Злополука в чужбина: как да използваме застраховка?

ноември 1, 2023

Злополука в чужбина – неприятното събитие се е случило… нека да разгледаме как да използваме застрахователната полица. За необходимостта от застраховка при пътуване в чужбина вече Ви информирахме в нашия блог, графа „Полезно“.
Всички предимства са очевидни дори и за не най-опитните туристи. В непозната страна е трудно да намерите квалифицирана медицинска помощ сами, такива услуги са много скъпи за чужденци и т.н. С една дума, няма нужда да рискувате здравето и финансите си в името на незначителни спестявания от застрахователна полица.

Повечето застрахователни компании работят чрез асистанс за предоставяне на помощ на клиенти в чужбина. Това са специализирани служби, които пряко организират медицинско обслужване, транспорт, лечение и хоспитализация.
Съдействието е на разположение 24/7, има служители, които могат да придружават процеса на различни езици. По този начин Вашето здраве, а понякога и животът по време на пътуване, зависи от качеството на тази услуга.

Застрахователни събития в чужбина
Списъкът на случаите, покрити от застраховката, ще бъде почти идентичен за всички компании. Пакетът може да се различава в набор от опции – например различна сума за стоматологична помощ или голям списък от включени медицински услуги. Но в крайна сметка това ще оскъпи полицата.


Какво точно попада в застрахователното събитие в чужбина, какви наранявания и заболявания – трябва внимателно да прочетете правилата за застраховане при избора на компания и да определите най-добрата оферта за себе си.


Също така трябва да проучите изключенията, така че по-късно да не разчитате на помощ, която не е предоставена. Например алкохолното отравяне автоматично ще изключи всички случаи на наранявания от застрахователни събития.
Много важно: когато получавате медицинска помощ в чужбина, трябва да се уверите, че всичко е ясно документирано в лечебното заведение. Запитванията, проверките и рецептите ще трябва да бъдат изпратени на застрахователната компания, след като се върнете у дома за възстановяване на разходите.
Струва си да разберете какво друго покрива застраховката – в допълнение към директната спешна медицинска помощ. Злополука в чужбина – как да използвате застраховката, можете да разберете от общите условия, които вървят заедно със застрахователния договор по полицата. Винаги можете да получите помощ и съдействие и от Вашия личен брокер в застраховането – Карол Стандарт.

Инцидент при паркиране – застрахован или не?

октомври 11, 2023

Наскоро клиентка се свърза с нашия екип за своя случай. Колата ѝ е ударена от отваряща се врата на паркиран до нея автомобил. Нейният въпрос е дали получената щета – инцидент при паркиране ще ѝ бъде заплатена по застраховка гражданска отговорност.
Съгласно Закона за безопасност на движението по пътищата пътнотранспортно произшествие е събитие, настъпило в процеса на движение на превозно средство по пътя и с негово участие.

По смисъла на Закона за пътищата и Градоустройствения кодекс паркингът е неразделна част от път или улично-пътна мрежа. В разбирането на Правилата за движение по пътищата паркингът е прилежаща територия.

Най-значимият фактор за квалифициране на застрахователно събитие тук е движението на автомобила. Ако инцидентът се случи, докато едно от превозните средства се движи, тогава участниците биха могли доста лесно да съставят двустранен протокол и след това пострадалия имуществено да получи обезщетение по застраховка гражданска отговорност без никакви проблеми.

При издаване на застраховка Гражданска отговорност, освен полица, стикер и зелена карта, към нея се дава и бланка двустранен протокол.

Според Закона за безопасност на движението по пътищата пътнотранспортно произшествие с двустранен протокол се удостоверява, когато когато има само двама участници в ПТП, няма пострадали лица и има съгласие за вината.


Ако автомобила, участвал в споменатото в началото ПТП, има застраховка ПЪЛНО АВТОКАСКО, това определено би било застрахователно събитие и щетата възникнала от инцидент при паркиране подлежи на обезщетение.

В случай, че има спор за вината между двамата водачи на автомобили, следва да се заяви ПТП-то с материални щети на телефон 112.

Застрахователни продукти – кой има нужда от защита?

септември 20, 2023

Животът е постоянно движение напред. Само стабилността ни дава възможност да стъпваме уверено в бъдещето. Застраховките са създадени само за предвидливите и далновидни собственици. Застрахователен брокер Карол Стандарт е компания, която се грижи препятствията по пътя да не Ви накарат да спрете. Предоставяйки застрахователни продукти на водещите застрахователни компании в страната. Защо да изберете нас като свой сигурен партньор в застрахователния свят?
Над 20 години успешна работа на застрахователния пазар в България;
Повече от 90 офиса в 65+ населени места в България
Експерти в корпоративно застраховане и ликвидиране на щети;

Застрахователните продукти, в които имаме експертиза са различни, сред които:

Мисията на застрахователен брокер Карол Стандарт е да осигури високо ниво на застрахователно обслужване. Предоставяме избор от оферти за застрахователни продукти измежду водещите застрахователни компании, за да може застрахования да вземе информирано решение. Считаме че, застраховките помагат за финансова защита на бизнеса и семейството в непредвидени ситуации.


Стремейки се да бъдем максимално достъпни за нашите клиенти, застрахователен брокер Карол Стандарт открива нови офиси и разширява обхвата на предлаганите услуги на територията на страната.


Всяка година в България застраховката става все по-популярна услуга. Доказано е, че този важен елемент от всяка икономическа връзка е най-ефективният начин за компенсиране на щетите и възстановяване в първоначален вид, след неблагоприятно и непредвидено събитие.


Изберете застрахователна полица по застраховка Автокаско и изпитайте предимствата на професионалното обслужване. Качественото и бързо разрешаване на проблеми с Вашия автомобил са нашите основни предимства. На Ваше разположение ще бъде нашият екип по ликвидация, който ще съдейства при настъпване на щета с Вашия автомобил, имот или необходимата здравна грижа.
По време на своята дългогодишна и успешна дейност застрахователен брокер Карол Стандарт се утвърди като надежден партньор.

Застрахователен договор, редът за неговото сключване и прекратяване, правата и задълженията

август 31, 2023

Застрахователен договор е споразумение, по силата на което едната страна (застрахователят) се задължава да предостави застрахователна защита на другата страна, застрахования или трето лице, предвидено в договора, застрахования, срещу фиксирана такса (застрахователна премия).Характеризирайки договора за застраховка, можем да разграничим следните характеристики.
 • Застрахователният договор е двустранна сделка. Страни по застрахователния договор са: застрахования и застрахователя, като за сключването му е необходимо да се изрази съгласуваната воля на тези два субекта. Съзастраховането не превръща застрахователния договор в многостранен договор, а само показва, че от едната му страна (страната на застрахователя) участват няколко лица.

 • Застрахователният договор е платен. Застрахователят плаща застрахователната премия, а застрахователят носи риска от застрахователно събитие и при настъпването му извършва застрахователно плащане.

 • Застрахователният договор е взаимен договор, което означава, че двете страни имат субективни права и задължения.

 • Няма безсрочни застрахователни договори, дори ако в случай на лична застраховка плащанията на застрахователната сума ще продължат до смъртта на застрахованото лице.

 • Дълго време се водят спорове относно реалността или консенсуалността на договора.

 • Характерна особеност на eдин застрахователен договор е, че той винаги се сключва във връзка със застрахователно събитие, в резултат на което застрахователят има задължение да заплати на застрахования застрахователното обезщетение или застрахователната сума. В тази връзка трябва да се каже, че някои автори считат застрахователния договор за условна сделка или по-скоро за сделка, извършена под отлагателно условие. Условният характер на договора обикновено се дължи на факта че плащането или неплащането на застрахователно обезщетение (застрахователна сума) зависи от това дали е настъпило или не застрахователно събитие.

 • Повечето автори характеризират застрахователния договор като алеаторна (от лат. alea – зар, шанс), рискова сделка. Това се обяснява с факта, че застраховката е предназначена да компенсира щетите (загуба, вреда), причинени от застрахователното събитие. Междувременно застрахователно събитие може или не може да настъпи. Може да причини вреда (загуба), но може и да не е така. Застрахованият, плаща застрахователната премия, рискува всичките му разходи да бъдат напразни, тъй като застрахователното събитие може да не настъпи и той да не получи застрахователно плащане. Застрахователят носи риск от настъпване на застрахователно събитие и той трябва да извърши застрахователно плащане в размер, значително надвишаващ тази сумата, която е получил под формата на застрахователна премия.

За да сключи договор, застрахователят трябва да уведоми писмено или по друг начин застрахователя за намерението си. В този случай застрахователят може да предложи на застрахования да попълни разработеното от него заявление за постъпване в застраховка. Застрахованият е длъжен да информира застрахователя и за всички известни му обстоятелства, които са от съществено значение за определяне на вероятността от сключване на застрахователно събитие по договора и възможните загуби от него (степента на риска по договора), ако тези обстоятелства са налице неизвестен и не трябва да е известен на застрахователя.

Застраховка живот – няколко думи за нея

декември 27, 2022

Застраховка Живот е застраховка, която осигурява защита на имуществените интереси на застрахованото лице, свързани с неговия живот и смърт.

Животозастраховането обикновено се свързва с дългосрочните интереси на застрахования/осигуреното лице поради факта, че животът се разглежда като дългосрочно състояние и съответно събитието смърт се разглежда като непредвидимо и далечно.

Животозастраховането позволява на човек да реши цял набор от социално-икономически проблеми. Условно тези задачи могат да бъдат разделени на две групи:

• Социални : прилагането им дава възможност да се преодолее недостатъчността на системата за държавно обществено осигуряване и сигурност (натрупване на определени суми пари, например за пенсиониране, или за навършване на пълнолетие, или за други събития в живота на осигурения лице).

• Финансови : изпълнението им е защита на финансовите интереси на застрахования или осигуреното лице в случай на смърт.

Застраховка – връзката между застрахования (който може да бъде и застраховано лице) и застрахователя) за защита на имуществени интереси в случай на определени събития (застрахователни събития) за сметка на парични средства (застрахователни фондове), образувани от платени застрахователни премии от тях (застрахователна премия).

Най-ранните споменавания за формирането на фондове от фондове и разпределението на щетите според рисковете за живота и здравето на хората датират от периода на античността. Доказателство за това могат да се считат първите взаимни фондове на римските професионални и военни колежи, както и религиозните погребални фондове. Най-простите форми на взаимно лично осигуряване съществуват и през Средновековието в рамките на занаятчийските работилници и гилдиите.

Застраховка Живот

Както можете да видите, застраховането е дългогодишен инструмент за решаване на различни социални и финансови проблеми, който има дълга традиция и очевидно е необходим на почти всеки.

Известните личности за застраховките:

„Не едно морално задължение, а едно просто лично изчисление трябва да насърчи всеки към животозастраховане.“ 

А.П. Чехов

„Застраховката е много важен инструмент в житейския план на всеки човек. Проблемът със застраховката е, че не можете да я купите, когато имате нужда от нея. Трябва да предвидите от какво ще имате нужда и да го купите, надявайки се, че никога няма да ви потрябва.“

Робърт Кийосаки

„Ако можеше да бъде по моя начин, бих написал думата „застраховка“ на портите на всяка къща и в дневника на всеки човек, защото съм сигурен, че такава малка жертва спасява семействата от бедствия, които иначе биха ги унищожили завинаги. Ние сме длъжни да осигурим не само човешкото щастие, но и здравето и силата, които могат да бъдат загубени, ако нещо се случи с носителя на семейството и крехкият кораб, на който плава щастливото семейство, внезапно потъне … „

Сър Уинстън Чърчил

Как да избера най-добрата застраховка живот?

юли 5, 2021

Как да избера най-добрата застраховка живот за мен? – Много хора си задават този въпрос в определен етап от живота им. Застрахователите предлагат различни застрахователни полици по животозастраховане с различни специфични условия.


В своята най-чиста форма рисковата застраховка живот е срещу едно единствено застрахователно събитие – загуба на живот. В този случай застрахованият плаща вноски според своя застрахователен договор. Когато настъпи застрахователно събитие, близките – бенефициентите по застраховката получават застрахователната сума.

Рисковата застраховка живот често се превръща и в основа на т.нар смесена застраховка, при която застрахованият получава обезщетение когато е нетрудоспособен. При такъв тип застраховка може да се избере размерът на обезщетението, застрахованите рискове – инвалидност, наранявания, смъртоносни заболявания, срок на застраховката.


Пример: Георги работи като шофьор и изплаща ипотека. През миналия уикенд, той се подхлъзна, падна, загуби съзнание, събуди се с гипсова отливка. Сега Георги не може да работи известно време, но той има застрахователна полица. Застрахователната компания ще му изплати обезщетение, което да издържа неговото семейство, докато той се възстанови.

При застраховка на кредитополучател, ако банката е посочена като бенефициент, то плащането няма да бъде получено от Георги, а от банката, от която е взет заема. Ако нещо се случи с Георги по-сериозно, то няма неговото семейство да плаща за него.


Инвестиционна застраховка живот – в този случай застрахованият оставя застрахователната компания да управлява неговите пари. Получава се и данъчно облекчение. Трябва да се подходи внимателно и отговорно при избор на застрахователна компания.


Допълнителни предимства на животозастраховането

Плащанията за рискови събития не се облагат с данък, също така може да се ползва данъчно облекчение. Обезщетението при смърт не е включено в наследството – само лицето, което е посочено, ще го получи. Застрахователните полици не са собственост, поради което не могат да бъдат възбранени от трети страни. Те не могат да бъдат конфискувани или разделени при развод.

Винаги трябва да се чете застрахователният договор и да се задават въпроси.

При избор на най-добрата застраховка живот – препоръчваме консултация със специалист, който работи в застрахователен брокер и има отношение към финансовото планиране. Той е запознат с различните видове продукти предлагани от водещите застрахователни компании на пазара и може да даде правилни насоки за най-подходящ застрахователен продукт.

Предимства на живото и здравно застраховане в застрахователен брокер Карол Стандарт:

 • Професионално отношение;
 • Избор измежду редица водещи застрахователни компании;
 • Широка гама от покрити рискове, срещу които може да се направи застрахователна полица;
 • Сътрудничество от страна на ЗБ Карол Стандарт през целия срок на договора;
 • Над 19 години опит на застрахователния пазар за физически лица и компании.

Застраховка на кредитополучател

юни 21, 2021

Когато човек изтегли кредит, то това е негов ангажимент и не бива да остава тези грижи на своите близки. Много често когато се решим на такава стъпка, проверяваме какви са възможностите за застраховка на кредитополучател, за да подсигурим финансова защита при евентуални неблагоприятни събития. Така ще бъдем спокойни, че при непредвидени обстоятелства, нашите финансови задължения няма да бъдат прехвърлени на нашите близки и любими хора.

Застрахователните компании предлагат различни застрахователни решения, които са изгодни на кредитополучателя – застраховка Живот или застраховка Злополука.

Тези застрахователни продукти са доброволни и не засягат решението на банката дали ще отпуснат кредит.

Застраховката на кредитополучателя е финансова защита за получения заем. Ако в резултат на злополука или заболяване не можеш да извършиш плащания, застрахователната компания поема задължението да изплати заема.

Целта на тези застрахователните продукти е да намалят риска от задлъжняване на кредитополучателя в случай на небприятни събития като загуба на живот или инвалидност.

Могат да бъдат покрити различни видове кредити – потребителски, жилищни, ипотечни, студентски и други. Различните застрахователни компании предлагат различни покрития, които се групират в пакети с различни нива на защита в зависимост от нуждите на клиента.

Застраховка на кредитополучател покрива рискове като смърт в случай на заболяване или злополука, пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука или заболяване, пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване, както и временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване.

В случай на настъпило застрахователно събитие, ползващите лица застраховка на кредитополучател, трябва да уведомят незабавно застрахователя, както и да предоставят всички документи, които ще им бъдат изискани.

Застрахователният договор влиза в сила от датата на издаване на застрахователното удостоверение. Периодът на застрахователната полица е за срок от 1 година.

Застрахователната премия се плаща еднократно или разсрочено.

Ние от застрахователен брокер Карол Стандарт работим в интерес на нашите клиенти и ще помогнем да се ориентираш измежду всички застрахователни продукти и да избереш този, който пасва на теб и твоите нужди.

Какво трябва да знам за услугата „Пътна помощ“?

юни 18, 2021

Когато тръгнем на път и случайно преживеем трудна ситуация, в която се нуждаем от помощ, е по-добре да имаме застраховка „Пътна помощ“ позната още като „Помощ на пътя“.

Това е доброволен застрахователен продукт, по който могат да се застраховат МПС с български регистрационни номера.

Биват застраховати леки и товарни автомобили, мотоциклети, каравани и ремаркета с общо тегло до 3,5 тона и с до 9 места.

Необходима ни е услуга, на която можем да разчитаме независимо дали е ден или нощ. Чрез „Пътна помощ“ можем да се справим добре с всяка ситуация на пътя – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за всяко застрахователно събитие. Избирайки застрахователна полица „Помощ на пътя“ имаме покритие за събития, след които колата ни вече не е мобилна. В това число пътнотранспопртни произшествия, технически неизправности, повреда на гуми, загуба на ключове и други.

Услугата е валидна за автомобили, които не се използват за участие в спортни състезания, рали състезания.

Срокът на застраховката може да бъде 1 година, или дори за по-кратък период като 15 дни, 3 или 6 месеца.

В случай, че застраховката се сключва за срок от 1 година, застрахователната премия може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на две вноски. Нейната цена се определя спрямо избраното покритие и периода, за който ще се сключи полицата.

Можем да изберем различни покрития по тази услуга, в момента на издаване на нашата полица Автокаско, или чрез закупуване на отделен застрахователен продукт, който покрива услугите за пътна помощ.

Застрахователната полица може да бъде закупена от физически и юридически лица. Този тип застраховка предлага различни покрития на пътната помощ, в зависимост от индивидуалните нужди на всеки клиент. Попитай своя застрахователен брокер Карол Стандарт за покритията и лимитите по застраховка „Помощ на пътя“.

Предимствата на „Пътна помощ“ са много. Не се налага да звъниш на близки и роднини, получаваш помощ на мястото на инцидента, 24 часа в денонощието. Ще бъдат отстранени неизправностите по повредения автомобил, при нужда ще се извърши смяна на увредена гума, доставка на гориво, информационни услуги, аварийно отключване, престой на паркинг.

Застраховка имущество в полза на банката

юни 4, 2021


Трябва ли ми застраховка имущество в полза на банката при ипотечен кредит?

Отговорът на най-популярният въпрос дали е необходимо да се застрахова апартамент/имот с ипотека, е недвусмислено „да“.

Имотът се застрахова върху неговата пълна стойност срещу рискове от загуба или повреда по време на изплащане на заема.

Банките се интересуват от застраховане на обезпечено имущество, тъй като полицата им позволява да преразпределят своите рискове, част от които се прехвърлят на застрахователя. В този случай застрахователната премия се плаща от кредитополучателя.

Какво представлява този вид застраховка?

Банката заемодател обикновено изисква кредитополучателят да застрахова ипотекираното имущество. Издадената застрахователна полица е допълнително обезпечение по ипотечния заем. По този начин банката може директно да получи обезщетение, ако ипотекираното имущество претърпи щети или загуби поради непредвидени застраховани инциденти.

Застраховка имущество в полза на банката е стандартна застраховка, която има покритие близко до възстановителната или действителната стойност на имота, използван като обезпечение по кредита към банката. Изрично в условията на застрахователната полица фигурира формална клауза, която посочва банката кредитор като ползващо лице по застрахователния договор.

При необходимост от застраховка имущество в полза на банката, трябва да се знае, че обикновено банките имат две задължителни изисквания – застрахователната сума и покритите рискове по застраховката имущество.

Застрахователната сума в този случай трябва да служи за покритие на остатъчната сума по ипотечния кредит в случай на непредвидени щети.

Не фигурират точни изисквания от страна на банките. Често те предлагат на своите потребители да сключат застраховка имущество при тях, но това не е задължително. Все пак клиентът плаща премията и може да избере къде желае да сключи застрахователната полица.

Често срещан проблем за банките и застрахователните компании е недостатъчната квалификация на банковите служители по застрахователните въпроси.

Съветваме те при нужда от застраховка имущество да проучиш внимателно възможните опции. Винаги можеш да разчиташ на своя застрахователен брокер Карол Стандарт да ти помогне да избереш най-подходящата застраховка за теб и твоите нужди.

Телефони за връзка с нашия екип: 02 4008 440 | 0893 555 908