Застраховка живот – няколко думи за нея

декември 27, 2022

Застраховка Живот е застраховка, която осигурява защита на имуществените интереси на застрахованото лице, свързани с неговия живот и смърт.

Животозастраховането обикновено се свързва с дългосрочните интереси на застрахования/осигуреното лице поради факта, че животът се разглежда като дългосрочно състояние и съответно събитието смърт се разглежда като непредвидимо и далечно.

Животозастраховането позволява на човек да реши цял набор от социално-икономически проблеми. Условно тези задачи могат да бъдат разделени на две групи:

• Социални : прилагането им дава възможност да се преодолее недостатъчността на системата за държавно обществено осигуряване и сигурност (натрупване на определени суми пари, например за пенсиониране, или за навършване на пълнолетие, или за други събития в живота на осигурения лице).

• Финансови : изпълнението им е защита на финансовите интереси на застрахования или осигуреното лице в случай на смърт.

Застраховка – връзката между застрахования (който може да бъде и застраховано лице) и застрахователя) за защита на имуществени интереси в случай на определени събития (застрахователни събития) за сметка на парични средства (застрахователни фондове), образувани от платени застрахователни премии от тях (застрахователна премия).

Най-ранните споменавания за формирането на фондове от фондове и разпределението на щетите според рисковете за живота и здравето на хората датират от периода на античността. Доказателство за това могат да се считат първите взаимни фондове на римските професионални и военни колежи, както и религиозните погребални фондове. Най-простите форми на взаимно лично осигуряване съществуват и през Средновековието в рамките на занаятчийските работилници и гилдиите.

Застраховка Живот

Както можете да видите, застраховането е дългогодишен инструмент за решаване на различни социални и финансови проблеми, който има дълга традиция и очевидно е необходим на почти всеки.

Известните личности за застраховките:

„Не едно морално задължение, а едно просто лично изчисление трябва да насърчи всеки към животозастраховане.“ 

А.П. Чехов

„Застраховката е много важен инструмент в житейския план на всеки човек. Проблемът със застраховката е, че не можете да я купите, когато имате нужда от нея. Трябва да предвидите от какво ще имате нужда и да го купите, надявайки се, че никога няма да ви потрябва.“

Робърт Кийосаки

„Ако можеше да бъде по моя начин, бих написал думата „застраховка“ на портите на всяка къща и в дневника на всеки човек, защото съм сигурен, че такава малка жертва спасява семействата от бедствия, които иначе биха ги унищожили завинаги. Ние сме длъжни да осигурим не само човешкото щастие, но и здравето и силата, които могат да бъдат загубени, ако нещо се случи с носителя на семейството и крехкият кораб, на който плава щастливото семейство, внезапно потъне … „

Сър Уинстън Чърчил

Как да избера най-добрата застраховка живот?

юли 5, 2021

Как да избера най-добрата застраховка живот за мен? – Много хора си задават този въпрос в определен етап от живота им. Застрахователите предлагат различни застрахователни полици по животозастраховане с различни специфични условия.


В своята най-чиста форма рисковата застраховка живот е срещу едно единствено застрахователно събитие – загуба на живот. В този случай застрахованият плаща вноски според своя застрахователен договор. Когато настъпи застрахователно събитие, близките – бенефициентите по застраховката получават застрахователната сума.

Рисковата застраховка живот често се превръща и в основа на т.нар смесена застраховка, при която застрахованият получава обезщетение когато е нетрудоспособен. При такъв тип застраховка може да се избере размерът на обезщетението, застрахованите рискове – инвалидност, наранявания, смъртоносни заболявания, срок на застраховката.


Пример: Георги работи като шофьор и изплаща ипотека. През миналия уикенд, той се подхлъзна, падна, загуби съзнание, събуди се с гипсова отливка. Сега Георги не може да работи известно време, но той има застрахователна полица. Застрахователната компания ще му изплати обезщетение, което да издържа неговото семейство, докато той се възстанови.

При застраховка на кредитополучател, ако банката е посочена като бенефициент, то плащането няма да бъде получено от Георги, а от банката, от която е взет заема. Ако нещо се случи с Георги по-сериозно, то няма неговото семейство да плаща за него.


Инвестиционна застраховка живот – в този случай застрахованият оставя застрахователната компания да управлява неговите пари. Получава се и данъчно облекчение. Трябва да се подходи внимателно и отговорно при избор на застрахователна компания.


Допълнителни предимства на животозастраховането

Плащанията за рискови събития не се облагат с данък, също така може да се ползва данъчно облекчение. Обезщетението при смърт не е включено в наследството – само лицето, което е посочено, ще го получи. Застрахователните полици не са собственост, поради което не могат да бъдат възбранени от трети страни. Те не могат да бъдат конфискувани или разделени при развод.

Винаги трябва да се чете застрахователният договор и да се задават въпроси.

При избор на най-добрата застраховка живот – препоръчваме консултация със специалист, който работи в застрахователен брокер и има отношение към финансовото планиране. Той е запознат с различните видове продукти предлагани от водещите застрахователни компании на пазара и може да даде правилни насоки за най-подходящ застрахователен продукт.

Предимства на живото и здравно застраховане в застрахователен брокер Карол Стандарт:

 • Професионално отношение;
 • Избор измежду редица водещи застрахователни компании;
 • Широка гама от покрити рискове, срещу които може да се направи застрахователна полица;
 • Сътрудничество от страна на ЗБ Карол Стандарт през целия срок на договора;
 • Над 19 години опит на застрахователния пазар за физически лица и компании.

Застраховка на кредитополучател

юни 21, 2021

Когато човек изтегли кредит, то това е негов ангажимент и не бива да остава тези грижи на своите близки. Много често когато се решим на такава стъпка, проверяваме какви са възможностите за застраховка на кредитополучател, за да подсигурим финансова защита при евентуални неблагоприятни събития. Така ще бъдем спокойни, че при непредвидени обстоятелства, нашите финансови задължения няма да бъдат прехвърлени на нашите близки и любими хора.

Застрахователните компании предлагат различни застрахователни решения, които са изгодни на кредитополучателя – застраховка Живот или застраховка Злополука.

Тези застрахователни продукти са доброволни и не засягат решението на банката дали ще отпуснат кредит.

Застраховката на кредитополучателя е финансова защита за получения заем. Ако в резултат на злополука или заболяване не можеш да извършиш плащания, застрахователната компания поема задължението да изплати заема.

Целта на тези застрахователните продукти е да намалят риска от задлъжняване на кредитополучателя в случай на небприятни събития като загуба на живот или инвалидност.

Могат да бъдат покрити различни видове кредити – потребителски, жилищни, ипотечни, студентски и други. Различните застрахователни компании предлагат различни покрития, които се групират в пакети с различни нива на защита в зависимост от нуждите на клиента.

Застраховка на кредитополучател покрива рискове като смърт в случай на заболяване или злополука, пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука или заболяване, пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване, както и временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване.

В случай на настъпило застрахователно събитие, ползващите лица застраховка на кредитополучател, трябва да уведомят незабавно застрахователя, както и да предоставят всички документи, които ще им бъдат изискани.

Застрахователният договор влиза в сила от датата на издаване на застрахователното удостоверение. Периодът на застрахователната полица е за срок от 1 година.

Застрахователната премия се плаща еднократно или разсрочено.

Ние от застрахователен брокер Карол Стандарт работим в интерес на нашите клиенти и ще помогнем да се ориентираш измежду всички застрахователни продукти и да избереш този, който пасва на теб и твоите нужди.

Какво трябва да знам за услугата „Пътна помощ“?

юни 18, 2021

Когато тръгнем на път и случайно преживеем трудна ситуация, в която се нуждаем от помощ, е по-добре да имаме застраховка „Пътна помощ“ позната още като „Помощ на пътя“.

Това е доброволен застрахователен продукт, по който могат да се застраховат МПС с български регистрационни номера.

Биват застраховати леки и товарни автомобили, мотоциклети, каравани и ремаркета с общо тегло до 3,5 тона и с до 9 места.

Необходима ни е услуга, на която можем да разчитаме независимо дали е ден или нощ. Чрез „Пътна помощ“ можем да се справим добре с всяка ситуация на пътя – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за всяко застрахователно събитие. Избирайки застрахователна полица „Помощ на пътя“ имаме покритие за събития, след които колата ни вече не е мобилна. В това число пътнотранспопртни произшествия, технически неизправности, повреда на гуми, загуба на ключове и други.

Услугата е валидна за автомобили, които не се използват за участие в спортни състезания, рали състезания.

Срокът на застраховката може да бъде 1 година, или дори за по-кратък период като 15 дни, 3 или 6 месеца.

В случай, че застраховката се сключва за срок от 1 година, застрахователната премия може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на две вноски. Нейната цена се определя спрямо избраното покритие и периода, за който ще се сключи полицата.

Можем да изберем различни покрития по тази услуга, в момента на издаване на нашата полица Автокаско, или чрез закупуване на отделен застрахователен продукт, който покрива услугите за пътна помощ.

Застрахователната полица може да бъде закупена от физически и юридически лица. Този тип застраховка предлага различни покрития на пътната помощ, в зависимост от индивидуалните нужди на всеки клиент. Попитай своя застрахователен брокер Карол Стандарт за покритията и лимитите по застраховка „Помощ на пътя“.

Предимствата на „Пътна помощ“ са много. Не се налага да звъниш на близки и роднини, получаваш помощ на мястото на инцидента, 24 часа в денонощието. Ще бъдат отстранени неизправностите по повредения автомобил, при нужда ще се извърши смяна на увредена гума, доставка на гориво, информационни услуги, аварийно отключване, престой на паркинг.

Застраховка имущество в полза на банката

юни 4, 2021


Трябва ли ми застраховка имущество в полза на банката при ипотечен кредит?

Отговорът на най-популярният въпрос дали е необходимо да се застрахова апартамент/имот с ипотека, е недвусмислено „да“.

Имотът се застрахова върху неговата пълна стойност срещу рискове от загуба или повреда по време на изплащане на заема.

Банките се интересуват от застраховане на обезпечено имущество, тъй като полицата им позволява да преразпределят своите рискове, част от които се прехвърлят на застрахователя. В този случай застрахователната премия се плаща от кредитополучателя.

Какво представлява този вид застраховка?

Банката заемодател обикновено изисква кредитополучателят да застрахова ипотекираното имущество. Издадената застрахователна полица е допълнително обезпечение по ипотечния заем. По този начин банката може директно да получи обезщетение, ако ипотекираното имущество претърпи щети или загуби поради непредвидени застраховани инциденти.

Застраховка имущество в полза на банката е стандартна застраховка, която има покритие близко до възстановителната или действителната стойност на имота, използван като обезпечение по кредита към банката. Изрично в условията на застрахователната полица фигурира формална клауза, която посочва банката кредитор като ползващо лице по застрахователния договор.

При необходимост от застраховка имущество в полза на банката, трябва да се знае, че обикновено банките имат две задължителни изисквания – застрахователната сума и покритите рискове по застраховката имущество.

Застрахователната сума в този случай трябва да служи за покритие на остатъчната сума по ипотечния кредит в случай на непредвидени щети.

Не фигурират точни изисквания от страна на банките. Често те предлагат на своите потребители да сключат застраховка имущество при тях, но това не е задължително. Все пак клиентът плаща премията и може да избере къде желае да сключи застрахователната полица.

Често срещан проблем за банките и застрахователните компании е недостатъчната квалификация на банковите служители по застрахователните въпроси.

Съветваме те при нужда от застраховка имущество да проучиш внимателно възможните опции. Винаги можеш да разчиташ на своя застрахователен брокер Карол Стандарт да ти помогне да избереш най-подходящата застраховка за теб и твоите нужди.

Телефони за връзка с нашия екип: 02 4008 440 | 0893 555 908

След сключване на застраховка Гражданска отговорност – какво мога да променя по договора?

юни 2, 2021

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е насочена към трети лица, тези, които са пострадали по вина на притежателя на полицата. Застраховката защитава и своя притежател, както и неговата финансова стабилност.

Тя е нашето задължение да сме отговорни на пътя.

Като стандартизиран финансов продукт, покритието, както и лимитите са еднакви, независимо от застрахователната компания, към която е закупена застраховката. Целта на този застрахователен продукт е да осигури защита на всички невинно пострадали лица.

Консултирайки се със своя застрахователен брокер – можеш да разшириш покритието по застраховката, да прехвърлиш правата по застрахователния договор или да прекратиш полицата.

Застрахователен договор по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се прекратява като се изпрати писмено предизвестие за това. Полицата може да се прекрати при промяна на собствеността на посоченото в полицата МПС от страна на новия собственик. Полицата може да бъде прекратена при бракуване на МПС – предоставя се служебна бележка с печат „бракуван“ върху талона, или перфориран ламиниран талон.  Застрахователният договор може да бъде прекратен и при противозаконно отнето МПС – предоставя се документ, който удостоверява, че МПС-то не е открито.

При спряно МПС от движение, застрахователният договор може да бъде прекратен след предоставяне на служебна бележка, издадена от ПП „КАТ“.

При продажба на МПС продавачът трябва да предаде на купувача всички документи свързани с превозното средство. В това число и сключената застрахователна полица по застраховка гражданска отговорност. По свое собствено желание новият собственик може да прехвърли застраховката на свое име или да я прекрати, като сключи нова застраховка при друг застраховател. Независимо от варианта, който ще избере, има 7 дневен срок от придобиването на автомобила, в който трябва да посети офис. При прехвърляне на застрахователната полица се издава анекс към застраховката за промяна на собственост.

Важно е да уточним, че всеки притежател на МПС трябва да има сключена валидна застраховка гражданска отговорност, която има покритие на територията на Р. България, съгласно действащото законодателство. На територията на държава членка, съгласно нейния закон и на трета страна, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“.

Застраховка Бест Докторс (Best doctors) с ново име!

май 25, 2021

Застраховка „Лечение без граници“ е новото име на добре познатата застраховка Бест Докторс (Best doctors). Застрахователната полица допринася за по-добро здраве и по-добър живот на своите притежатели. Осигурява достъп до най-добрите експерти в цял свят, поставяне на коректна диагноза и лечение.

Предоставя финансова сигурност при настъпване на тежки заболявания, както и възможност близък човек да окаже подкрепа през целия период на лечение.

Кои са „Бест Докторс“? – Медицинска организация основана през 1989 година от група професори. „Когато имате нужда  от нас – ние ще бъдем тук“, споделят от организацията.

Разполагат с глобална база данни с над 53 000 лекари експерти, които са наясно в над 450 специалности и подспециалности в 40 държави. Клиничните постижения на тези лекари ги поставят в топ 5% от най-уважаваните специалисти в своята област.

Какво е застраховка „Лечение без граници“ позната още като Бест Докторс (Best doctors)?

– Застраховка, която осигурява покритие за услуги и медицински разходи във връзка с лечение на застрахован извън Република България, със срок от 1 година като има клауза за автоматично подновяване до навършване на 85 години на застрахования.

Застраховката може да бъде сключена индивидуално, семейно или групово.

За сключване на застрахователна полица е необходимо да бъде попълнено заявление, като вече установени здравословни състояния /предхождащи състояния/ не се покриват. Застрахователната премия по застраховката се определя спрямо избраните застрахователни лимити. Налични са и допълнителни покрития по желание на застрахования.

 Покритите рискове по застраховка „Лечение без граници“ са:

 • Неврохирургия;
 • Трансплантация на органи;
 • Трансплантация на костен мозък;
 • Злокачествени новообразувания;
 • Байпас на коронарна артерия;
 • Смяна или реконструкция на сърдечна клапа.


Застраховката покрива медицински разходи, пътни разходи, разходи за настаняване, разходи за репатриране, разходи за медикаменти и дневно обезщетение за хоспитализация.

Застраховката „Лечение без граници“/„Бест Докторс“ гарантира на притежателите си, че ще получат висококачествено лечение и най-доброто медицинско обслужване по всяко време и навсякъде.

При сключване на този вид застраховка, застрахованият има право да ползва данъчни облекчения.

Обърни се към екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт за безплатна консултация и виж дали този застрахователен продукт отговаря на твоите нужди. Телефони за връзка с нашия екип: 02 4008 440 | 0893 555 908

Застраховка „Злополука“ за кого е?

май 21, 2021

Застраховка „Злополука“ – за кого е подходяща? Какво покрива застрахователната полица?

Всеки един от нас ежедневно е изправен пред потенциална опасност. Живеем в забързано ежедневие, а нараняванията и болестите, ни чакат навсякъде – по време на пътуване, по време на полети, на тренировки, в ресторант.

Нараняванията са различни, има и такива, които изискват скъпо лечение. В резултат на нараняване човек може да изгуби възможността да работи, което означава, че губи източник на доходи. Понякога лечението се забавя и може да отнеме месеци или години, за да се възстанови.

Съществува риск от инвалидност поради определени наранявания или заболявания. В повечето случаи това води до смяна на професията, в резултат на което нивото на материално благосъстояние често пада.

За съжаление не може да сме сигурни, че това на нас няма да ни се случи, защото животът е низ от събития, които не винаги можем да предвидим, но можем да се застраховаме. Можем да не оставяме всичко на случайността. Застрахованият може да сключи застрахователна полица, която покрива злополуки, болести и други ситуации, които водят до увреждане.

Ето как най-често се дефинира терминът „злополука“:

„Злополука е всяка телесна повреда или друго нарушение на вътрешни или външни функции на тялото, идентифицирано по мястото и времето на настъпване и не зависищо от волята на застрахования, както и други причини и фактори извън контрола на застрахования, ако са причинени или получени през периода на валидност на застрахователния договор“.

Важно е да се отбележи, че застрахователната полица не покрива злополуки, ако увреждането на здравето е причинено умишлено. Също така не са покрити злополуки, произтичащи от злоупотреба с алкохол, наркотици и токсични вещества, или ако човек е получил нараняване вследствие на извършване на незаконни дейности.

Този тип застраховка има дълга история. За първи път тази практика е записана в британския морски закон на Висби от 1541 година. В документа се посочва, че собствениците на морски плавателни съдове са длъжни да застраховат капитана от инциденти.

Застраховка злополука е доброволна застраховка, която предполага, че притежателят на полицата самостоятелно решава дали да сключи застрахователен договор срещу определени рискове.

За да сключи договор, притежателят на полицата (може да бъде физическо или юридическо лице) пише декларация. Каква ще бъде застрахователната премия и застрахователното обезщетение се определя от пазара и икономическата политика на застрахователя.

Има две възможни форми на доброволно осигуряване: индивидуална и колективна.

В първия случай притежателят на полицата (юридическо или физическо лице) сключва застраховка за себе си или за друго лице и плаща застрахователна премия за това. Във втория случай организацията застрахова своите служители и също плаща за тях.

Обикновено груповата застраховка се издава от фирми, които се смятат за социално отговорни. Те осигуряват застраховка на своите служители като част от социалния пакет на служителите.

В допълнение към добрата репутация, корпоративното застраховане позволява на застрахованото дружество да се предпази от непланирани разходи, тъй като при липса на застраховка финансовата помощ на пострадалите работници се изплаща от печалбите на организацията. Предимството на корпоративната застраховка е, че подлежи на данъчни облекчения.

Екипът на застрахователен брокер Карол Стандарт ще изготви индивидуални оферти по застраховка „Злополука“.

Застраховка на електронна техника – телефони, таблети, компютри, телевизори

май 18, 2021

При сключване на застраховка на електронна техника – телефони, таблети, компютри, телевизори, получаваш застрахователно покритие, на което можеш да разчиташ.

Защити технологията, която поддържа връзка – телефони, таблети, лаптопи, конфигурации.

Чрез застрахователен брокер Карол Стандарт можеш да застраховаш новозакупени стационарни и преносими мобилни компютри, таблети, нетбуци и друго електронно оборудване, в това число черна и бяла техника.

Териториалното покритие на застраховката е Република България. Застраховката може да бъде сключена в срок от 1 или 2 години – ти избираш.

Защо си заслужава застраховка на електронна техника – телефони, таблети, компютри, телевизори и друго електронно оборудване?

Застраховката покрива рискове като пожар, експлозия, имплозия, мълния, кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж.

Покриват се и щети, следствие на изпускане, измокряне.

При застраховане на стационарна техника е включено и допълнително покритие по риска късо съединение и токов удар.

Застраховката на мобилен телефон (смартфон) ще възстанови направени разходи за ремонт или подмяна на такъв ако е загубен, откраднат или повреден.

В какви случаи е добре да помислиш за застраховка на каквато и да е черна или бяла електронна техника?

• Ако телефонът, компютърът,телевизорът е нов и скъп модел;

• Ако пътуваш и има шанс телефонът да бъде откраднат;

• Ако гаранцията ти е само 1 година,можеш да се защитиш за втората със застраховка още сега;

• Ако някога токът ти е спирал и след това телевизорът ти е спирал да работи.

Застрахователната премия по застраховка на електронна техника – телефони, таблети и друго електронно оборудване зависи от марката и модела на техниката, която желаеш да застраховаш, както и застрахователната сума, за която искаш да сключиш полица.

Застрахователната премия може да бъде заплатена еднократно или на вноски. Застраховат се всички нови телефони в деня на тяхното закупуване само по фактура или до 5 дни от датата на закупуване.

При сключване застраховка на телефони, таблети и друго електронно оборудване има клауза – самоучастие, която е в размер на 25% от всяка щета.

За по-подробна информация се свържи със застрахователните експерти от екипа на застрахователен брокер Карол Стандарт.