Karoll Standard Няма коментари

Медицинска застраховка на чужденци е задължителна за чуждестранните граждани, временно пребиваващи на територията на република България. Лечение без документ е възможно само срещу заплащане от страна на чужденците.

Предназначена е за чуждетстранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително в република България, или преминават транзитно през страната.

Застраховката се сключва, съгласно наредба, регламентираща задължителното застраховане на чужденци, които пребивават на територията на Р. България (Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната).

Освен, че е задължителна, тази застраховка има редица ползи. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият ще може да се възползва от преглед и лечение в България. Лечение на наранявания, компенсация за направени разходи и да получи качествено медицинско обслужване.


Медицинска застраховка на чужденци е особено популярна сред чуждестранните студенти, които избират България за придобиване на образование. Закупувайки застрахователна полица, те получават покрития като хоспитализация и спешна стоматология. Всичко е описано в застрахователния договор. Спрямо желанието на клиента, има различни покрития по този тип застраховка.

Какви документи са необходими за застраховане на чужд гражданин?

За да бъде сключен застрахователен договор е необходим основният документ, удостоверяващ самоличността на гражданина. В допълнение е необходима и информация за контакт като имейл адрес, телефонен номер.


Медицинска застраховка за чуждестранни граждани се издава за период от 1 година и се удължава при необходимост.
Може ли договорът да бъде прекратен предсрочно?
Възстановяване на застрахователната премия в случай на предсрочно прекратяване на договора от физическо лице не се предвижда.

Избирайки застрахователен брокер Карол Стандарт, избирате стандарта в застраховането. Доверете ни се още днес!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *