоверна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, обстоятелствата при които същото е настъпило и предварителната оценка на вредите по преценка на собственика;
спазват всички указания дадени от застрахователя, както и да се окаже съдействие за определяне размера на обезщетението;
Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. При липса на наблюдения от последните, установяването на събитието може да стане по анкетен път.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *